รู้ค่าสุขภาพ กับเครื่องวัดวัดความดัน

ค่าบนเครื่องวัดความดัน คืออะไร เราคงเห็นคำว่า SYS DIA PUL บนเครื่องวัดความดัน รวมถึงสัญลักษณ์ PAD หรือรูปกราฟบนเครื่องวัดความดัน ค่าเหล่านี้คืออะไร และบอกอะไรเรื่องสุขภาพ

 

 

SYS คือ ค่าความดันขณะหัวใจบีบตัว

DIA คือ ค่าความดันขณะหัวใจคลายตัว

  • ค่าความดันโลหิตที่เหมาะสม คือ ความดันค่าบน (ขณะหัวใจบีบตัว) 120 mmHgและ ความดันค่าล่าง (ขณะหัวใจคลายตัว) 80 mmHg  สำหรับคนทั่วไปค่าความดันปกติอาจเพิ่มขึ้นเล็กน้อย แต่ไม่สูงเกิน 140/90 mmHg ซึ่งเป็นค่าความดันโลหิตสูง (Hypertension)
  • สำหรับผู้ที่มีปัญหาโรคหัวใจหลอดเลือด เบาหวาน หรือโรคไตร่วมด้วย ควรคุมค่าความดันให้ต่ำกว่า 130/80 mmHg

 

PUL คือ ชีพจร หรือ อัตราการเต้นของหัวใจ

  • ค่าสุขภาพที่บอกสถานะสุขภาพและความสามารถในการทำงานของหัวใจ คือ ชีพจร หรืออัตราการเต้นของหัวใจ โดยปกติค่าชีพจรจะอยู่ที่ 60-100 ครั้ง/นาที ขณะพัก โดยค่าที่น้อยแสดงถึงการทำงานของหัวใจที่ดี

PAD หรือรูปกราฟ คือ การตรวจจับภาวะการเต้นของหัวใจผิดปกติ

  • เป็นภาวะที่อาจไม่แสดงอาการ เช่นเดียวกับความดันโลหิตสูง ผู้สูงอายุมีความเสี่ยงในการเป็นมาก และมีความสัมพันธ์กับโรคความดันโลหิตสูง จึงควรตรวจวัดเพื่อสกรีนความเสี่ยงในการเป็น โดยเครื่องวัดความดันจะปรากฏสัญลักษณ์รูปกราหบนเครื่อง เมื่อมีความเสี่ยงในการเป็นภาวะกัวใจเต้นผิดปกติ หากตรวจพบ 5 ครั้งในการวัด 1 สัปดาห์ควรปรึกษาแพทย์ เพื่อป้องกันรักษา และลดความเสี่ยงในการเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดอุดตัน