เอ็กซ์เตอร์เทอร์โม แพด
แผ่นประคบร้อนไฟฟ้า

เอ็กซ์เตอร์เทอร์โม แพด
แผ่นประคบร้อนไฟฟ้า

แผ่นประคบร้อนไฟฟ้า Exeter Thermo Pad ขึ้นทะเบียนเป็นอุปกรณ์การแพทย์ ถูกใช้งานโดยนักกายภาพบำบัด (Therapist)
ในคลินิคกายภาพ มามากกว่า 15 ปี ในประเทศไทยแผ่นประคบไฟฟ้า ช่วยบรรเทาอาการปวด เนื่องจากความร้อนจะช่วย ให้เส้นเลือดที่ถูกประคบขยายตัว
จึงเพิ่มการไหลเวียนโลหิตเฉพาะที่ มีให้เลือกทั้งขนาดมาตรฐานและ ขนาดใหญ่ มีปุ่มปรับอุณหภูมิสามารถปรับอุณหภูมิ ไปตำแหน่ง Low หรือ High ภายในประกอบด้วย
ฉนวนความร้อนและหินแร่ธรรมชาติ (Bio Stone) ซึ่งเป็นหินแร่ธรรมชาติมีคุณสมบัติดูดกลืนและ กระจายรังสีอินฟราเรดหรือรังสีความร้อนไปยังสาร
ประกอบไปด้วยหิน Quartz Porphyry ซึ่งเป็น หินบำบัดที่ใช้ในการบำบัดดั้งเดิมของชาวเกาหลี 

แผ่นประคบร้อนไฟฟ้า Exeter Thermo Pad
ขึ้นทะเบียนเป็นอุปกรณ์การแพทย์
ถูกใช้งานโดยนักกายภาพบำบัด (Therapist)
ในคลินิคกายภาพ มามากกว่า 15 ปี ในประเทศไทย
แผ่นประคบไฟฟ้า ช่วยบรรเทาอาการปวด
เนื่องจากความร้อนจะช่วย ให้เส้นเลือดที่ถูกประคบ
ขยายตัวจึงเพิ่มการไหลเวียนโลหิตเฉพาะที่
มีให้เลือกทั้งขนาดมาตรฐานและ ขนาดใหญ่
มีปุ่มปรับอุณหภูมิสามารถปรับอุณหภูมิ
ไปตำแหน่ง Low หรือ High ภายในประกอบด้วย
ฉนวนความร้อนและหินแร่ธรรมชาติ (Bio Stone)
ซึ่งเป็นหินแร่ธรรมชาติมีคุณสมบัติดูดกลืน
และ กระจายรังสีอินฟราเรดหรือรังสีความร้อน
ไปยังสาร ประกอบไปด้วยหิน Quartz Porphyry
ซึ่งเป็น หินบำบัดที่ใช้ในการบำบัดดั้งเดิมของชาวเกาหลี

จุดเด่นของแผ่นประคบร้อนไฟฟ้า

ปุ่มปรับอุณหภูมิ

สามารถปรับอุณหภูมิ
ไปตำแหน่ง Low หรือ High

หินแร่ธรรมชาติ

ให้ความร้อนที่คงที่
และเป็นความร้อนชื้น

Heat Circulating Dot

กระจายความร้อนไปยัง
บริเวณที่สัมผัสได้ดี

มี 2 ขนาดให้เลือก

30×45 ซม. และ 40×60 ซม.
(มาพร้อมถุงผ้าฝ้ายถอดซัก
ทำความสะอาดได้)

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

ปุ่มปรับอุณหภูมิ

สามารถปรับอุณหภูมิไป
ตำแหน่ง Low หรือ High

หินแร่ธรรมชาติ

ให้ความร้อนที่คงที่และ
เป็นความร้อนชื้น

Heat Circulating Dot

กระจายความร้อนไปยัง
บริเวณที่สัมผัสได้ดี

มี 2 ขนาดให้เลือก

30×45 ซม. และ 40×60 ซม.
(มาพร้อมถุงผ้าฝ้าย
ถอดซักทำความสะอาดได้)

เปรียบเทียบขนาดผลิตภัณฑ์

รุ่นมาตรฐาน
(ขนาด 30×45 ชม.)

รุ่นเอ็กซ์ตร้า
(ขนาด 40×60 ซม.)

รุ่นมาตรฐาน
(ขนาด 30×45 ชม.)

หลักการทำงาน ของการใช้แผ่นประคบร้อน

เมื่อความร้อนผ่านชั้นผิวหนังและไขมันไปถึงกล้ามเนื้อ กล้ามเนื้อบริเวณนั้นจะมีอุณหภูมิสูงขึ้น ทำให้กล้ามเนื้อ
คลายตัวมีความยืดหยุ่นลดการหดเกร็งและกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด การที่มีโลหิตหมุนเวียน ในบริเวณนั้นมากขึ้นจะทำให้มีการนำออกซิเจน
และสารอาหารมาเลี้ยงบริเวณเนื้อเยื่อมากขึ้น รวมทั้งยังช่วยชะล้างของเสียและสารพิษที่เกิดจากการบาดเจ็บ ทำให้อาการปวดลดลง

 

เมื่อความร้อนผ่านชั้นผิวหนังและไขมันไปถึงกล้ามเนื้อ กล้ามเนื้อบริเวณนั้นจะมีอุณหภูมิสูงขึ้น
ทำให้กล้ามเนื้อคลายตัว มีความยืดหยุ่น ลดการหดเกร็งและกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด
การที่มีโลหิตหมุนเวียนในบริเวณนั้นมากขึ้นจะทำให้มีการนำออกซิเจนและสารอาหารมาเลี้ยงบริเวณเนื้อเยื่อมากขึ้น
รวมทั้งยังช่วยชะล้างของเสียและสารพิษที่เกิดจากการบาดเจ็บ ทำให้อาการปวดลดลง

แผ่นให้ความร้อนไฟฟ้า
เทอร์โมแพด

แผ่นให้ความร้อนทั่วไป

แผ่นให้ความร้อนไฟฟ้า
เทอร์โมแพด

แผ่นให้ความร้อนทั่วไป

หลักการทำงานของการใช้
แผ่นประคบร้อน

เมื่อความร้อนผ่านชั้นผิวหนังและไขมันไปถึงกล้ามเนื้อ กล้ามเนื้อบริเวณนั้นจะมีอุณหภูมิสูงขึ้น ทำให้กล้ามเนื้อ

คลายตัวมีความยืดหยุ่นลดการหดเกร็งและกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด การที่มีโลหิตหมุนเวียน ในบริเวณนั้นมากขึ้นจะทำให้มีการนำออกซิเจนและสารอาหารมาเลี้ยงบริเวณเนื้อเยื่อมากขึ้น รวมทั้งยังช่วยชะล้างของเสียและสารพิษที่เกิดจากการบาดเจ็บ ทำให้อาการปวดลดลง

เมื่อความร้อนผ่านชั้นผิวหนังและไขมันไปถึงกล้ามเนื้อ กล้ามเนื้อบริเวณนั้นจะมีอุณหภูมิสูงขึ้น
ทำให้กล้ามเนื้อคลายตัว มีความยืดหยุ่น ลดการหดเกร็งและกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด
การที่มีโลหิตหมุนเวียนในบริเวณนั้นมากขึ้นจะทำให้มีการนำออกซิเจนและสารอาหารมาเลี้ยงบริวณเนื้อเยื้อมากขึ้น
รวมทั้งทั้งช่วยชะล้างของเสียและสารพิษที่เกิดจากการบาดเจ็บ ทำให้อาการปวดลดลง

แผ่นให้ความร้อนไฟฟ้า
เทอร์โมแพด

แผ่นให้ความร้อนทั่วไป

กระจายความร้อน
ด้วยหินแร่ละเอียด
จากธรรมชาติ

reference: https://www.polarproducts.com/polarshop/pc/Benefits-of-Moist-Heat-d97.htm

กระจายความร้อนด้วยหินแร่ละเอียดจากธรรมชาติ​

ลงถึงเนื้อเยื่อชั้นลึก

ความร้อนชื้นมีประสิทธิภาพมากกว่าความร้อนแห้งในการทำให้เนื้อเยื่อชั้นลึกร้อนขึ้น 

แทรกซึมได้ดีกว่า

ความร้อนชื้น (Moist Heat) มีประสิทธิภาพมากกว่าความร้อนแห้ง (Dry Heat)
ในการให้การแทรกซึมผ่านของเนื้อเยื่อที่อุณหภูมิเดียวกัน 

เนื้อเยื่อร้อนเร็วขึ้น

ความร้อนชื้นมีความสามารถในการเพิ่มอุณหภูมิของเนื้อเยื่อ
ได้อย่างรวดเร็วและได้รับการตอบสนองจากตัวรับอุณหภูมิที่เร็วกว่า

ผู้ป่วยรายงานผลการบรรเทา

ผู้ป่วยมักรายงานผลการบรรเทาที่ดีกว่าด้วยการรักษาด้วยความร้อนชื้น

เพิ่มการหมุนเวียนโลหิต

ความร้อนชื้นสามารถเพิ่มความเร็วในการฟื้นตัวโดยการเพิ่มการไหลเวียนของเลือดไปยังพื้นที่เป้าหมาย
การไหลเวียนที่เพิ่มขึ้นนี้ นำเลือดมาเลี่ยงและช่วยนำของเสียออกไป
ซึ่งของเสียนี้เองที่เป็นปัจจัยหนึ่งที่อาจทำให้การรักษาตัวของกล้ามเนื้อช้าลง

กระจายความร้อน
ด้วยหินแร่ละเอียด
จากธรรมชาติ

reference: https://www.polarproducts.com/polarshop/pc/
Benefits-of-Moist-Heat-d97.htm

กระจายความร้อน
ด้วยหินแร่ละเอียด
จากธรรมชาติ

reference: htps://www.polarproducts.com/polarshop/pc/Benefits-of-Moist-Heat-d97.htm

ผลิตภัณฑ์ของเรา

Exeter Thermo Pad

แผ่นประคบร้อนไฟฟ้า เอ็กซ์เตอร์ เทอร์โมแพด
รุ่น มาตรฐาน ขนาด 30×45 ซม.

Exeter Thermo Pad Extra

แผ่นประคบร้อนไฟฟ้า เอ็กเตอร์ เทอร์โมแพด
รุ่น เอ็กซ์ตร้า ขนาด 40×60 ซม.

FAQ ตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับแผ่นประคบร้อนไฟฟ้า

รวมข้อสงสัยเพิ่มเติม เกี่ยวกับแผ่นประคบร้อนไฟฟ้า แผ่นประคบร้อนกายภาพบำบัด สามารถหาคำตอบได้ที่นี่ 

แผ่นประคบร้อนดีสำหรับผู้ที่ต้องการใช้บรรเทาอาการปวดต่าง ๆ ได้ดี ช่วยเพิ่มการหมุนเวียนโลหิตได้ดี ซึ่งแผ่นประคบร้อนสามารถวางแนบเข้าได้กับทุกสรีระ สามารถปรับอุณหภูมิได้ ทำความร้อนได้เร็ว

การประคบร้อนช่วยในเรื่องเส้นเลือดขยายตัว  ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือด บรรเทาอาการปวด หรือตึงได้

แผ่นประคบร้อนไฟฟ้า  หากใช้ในอุณหภูมิที่สูงเกินไป และใช้ประคบในเวลาที่นานเกินไปก็อาจจะทำให้ผิวหนังไหม้ได้ จึงไม่ควรใช้ประคบนานเกิน 20 นาที

ความประทับใจจากผู้ใช้งานจริง

ความประทับใจจาก
ผู้ใช้งานจริง

โรงพยาบาลชั้นนำ

ตัวอย่างโรงพยาบาลที่มีประวัติการซื้อ Exeter Thermo Pad ของเรา

โรงพยาบาลชั้นนำ

ตัวอย่างโรงพยาบาลที่มีประวัติการซื้อ Exeter Thermo Pad ของเรา

สอบถามข้อมูลและรับส่วนลดราคาพิเศษ คลิก

สอบถามข้อมูลและรับส่วนลดราคาพิเศษ คลิก