เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย
ที่วัดไข้

เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย หรือเรียกว่าที่วัดไข้ สิ่งสำคัญ
ที่ควรมีติดบ้านเอาไว้ เพื่อใช้วัดอุณหภูมิร่างกายหากมีไข้สูง
อุณหภูมิไม่ปกติ จะได้ทำการปฐมพยาบาล และทำการรักษา
ได้ทันท่วงที เครื่องวัดอุณหภูมินั้นมีหลากหลายประเภท
สามารถเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสม

เทอร์โมมิเตอร์วัดไข้ คือ ?

เทอร์โมมิเตอร์ (Medical Thermometer หรือ Glass
Thermometer) คือ ปรอทวัดไข้ หรือเครื่องตรวจวัด
อุณหภูมิร่างกาย ที่สามารถใช้วัดอุณหภูมิได้ทั้งทาง
ช่องปาก ใต้รักแร้และทางทวารหนัก โดยเครื่องวัด
อุณหภูมิร่างกายหรือที่ตรวจไข้นั้นสามารถแบ่งออก
ได้หลายประเภท โดยบางประเภทจะมีการใช้งานที่
ต่างกันออกไป 

ประเภทของเครื่องวัด
อุณหภูมิร่างกาย เครื่องวัดไข้

เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายดิจิตอล
(Digital Thermometers)

เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดไข้แบบดิจิตอล นิยมใช้กันทั่วไป
ในหลาย ๆ บ้าน ให้ความแม่นยำสูง สามารถอ่านค่า
ตัวเลขได้ชัดเจน ราคาไม่สูง หาซื้อได้ง่าย วัดได้ทั้ง
บริเวณใต้รักแร้ ใต้ลิ้น หรือทางทวาร

ปรอทวัดไข้แบบแก้ว
(Mercury Thermometers)

เป็นปรอทวัดไข้แบบดั้งเดิม ด้านในมีปรอทเพื่อใช้วัด
อุณหภูมิได้ หาซื้อง่าย มีราคาถูก จะใช้วัดโดยการสอด
ใต้ลิ้นหรือใต้รักแร้ แต่ค่อนข้างอันตราย เพราะเมื่อเป็น
หลอดแก้วหากมีการหักหรือตกแตก อาจทำให้สัมผัส
กับปรอท ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อร่างกายได้

เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด
(Infrared Thermometer)

เป็นอุปกรณ์ที่ใช้วัดอุณหภูมิโดยใช้การส่งสัญญาณ
แสงอินฟราเรดไปยังวัตถุและวัดอุณหภูมิโดยการวัด
คลื่นความร้อนที่สะท้อนกลับมาจากวัตถุนั้น ๆ โดยไม่
ต้องไปสัมผัสกับวัตถุนั้น ๆ ทำให้ไม่ต้องเสี่ยงติดเชื้อ
หรือสัมผัสเชื้อโรค อ่านค่าได้รวดเร็ว แม่นยำ

แถบวัดอุณหภูมิ
(Forehead Thermometer Strip)

จะมีลักษณะเป็น แถบวัดอุณหภูมิ ใช้วัดโดยการแนบ
บริเวณกลางหน้าผากที่แห้ง ประมาณ 15 วินาที
หรือกระทั่งสีที่ปรากฏขึ้นบนแถบวัดอุณหภูมิไม่เปลี่ยน
แล้วอ่านผลขณะที่แถบวัดยังอยู่บนหน้าผาก

เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย
แบบไหน ที่เหมาะสำหรับเด็ก ?

หากเป็นเด็กเล็กควรเลือกใช้ที่วัดไข้ให้เหมาะสม
เนื่องจากเด็กยังไม่สามารถอยู่นิ่งได้
เครื่องวัดบางชนิดอาจวัดผลได้ยาก ซึ่งเครื่อง
วัดอุณหภูมิร่างกายสำหรับเด็กมีดังนี้

เครื่องวัดอุณหภูมิแบบดิจิตอล
(Digital Thermometers)

เป็นที่นิยมใช้กันทั่วไป สามารถใช้งานได้ง่าย ใช้ได้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ ให้ความแม่นยำสูง หากวัดอุณหภูมิในเด็กสามารถใช้วัดที่บริเวณใต้รักแร้ได้ แล้วรอหากมีเสียงสัญญาณดังขึ้น แล้วจึงนำออกมาอ่านผล

เครื่องวัดอุณหภูมิทางหู
(Ear Thermometer)

มักพบเจอได้ตามโรงพยาบาล โดยจะใช้เครื่องวัดวางที่ช่องหู
ของเด็ก จะเป็นการวัดอุณหภูมิความร้อนที่แพร่ออกมาของ
ร่างกายโดยไม่ต้องให้อุปกรณ์สัมผัสกับอวัยวะที่วัด จากนั้น
อ่านผลที่หน้าจอได้เลย ค่อนข้างสะดวก รวดเร็ว แต่ต้องระวัง
เรื่องตำแหน่งในการวัดต้องถูกต้อง

การดูแลรักษาและทำความสะอาด
เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย

การดูแลรักษาและทำความสะอาดเครื่องวัดอุณหภูมิ
เป็นสิ่งสำคัญอย่างมาก เพื่อให้ได้ผลการวัดที่แม่นยำ
และปลอดภัยปราศจากกินติดเชื้อ เมื่อต้องใช้เครื่อง
วัดร่วมกัน

อ่านคู่มือการใช้งานที่แนบมา
กับเครื่องวัดอุณหภูมิเพื่อทราบ
ขั้นตอนการดูแลและทำความ
สะอาดที่ถูกต้อง

ควรใช้เครื่องวัดส่วนตัวของ
แต่ละบุคคล เพื่อความสะอาด
ปลอดภัย

ทำความสะอาดก่อนและหลัง
การใช้งานด้วยสบู่และน้ำสะอาด
ก่อนการใช้งานเครื่องวัดอุณหภูมิ
เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อโรค

ใช้ผ้าสะอาดเช็ดที่ปลายเครื่อง
ที่ต้องสัมผัส ก่อนใช้งาน

หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีร้ายแรง
หรือสารที่มีความเป็นพิษในการ
ทำความสะอาดเครื่องวัดอุณหภูมิ
เพราะอาจทำให้เกิดผลกระทบต่อ
ความแม่นยำของเครื่องวัดได้

สรุปการใช้เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย

เครื่องวัดอุณหภูมิถือเป็นอุปกรณ์ที่ต้องมีติดบ้านไว้
เพราะสามารถใช้ได้กับทุกคน สมาพันธ์ เฮลธ์ เป็นแหล่งรว
และจัดจำหน่ายเครื่องมือ อุปกรณ์สำหรับดูแลผู้ป่วยพักฟื้น
เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายอุปกรณ์ตรวจวัดทางร่างกาย
ชนิดต่าง ๆ รวมถึงผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพในชีวิตประจำวัน
ที่ทันสมัยได้มาตรฐาน ตรวจวัดค่าต่าง ๆ ได้อย่างแม่นยำ
เพื่อให้สามารถดูแลสุขภาพได้อย่างถูกต้อง รวมถึงดูแล
คนที่คุณรักได้อย่างถูกต้อง

เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิ

เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิ
ระบบอินฟราเรด

ใช้งานได้อเนกประสงค์ วัดได้ทั้งอุณภูมิร่างกาย (หน้าผาก)
อุณภูมิวัตถุ (เช่น น้ำ ขวดนม) และอุณภูมิอากาศโดยรอบ
(Ambient Temperature)

ราคาพิเศษ 1,790 บาท

จากราคาปกติ 2,650 บาท

ราคาพิเศษ 1,790 บาท

จากราคาปกติ 2,650 บาท

ราคาพิเศษ 1,990 บาท

จากราคาปกติ 3,150 บาท

เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิ
ระบบดิจิตอล

ด้วยดีไซน์ที่ออกแบบมาให้ปลายโค้งงอได้ จึงเหมาะ
สำหรับการใช้กับเด็กและการใช้วัดอุณหภูมิผ่านทาง
ทวารหนัก ซึ่งเป็นประเภทการวัดที่ต้องการความ
อ่อนโอนสูง โค้งงอได้ถึง 45 องศา

ราคาพิเศษ 380 บาท

จากราคาปกติ 420 บาท

ราคาพิเศษ 280 บาท

จากราคาปกติ 315 บาท

ราคาพิเศษ 150 บาท

จากราคาปกติ 190 บาท

สอบถามข้อมูลและรับส่วนลดราคาพิเศษ คลิก

เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย
ที่วัดไข้

เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย หรือเรียกว่าที่วัดไข้ สิ่งสำคัญที่ควรมีติดบ้านเอาไว้ เพื่อใช้วัดอุณหภูมิร่างกายหากมีไข้สูง
อุณหภูมิไม่ปกติ จะได้ทำการปฐมพยาบาล และทำการรักษาได้ทันท่วงที  เครื่องวัดอุณหภูมินั้นมีหลากหลายประเภท
สามารถเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสม

เทอร์โมมิเตอร์วัดไข้ คือ ?

เทอร์โมมิเตอร์ (Medical Thermometer หรือ Glass Thermometer) คือ ปรอทวัดไข้ หรือเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย
ที่สามารถใช้วัดอุณหภูมิได้ทั้งทาง ช่องปาก ใต้รักแร้และทางทวารหนัก โดยเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายหรือที่ตรวจไข้นั้นสามารถ
แบ่งออกได้หลายประเภท โดยบางประเภทจะมีการใช้งานที่ต่างกันออกไป 

ประเภทของเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย
เครื่องวัดไข้

เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายดิจิตอล
(Digital Thermometers) 

เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดไข้แบบดิจิตอล นิยมใช้กันทั่วไป
ในหลาย ๆ บ้าน ให้ความแม่นยำสูง สามารถอ่านค่า
ตัวเลขได้ชัดเจน ราคาไม่สูง หาซื้อได้ง่าย วัดได้ทั้ง
บริเวณใต้รักแร้ ใต้ลิ้น หรือทางทวาร 

ปรอทวัดไข้แบบแก้ว
(Mercury Thermometers)

เป็นปรอทวัดไข้แบบดั้งเดิม ด้านในมีปรอทเพื่อใช้วัด
อุณหภูมิได้ หาซื้อง่าย มีราคาถูก จะใช้วัดโดยการสอด
ใต้ลิ้นหรือใต้รักแร้ แต่ค่อนข้างอันตราย เพราะเมื่อเป็น
หลอดแก้วหากมีการหักหรือตกแตก อาจทำให้สัมผัส
กับปรอท ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อร่างกายได้ 

เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายดิจิตอล
(Digital Thermometers) 

เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดไข้แบบดิจิตอล นิยมใช้กันทั่วไปในหลาย ๆ บ้าน ให้ความแม่นยำสูง สามารถอ่านค่า ตัวเลขได้ชัดเจน ราคาไม่สูง หาซื้อได้ง่าย วัดได้ทั้งบริเวณใต้รักแร้ ใต้ลิ้น หรือทางทวาร 

ปรอทวัดไข้แบบแก้ว
(Mercury Thermometers)


เป็นปรอทวัดไข้แบบดั้งเดิม ด้านในมีปรอทเพื่อใช้วัดอุณหภูมิได้ หาซื้อง่าย มีราคาถูก จะใช้วัดโดยการสอดใต้ลิ้นหรือใต้รักแร้ แต่ค่อนข้างอันตราย เพราะเมื่อเป็นหลอดแก้วหากมีการหักหรือตกแตก อาจทำให้สัมผัสกับปรอท ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อร่างกายได้ 

เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด
(Infrared Thermometer) 

เป็นอุปกรณ์ที่ใช้วัดอุณหภูมิโดยใช้การส่งสัญญาณ
แสงอินฟราเรดไปยังวัตถุและวัดอุณหภูมิโดยการวัด
คลื่นความร้อนที่สะท้อนกลับมาจากวัตถุนั้น ๆ โดยไม่
ต้องไปสัมผัสกับวัตถุนั้น ๆ ทำให้ไม่ต้องเสี่ยงติดเชื้อ
หรือสัมผัสเชื้อโรค อ่านค่าได้รวดเร็ว แม่นยำ 

แถบวัดอุณหภูมิ
(Forehead Thermometer Strip)

จะมีลักษณะเป็น แถบวัดอุณหภูมิ ใช้วัดโดยการแนบ
บริเวณกลางหน้าผากที่แห้ง ประมาณ 15 วินาที
หรือกระทั่งสีที่ปรากฏขึ้นบนแถบวัดอุณหภูมิไม่เปลี่ยน
แล้วอ่านผลขณะที่แถบวัดยังอยู่บนหน้าผาก

เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด
(Infrared Thermometer) 

เป็นอุปกรณ์ที่ใช้วัดอุณหภูมิโดยใช้การส่งสัญญาณแสงอินฟราเรดไปยังวัตถุและวัดอุณหภูมิโดยการวัดคลื่นความร้อนที่สะท้อนกลับมาจากวัตถุนั้น ๆ โดยไม่ต้องไปสัมผัสกับวัตถุนั้น ๆ ทำให้ไม่ต้องเสี่ยงติดเชื้อหรือสัมผัสเชื้อโรค อ่านค่าได้รวดเร็ว แม่นยำ 

แถบวัดอุณหภูมิ
(Forehead Thermometer Strip)

จะมีลักษณะเป็น แถบวัดอุณหภูมิ ใช้วัดโดยการแนบบริเวณกลางหน้าผากที่แห้ง ประมาณ 15 วินาทีหรือกระทั่งสีที่ปรากฏขึ้นบนแถบวัดอุณหภูมิไม่เปลี่ยนแล้วอ่านผลขณะที่แถบวัดยังอยู่บนหน้าผาก

เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย
แบบไหนที่เหมาะสำหรับเด็ก ?

หากเป็นเด็กเล็กควรเลือกใช้ที่วัดไข้ให้เหมาะสม
เนื่องจากเด็กยังไม่สามารถอยู่นิ่งได้
เครื่องวัดบางชนิดอาจวัดผลได้ยาก ซึ่งเครื่อง
วัดอุณหภูมิร่างกายสำหรับเด็กมีดังนี้

เครื่องวัดอุณหภูมิแบบดิจิตอล
(Digital Thermometers)

เป็นที่นิยมใช้กันทั่วไป สามารถใช้งานได้ง่าย
ใช้ได้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ ให้ความแม่นยำสูง
หากวัดอุณหภูมิในเด็กสามารถใช้วัดที่บริเวณ
ใต้รักแร้ได้ แล้วรอหากมีเสียงสัญญาณดังขึ้น
แล้วจึงนำออกมาอ่านผล

เครื่องวัดอุณหภูมิทางหู
(Ear Thermometer)

มักพบเจอได้ตามโรงพยาบาล โดยจะใช้เครื่องวัด
วางที่ช่องหูของเด็ก จะเป็นการวัดอุณหภูมิ
ความร้อนที่แพร่ออกมาของร่างกายโดยไม่ต้อง
ให้อุปกรณ์สัมผัสกับอวัยวะที่วัด จากนั้นอ่านผล
ที่หน้าจอได้เลย ค่อนข้างสะดวก รวดเร็ว แต่
ต้องระวังเรื่องตำแหน่งในการวัดต้องถูกต้อง

เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย
แบบไหนที่เหมาะสำหรับเด็ก ?

หากเป็นเด็กเล็กควรเลือกใช้ที่วัดไข้ให้เหมาะสมเนื่องจากเด็กยังไม่สามารถอยู่นิ่งได้เครื่องวัดบางชนิดอาจวัดผลได้ยาก ซึ่งเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายสำหรับเด็กมีดังนี้

เครื่องวัดอุณหภูมิแบบดิจิตอล
(Digital Thermometers)

เป็นที่นิยมใช้กันทั่วไป สามารถใช้งานได้ง่ายใช้ได้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ ให้ความแม่นยำสูงหากวัดอุณหภูมิในเด็กสามารถใช้วัดที่บริเวณใต้รักแร้ได้ แล้วรอหากมีเสียงสัญญาณดังขึ้นแล้วจึงนำออกมาอ่านผล

เครื่องวัดอุณหภูมิทางหู
(Ear Thermometer)

มักพบเจอได้ตามโรงพยาบาล โดยจะใช้เครื่องวัดวางที่ช่องหูของเด็ก จะเป็นการวัดอุณหภูมิความร้อนที่แพร่ออกมาของร่างกายโดยไม่ต้องให้อุปกรณ์สัมผัสกับอวัยวะที่วัด จากนั้นอ่านผลที่หน้าจอได้เลย ค่อนข้างสะดวก รวดเร็ว แต่ต้องระวังเรื่องตำแหน่งในการวัดต้องถูกต้อง

การดูแลรักษาและทำความสะอาด
เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย

การดูแลรักษาและทำความสะอาดเครื่องวัดอุณหภูมิ
เป็นสิ่งสำคัญอย่างมาก เพื่อให้ได้ผลการวัดที่แม่นยำ
และปลอดภัย ปราศจากกินติดเชื้อ เมื่อต้องใช้เครื่อง
วัดร่วมกัน

อ่านคู่มือการใช้งานที่แนบมา
กับเครื่องวัดอุณหภูมิเพื่อทราบ
ขั้นตอนการดูแลและทำความ
สะอาดที่ถูกต้อง

ใช้ผ้าสะอาดเช็ดที่ปลายเครื่อง
ที่ต้องสัมผัส ก่อนใช้งาน

ควรใช้เครื่องวัดส่วนตัวของ
แต่ละบุคคล เพื่อความสะอาด
ปลอดภัย

หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีร้ายแรง
หรือสารที่มีความเป็นพิษในการ
ทำความสะอาดเครื่องวัดอุณหภูมิ
เพราะอาจทำให้เกิดผลกระทบต่อ
ความแม่นยำของเครื่องวัดได้

ทำความสะอาดก่อนและหลัง
การใช้งานด้วยสบู่และน้ำสะอาด
ก่อนการใช้งานเครื่องวัดอุณหภูมิ
เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อโรค

การดูแลรักษาและทำความสะอาด เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย

การดูแลรักษาและทำความสะอาดเครื่องวัดอุณหภูมิเป็นสิ่งสำคัญอย่างมาก เพื่อให้ได้ผลการวัดที่แม่นยำและปลอดภัย ปราศจากกินติดเชื้อ เมื่อต้องใช้เครื่องวัดร่วมกัน

อ่านคู่มือการใช้งานที่แนบมากับเครื่องวัดอุณหภูมิเพื่อทราบขั้นตอนการดูแลและทำความสะอาดที่ถูกต้อง

ควรใช้เครื่องวัดส่วนตัวของแต่ละบุคคล เพื่อความสะอาดปลอดภัย

ทำความสะอาดก่อนและหลังการใช้งานด้วยสบู่และน้ำสะอาดก่อนการใช้งานเครื่องวัดอุณหภูมิเพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อโรค

ใช้ผ้าสะอาดเช็ดที่ปลายเครื่องที่ต้องสัมผัส ก่อนใช้งาน

หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีร้ายแรงหรือสารที่มีความเป็นพิษในการทำความสะอาดเครื่องวัดอุณหภูมิเพราะอาจทำให้เกิดผลกระทบต่อความแม่นยำของเครื่องวัดได้

สรุปการใช้เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย

เครื่องวัดอุณหภูมิถือเป็นอุปกรณ์ที่ต้องมีติดบ้านไว้ เพราะสามารถใช้ได้กับทุกคน สมาพันธ์ เฮลธ์ เป็นแหล่งรวมและจัดจำหน่ายเครื่องมือ
อุปกรณ์สำหรับดูแลผู้ป่วยพักฟื้น เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายอุปกรณ์ตรวจวัดทางร่างกาย ชนิดต่าง ๆ รวมถึงผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพ
ในชีวิตประจำวัน ที่ทันสมัยได้มาตรฐาน ตรวจวัดค่าต่าง ๆ ได้อย่างแม่นยำ เพื่อให้สามารถดูแลสุขภาพได้อย่างถูกต้อง
รวมถึงดูแลคนที่คุณรักได้อย่างถูกต้อง 

เครื่องวัดอุณหภูมิถือเป็นอุปกรณ์ที่ต้องมีติดบ้านไว้ เพราะสามารถใช้ได้กับทุกคน สมาพันธ์ เฮลธ์ เป็นแหล่งรวมและจัดจำหน่ายเครื่องมืออุปกรณ์สำหรับดูแลผู้ป่วยพักฟื้น เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายอุปกรณ์ตรวจวัดทางร่างกาย ชนิดต่าง ๆ รวมถึงผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพในชีวิตประจำวัน ที่ทันสมัยได้มาตรฐาน ตรวจวัดค่าต่าง ๆ ได้อย่างแม่นยำ เพื่อให้สามารถดูแลสุขภาพได้อย่างถูกต้องรวมถึงดูแลคนที่คุณรักได้อย่างถูกต้อง 

เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิ

เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิ
ระบบอินฟราเรด

ใช้งานได้อเนกประสงค์ วัดได้ทั้งอุณภูมิร่างกาย (หน้าผาก)
อุณภูมิวัตถุ (เช่น น้ำ ขวดนม) และอุณภูมิอากาศโดยรอบ
(Ambient Temperature)

ใช้งานได้อเนกประสงค์ วัดได้ทั้งอุณภูมิร่างกาย (หน้าผาก) อุณภูมิวัตถุ (เช่น น้ำ ขวดนม) และอุณภูมิอากาศโดยรอบ (Ambient Temperature)

ราคาพิเศษ 1,790 บาท

จากปกติ ราคา 2,650 บาท

ราคาพิเศษ 1,790 บาท

จากปกติ ราคา 2,650 บาท

ราคาพิเศษ 1,990 บาท

จากปกติ ราคา 3,150 บาท

เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิ
ระบบดิจิตอล

ด้วยดีไซน์ที่ออกแบบมาให้ปลายโค้งงอได้ จึงเหมาะ
สำหรับการใช้กับเด็กและการใช้วัดอุณหภูมิผ่านทาง
ทวารหนัก ซึ่งเป็นประเภทการวัดที่ต้องการความ
อ่อนโอนสูง โค้งงอได้ถึง 45 องศา

ด้วยดีไซน์ที่ออกแบบมาให้ปลายโค้งงอได้ จึงเหมาะสำหรับการใช้กับเด็กและการใช้วัดอุณหภูมิผ่านทางทวารหนัก ซึ่งเป็นประเภทการวัดที่ต้องการความอ่อนโอนสูง โค้งงอได้ถึง 45 องศา

ราคาพิเศษ 380 บาท

จากปกติ ราคา 420 บาท

ราคาพิเศษ 280 บาท

จากปกติ ราคา 315 บาท

ราคาพิเศษ 150 บาท

จากปกติ ราคา 190 บาท

สอบถามข้อมูลและรับส่วนลดราคาพิเศษ คลิก