Infrared thermometer Microlife NC 150 BT front

เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิระบบอินฟราเรด ไมโครไลฟ์

NC 150 BT

฿ 1,990.- 3,150.-

เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิ
ระบบอินฟราเรด ไมโครไลฟ์
NC 150 BT
฿ 1,990.- 3,150.-

คุณสมบัติหลัก

• Auto Measurement Technology ช่วยให้เครื่องสามารถวัดโดยอัตโนมัติเมื่อระยะห่างจากเครื่องกับหน้าผากน้อยกว่าหรือเท่ากับ 5 เซ็นติเมตร
• เทคโนโลยีจาก Microlife ช่วยให้เกิดความแม่นยำระดับสูงในการวัดของเทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิทางหน้าผากระบบอินฟราเรดไมโครไลฟ์ รวมทั้งช่วยให้สามารถประมวลผลอย่างรวดเร็วภายใน 1 วินาที
• ไม่ต้องสัมผัสผิวหนังเมื่อวัดอุณหภูมิ (Non-Contact Measurement) ทำให้เกิดความอ่อนโยน (Non-Invasive) ขณะทำการวัด ไม่ทำให้ลูกน้อยเจ็บหรือตื่นขณะทำการวัด รวมทั้งมีความสะอาดและถูกสุขอนามัย (Hygienic) จากการไม่สัมผัสผิวหนัง
• สามารถใช้งานได้แม่นยำและหลากหลาย (Multifunctional) เช่น สามารถวัดอุณหภูมิของผิวน้ำนม (Milk Surface) ในขวดนมโดยใช้เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิทางหน้าผากระบบอินฟราเรดไมโครไลฟ์ยิงผ่านขวดนม (Milk Bottle)ได้, สามารถวัดอุณหภูมิของผิวน้ำที่ใช้สำหรับอาบน้ำลูกน้อย (Baby’s Bath) ได้, และสามารถวัดอุณหภูมิห้อง(Ambient Temperature) ได้
• เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิทางหน้าผากระบบอินฟราเรดไมโครไลฟ์ ผ่านการทดสอบทางการแพทย์ (Clinically Tested) โดยพิสูจน์แล้วว่ามีความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้งานและมีความแม่นยำในการวัดอุณหภูมิ
• ทุกวัสดุที่ใช้ประกอบเป็นเทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิทางหน้าผากระบบอินฟราเรดไมโครไลฟ์ ได้ผ่านการทดสอบความเข้ากันได้ทางชีวภาพ (Biocompatibility Tested) เพื่อให้มั่นใจถึงความปลอดภัยของผู้บริโภค ตามมาตรฐาน ISO 10993
• Blue Tracking Light technology เป็นเทคโนโลยีแสงนำทาง (Guiding Light) ของ Microlife ที่ช่วยบอกตำแหน่งที่เครื่องวัดอุณหภูมิทำการวัดค่าบนพื้นผิว ซึ่งช่วยให้ทราบถึงตำแหน่งที่ชัดเจนที่ทำการวัด ทำให้ผู้ใช้งานสามารถปรับตำแหน่งการวัดให้ถูกต้องได้
• Silent Glow™ technology จอ LCD เรืองแสงที่ช่วยให้สามารถมองเห็นอย่างชัดเจนในที่มืด รวมทั้งสามารถแสดงสีอัตโนมัติเมื่อเป็นไข้ โดยแสดงสีแดงเมื่ออุณหภูมิที่วัดได้สูงกว่า 37.4 องศาเซลเซียส และแสดงสีเขียวเมื่ออุณหภูมิที่วัดได้ต่ำกว่าหรือเท่ากับ 37.4 องศาเซลเซียส
• Fever Alarm technology สัญญาณเตือนการเป็นไข้อัตโนมัติ โดยจะส่งเสียงปี๊ปดัง 10 ครั้ง และมีแสงสีแดงปรากฏขึ้นที่หน้าจอเพื่อเป็นการเตือนเมื่อผู้ที่ได้รับการวัดอุณหภูมิ มีอุณหภูมิสูงกว่า 37.4 องศาเซลเซียส
• หน่วยความจำ 30 ค่า โดยสามารถดูค่าย้อนหลังพร้อมวัน เวลาที่ทำการบันทึก

คุณสมบัติเพิ่มเติม

• Beeper เสียงเตือนอัตโนมัติ เมื่อทำการวัดไข้เรียบร้อยแล้ว
• สามารถอ่านค่าอุณหภูมิได้ทั้งองศาเซลเซียสและองศาฟาเรนไฮต์ รวมทั้งสามารถเปลี่ยนการแสดงผลระหว่างองศาทั้งสองประเภท
• Mercury Free 0% ปลอดจากสารปรอท
• สัญญาณเตือนแบตเตอรี่ต่ำ
• สามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้
• สามารถทำความสะอาดและฆ่าเชื้อบริเวณปลอกหุ้มเทอร์โมมิเตอร์ และบริเวณเซนเซอร์ได้โดยไม่ส่งผลต่อวัสดุผิวของตัวเครื่อง โดยใช้แผ่นแอลกอฮอล์แห้ง หรือ สำลีชุบแอลกอฮอล์ (70% isopropy)

รายละเอียดสินค้าใน 1 กล่องประกอบด้วย

• เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิทางหน้าผากระบบอินฟาเรด ไมโครไลฟ์ รุ่น NC150 BT จำนวน 1 เครื่อง
• คู่มือการใช้งาน 1 เล่ม
• แบตเตอรี่ AAA 1.5 V 2 ก้อน

ระยะเวลารับประกัน

• ตัวเครื่องประกันศูนย์ 2 ปี

เงื่อนไขการรับประกันของบริษัท : บริษัท ฯ ยินดีซ่อมหรือเปลี่ยนอะไหล่ให้ได้โดยไม่คิดมูลค่าใด ๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่อุปกรณ์เกิดการชำรุด อันเนื่องมาจากการผิดพลาดในการผลิต หรือเกิดจากความบกพร่องของชิ้นส่วนภายในระยะเวลารับประกันที่กำหนด นับตั้งแต่วันที่ซื้อสินค้า ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าบริการขนส่ง