เตียงผู้ป่วยติดเตียง
เลือกใช้ยังไง ?

การดูแลผู้ป่วยติดเตียง ที่ต้องนอนอยู่บนเตียงตลอดเวลา ต้องให้การดูแล
เอาใจใส่อย่างมาก เนื่องจากผู้ป่วยติดเตียงอาจไม่สามารถเคลื่อนไหวเองได้
ทำให้เตียงโรงพยาบาล หรือเตียงผู้ป่วยติดเตียง มีความจำเป็นอย่างมาก
เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้ป่วยและผู้ดูแลด้วย แล้วควรต้องเลือกใช้
อย่างไร แบบไหนดี

เตียงผู้ป่วยติดเตียง สำคัญอย่างไร ?

เตียงผู้ป่วยติดเตียง เตียงโรงพยาบาล หรือเตียงผู้สูงอายุ เป็นสิ่งสำคัญอย่างมาก
เนื่องจากจะช่วยอำนวยความสะดวกทั้งผู้ป่วยติดเตียง และผู้ดูแลได้ดังนี้

ความสะดวกสบายของผู้ป่วย

เตียงผู้ป่วยติดเตียงที่เหมาะสมจะช่วยให้ผู้ป่วยมี
ความสะดวกสบายในการนอนหรือทำกิจวัตรประจำวัน
อื่น ๆ ได้ดีขึ้น เป็นเตียงที่มีการปรับระดับเตียงในส่วน
ต่าง ๆ ได้ เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถปรับท่านอนหรือท่านั่ง
ได้ตามความสะดวกสบายของตน

เตียงผู้ป่วยติดเตียงที่เหมาะสมจะช่วยให้ผู้ป่วยมีความสะดวกสบายในการนอนหรือทำกิจวัตรประจำวันอื่น ๆ ได้ดีขึ้น เป็นเตียงที่มีการปรับระดับเตียงในส่วนต่าง ๆ ได้ เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถปรับท่านอนหรือท่านั่งได้ตามความสะดวกสบายของตน

เคลื่อนย้ายได้สะดวก

เตียงผู้ป่วยติดเตียงที่มีระบบสำหรับการเคลื่อนย้าย
ผู้ป่วยเป็นประโยชน์อย่างมาก เช่น เตียงมีล้อลาก
เตียงที่สามารถยกหรือลดระดับเตียงได้ หรือมีระบบเฟือง
สำหรับการส่งผู้ป่วยออกจากเตียงได้อย่างสะดวก

เตียงผู้ป่วยติดเตียงที่มีระบบสำหรับการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเป็นประโยชน์อย่างมาก เช่น เตียงมีล้อลากเตียงที่สามารถยกหรือลดระดับเตียงได้ หรือมีระบบเฟืองสำหรับการส่งผู้ป่วยออกจากเตียงได้อย่างสะดวก

ความปลอดภัย

เตียงนอนผู้สูงอายุติดเตียงมีขอบกั้น หรือราวจับ
สำหรับผู้ป่วยที่ต้องการการยืน หรือต้องการเคลื่อน
ย้าย มีโครงสร้างหรือระบบเฟืองที่แข็งแรง รองรับ
น้ำหนักได้ดี 

เตียงผู้ป่วยติดเตียงที่มีระบบสำหรับการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเป็นประโยชน์อย่างมาก เช่น เตียงมีล้อลากเตียงที่สามารถยกหรือลดระดับเตียงได้ หรือมีระบบเฟืองสำหรับการส่งผู้ป่วยออกจากเตียงได้อย่างสะดวก

ป้องกันแผลกดทับ

เตียงผู้ป่วยติดเตียง ที่ใช้คู่กับที่นอนลมหรือโฟม
จะช่วยป้องกันการเกิดแผลกดทับในผู้ป่วยติดเตียงได้
รวมถึงควรมีผ้าปูที่ไม่เสียดสีกับผิวหนัง ไม่อับชื้นด้วย
นอกจากนี้ยังควรมีการเปลี่ยนท่านอนและการย้าย
ตำแหน่งของผู้ป่วยเพื่อลดการกดทับบริเวณที่เสี่ยง

เตียงผู้ป่วยติดเตียง ที่ใช้คู่กับที่นอนลมหรือโฟมจะช่วยป้องกันการเกิดแผลกดทับในผู้ป่วยติดเตียงได้รวมถึงควรมีผ้าปูที่ไม่เสียดสีกับผิวหนัง ไม่อับชื้นด้วยนอกจากนี้ยังควรมีการเปลี่ยนท่านอนและการย้ายตำแหน่งของผู้ป่วยเพื่อลดการกดทับบริเวณที่เสี่ยง

ความสะอาด

เตียงผู้สูงอายุ หรือ เตียงไฟฟ้าผู้สูงอายุ มีการ
ออกแบบให้สะดวกต่อการทำความสะอาด ให้ง่าย
ต่อการเปลี่ยนผ้าปูที่นอน 

เตียงผู้สูงอายุ หรือ เตียงไฟฟ้าผู้สูงอายุ มีการออกแบบให้สะดวกต่อการทำความสะอาด ให้ง่ายต่อการเปลี่ยนผ้าปูที่นอน 

เตียงผู้ป่วยติดเตียงที่เราแนะนำ

Taurus 2 Lux/Low

เตียงนอนไฟฟ้า 5 ไกร์ รุ่น ทอรัส 2 ลักซ์/โลว์
 • ทำงานด้วยระบบมอเตอร์ไฟฟ้า DEWERT นำเข้าจากประเทศเยอรมัน 
 • เตียงไฟฟ้า 5 ไกร์ ควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรลแยกส่วนทั้งหมด 
 • ราวกั้นเตียงปรับระดับได้ 
 • สามารถพับเก็บและเคลื่อนย้ายได้เมื่อไม่ใช้งาน จึงเหมาะสำหรับผู้ที่มีพื้นที่จำกัด
 • ล้อเตียง สามารถล็อคล้อได้ทีละล้อ 
 • รองรับน้ำหนักผู้ใช้งานสูงสุด 215 กิโลกรัม
 • น้ำหนักเตียง ~100 กิโลกรัม
 • วัสดุของเตียงไม้บีช (Beech)
 • ขนาดของแผ่นที่นอน 90 x 200 ชม.
 • ขนาดของฐานที่นอน 105 x 214 ชม.

จากปกติ ราคา 92,600 บาท

วิดีโอแนะนำ TAURUS 2 LOW/LUX เตียงนอนไฟฟ้า 5 ไกร์ รุ่น ทอรัส 2
รุ่นปรับระดันได้ต่ำสุด 19 ชม.

Taurus TR/M

เตียงนอนไฟฟ้า 5 ไกร์ รุ่น Taurus TR/M
 • ทำงานด้วยระบบมอเตอร์ไฟฟ้า DEWERT นำเข้าจากประเทศเยอรมัน 
 • เตียงไฟฟ้า 5 ไกร์ ควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรลแยกส่วนทั้งหมด 
 • ราวกั้นเตียงปรับระดับได้ 
 • สามารถพับเก็บและเคลื่อนย้ายได้เมื่อไม่ใช้งาน จึงเหมาะสำหรับผู้ที่มีพื้นที่จำกัด
 • ล้อเตียง สามารถล็อคล้อได้ทีละล้อ 
 • รองรับน้ำหนักผู้ใช้งานสูงสุด 215 กิโลกรัม
 • น้ำหนักเตียง ~100 กิโลกรัม
 • วัสดุของเตียงไม้บีช (Beech)
 • ขนาดของแผ่นที่นอน 90 x 200 ชม.
 • ขนาดของฐานที่นอน 105 x 218 ชม.

จากปกติ ราคา 84,400 บาท

วิดีโอแนะนำ TAURUS TR/M เตียงนอนไฟฟ้า 5 ไกร์ รุ่น ทอรัส
รุ่นปรับระดันได้ต่ำสุด 40 ชม.

Taurus 2
Lux/Low

เตียงนอนไฟฟ้า 5 ไกร์ รุ่น ทอรัส 2 ลักซ์/โลว์

 • ทำงานด้วยระบบมอเตอร์ไฟฟ้า DEWERT นำเข้าจากประเทศเยอรมัน 
 • เตียงไฟฟ้า 5 ไกร์ ควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรลแยกส่วนทั้งหมด 
 • ราวกั้นเตียงปรับระดับได้ 
 • สามารถพับเก็บและเคลื่อนย้ายได้เมื่อไม่ใช้งาน จึงเหมาะสำหรับผู้ที่มีพื้นที่จำกัด
 • ล้อเตียง สามารถล็อคล้อได้ทีละล้อ 
 • รองรับน้ำหนักผู้ใช้งานสูงสุด 215 กิโลกรัม
 • น้ำหนักเตียง ~100 กิโลกรัม
 • วัสดุของเตียงไม้บีช (Beech)
 • ขนาดของแผ่นที่นอน 90 x 200 ชม.
 • ขนาดของฐานที่นอน 105 x 214 ชม.

จากปกติ ราคา 92,600 บาท

วิดีโอแนะนำ TAURUS 2 LOW/LUX เตียงนอนไฟฟ้า 5 ไกร์ รุ่น ทอรัส 2
รุ่นปรับระดันได้ต่ำสุด 19 ชม.

Taurus
TR/M

เตียงนอนไฟฟ้า 5 ไกร์ รุ่น Taurus TR/M

 • ทำงานด้วยระบบมอเตอร์ไฟฟ้า DEWERT นำเข้าจากประเทศเยอรมัน 
 • เตียงไฟฟ้า 5 ไกร์ ควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรลแยกส่วนทั้งหมด 
 • ราวกั้นเตียงปรับระดับได้ 
 • สามารถพับเก็บและเคลื่อนย้ายได้เมื่อไม่ใช้งาน จึงเหมาะสำหรับผู้ที่มีพื้นที่จำกัด
 • ล้อเตียง สามารถล็อคล้อได้ทีละล้อ 
 • รองรับน้ำหนักผู้ใช้งานสูงสุด 215 กิโลกรัม
 • น้ำหนักเตียง ~100 กิโลกรัม
 • วัสดุของเตียงไม้บีช (Beech)
 • ขนาดของแผ่นที่นอน 90 x 200 ชม.
 • ขนาดของฐานที่นอน 105 x 218 ชม.

จากปกติ ราคา 84,400 บาท

วิดีโอแนะนำ TAURUS TR/M เตียงนอนไฟฟ้า 5 ไกร์ รุ่น ทอรัส
รุ่นปรับระดันได้ต่ำสุด 40 ชม.

FAQ ข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับเตียงโรงพยาบาล ?

เราได้รวมข้อสงสัยต่าง ๆ เกี่ยวกับ เตียงโรงพยาบาล เตียงนอนผู้สูงอายุ เตียงผู้ป่วยติดเตียง มาให้แล้วที่นี่

การเลือกเตียงสำหรับผู้ป่วยติดเตียง ควรเลือกจากประเภทของเตียง สามารถปรับระดับได้ ความสูงเหมาะสมกับผู้ป่วยและผู้ดูแล เพื่อให้เคลื่อนย้ายได้สะดวก และเตียงนอนผู้สูงอายุ ควรมีความคงทนแข็งแรงและใช้งานได้ในระยะยาว 

ผู้ป่วยติดเตียงแบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ

 1. ผู้ป่วยติดเตียงที่ขยับตัว หรือเคลื่อนไหวเองได้อยู่บ้าง จึงไม่จำเป็นต้องพึ่งพาผู้ดูแลทั้งหมด
 2. ผู้ป่วยติดเตียงโดยสมบูรณ์  คือผู้ป่วยที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เลย ไม่สามารถขยับหรือเคลื่อนไหวเองได้ และจำเป็นจะต้องมีผู้ดูแลเท่านั้น

ผู้ป่วยที่ติดเตียงต้องการผู้ดูแลที่ใส่ใจ และให้ความสะดวกสบายในการจัดท่านอนหรือท่านั่ง รวมถึงสุขอนามัย ความสะอาดต่าง ๆ ทั้งการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย การทำความสะอาด การจัดอาหารให้ทางสายยางเพื่อให้ได้รับสารอาหารที่เหมาะสม

ผู้ป่วยที่ติดเตียงคือ ผู้ที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายหรือเดินได้เองและต้องอยู่ในท่านอนหรือท่านั่งบนเตียงเป็นเวลานานหรือตลอดเวลา อาจเกิดจากอาการบาดเจ็บรุนแรง อัมพาต อาการปัญญาอ่อน หรือสภาวะที่ทำให้ผู้ป่วยไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ด้วยตนเอง จนถึงขั้นไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ทำให้มีความเสี่ยงต่อการเป็นแผลกดทับ

สรุปการเลือกใช้เตียงโรงพยาบาล

สมาพันธ์ เฮลธ์ เป็นแหล่งรวมและจัดจำหน่ายเครื่องมือ อุปกรณ์สำหรับดูแลผู้ป่วยพักฟื้น เตียงโรงพยาบาล เตียงผู้ป่วยติดเตียงเตียงไฟฟ้าผู้สูงอายุ
อุปกรณ์ตรวจวัดทางร่างกายชนิดต่าง ๆ รวมถึงผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพในชีวิตประจำวัน ที่ทันสมัยได้มาตรฐาน ตรวจวัดค่าต่าง ๆ ได้อย่างแม่นยำ
เพื่อให้สามารถดูแลสุขภาพได้อย่างถูกต้อง รวมถึงดูแลคนที่คุณรักได้อย่างถูกต้อง

ผลิตภัณฑ์ของเรา

สอบถามข้อมูลและรับส่วนลดราคาพิเศษ คลิก

เตียงผู้ป่วยติดเตียง
เลือกใช้ยังไง ?

การดูแลผู้ป่วยติดเตียง ที่ต้องนอนอยู่บนเตียงตลอดเวลา
ต้องให้การดูแลเอาใจใส่อย่างมาก เนื่องจากผู้ป่วยติดเตียง
อาจไม่สามารถเคลื่อนไหวเองได้ทำให้เตียงโรงพยาบาล
หรือเตียงผู้ป่วยติดเตียง มีความจำเป็นอย่างมาก
เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้ป่วยและผู้ดูแลด้วย
แล้วควรต้องเลือกใช้อย่างไร แบบไหนดี

เตียงผู้ป่วยติดเตียง
สำคัญอย่างไร ?

เตียงผู้ป่วยติดเตียง เตียงโรงพยาบาล หรือเตียงผู้สูงอายุ เป็นสิ่งสำคัญอย่างมาก เนื่องจากจะช่วยอำนวยความสะดวกทั้งผู้ป่วยติดเตียง และผู้ดูแลได้ดังนี้

ความสะดวกสบายของผู้ป่วย

เตียงผู้ป่วยติดเตียงที่เหมาะสมจะช่วยให้ผู้ป่วยมี
ความสะดวกสบายในการนอนหรือทำกิจวัตรประจำวัน
อื่น ๆ ได้ดีขึ้น เป็นเตียงที่มีการปรับระดับเตียงในส่วน
ต่าง ๆ ได้ เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถปรับท่านอนหรือท่านั่ง
ได้ตามความสะดวกสบายของตน

เคลื่อนย้ายได้สะดวก

เตียงผู้ป่วยติดเตียงที่มีระบบสำหรับการเคลื่อนย้าย
ผู้ป่วยเป็นประโยชน์อย่างมาก เช่น เตียงมีล้อลาก
เตียงที่สามารถยกหรือลดระดับเตียงได้ หรือมีระบบเฟือง
สำหรับการส่งผู้ป่วยออกจากเตียงได้อย่างสะดวก

ความปลอดภัย

เตียงนอนผู้สูงอายุติดเตียงมีขอบกั้น หรือราวจับ
สำหรับผู้ป่วยที่ต้องการการยืน หรือต้องการเคลื่อน
ย้าย มีโครงสร้างหรือระบบเฟืองที่แข็งแรง รองรับ
น้ำหนักได้ดี 

ป้องกันแผลกดทับ

เตียงผู้ป่วยติดเตียง ที่ใช้คู่กับที่นอนลมหรือโฟม
จะช่วยป้องกันการเกิดแผลกดทับในผู้ป่วยติดเตียงได้
รวมถึงควรมีผ้าปูที่ไม่เสียดสีกับผิวหนัง ไม่อับชื้นด้วย
นอกจากนี้ยังควรมีการเปลี่ยนท่านอนและการย้าย
ตำแหน่งของผู้ป่วยเพื่อลดการกดทับบริเวณที่เสี่ยง

ความสะอาด

เตียงผู้สูงอายุ หรือ เตียงไฟฟ้าผู้สูงอายุ มีการ
ออกแบบให้สะดวกต่อการทำความสะอาด ให้ง่าย
ต่อการเปลี่ยนผ้าปูที่นอน 

เตียงผู้ป่วยติดเตียงที่เราแนะนำ

Taurus 2
Lux/Low

เตียงนอนไฟฟ้า 5 ไกร์ รุ่น ทอรัส 2 ลักซ์/โลว์
 • ทำงานด้วยระบบมอเตอร์ไฟฟ้า DEWERT นำเข้าจากประเทศเยอรมัน 
 • เตียงไฟฟ้า 5 ไกร์ ควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรลแยกส่วนทั้งหมด 
 • ราวกั้นเตียงปรับระดับได้ 
 • สามารถพับเก็บและเคลื่อนย้ายได้เมื่อไม่ใช้งาน จึงเหมาะสำหรับผู้ที่มีพื้นที่จำกัด
 • ล้อเตียง สามารถล็อคล้อได้ทีละล้อ 
 • รองรับน้ำหนักผู้ใช้งานสูงสุด 215 กิโลกรัม
 • น้ำหนักเตียง ~100 กิโลกรัม
 • วัสดุของเตียงไม้บีช (Beech)
 • ขนาดของแผ่นที่นอน 90 x 200 ชม.
 • ขนาดของฐานที่นอน 105 x 214 ชม.

จากปกติ ราคา 92,600 บาท

วิดีโอแนะนำ TAURUS 2 LOW/LUX เตียงนอนไฟฟ้า 5 ไกร์ รุ่น ทอรัส 2
รุ่นปรับระดันได้ต่ำสุด 19 ชม.

Taurus
TR/M

เตียงนอนไฟฟ้า 5 ไกร์ รุ่น Taurus TR/M
 • ทำงานด้วยระบบมอเตอร์ไฟฟ้า DEWERT นำเข้าจากประเทศเยอรมัน 
 • เตียงไฟฟ้า 5 ไกร์ ควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรลแยกส่วนทั้งหมด 
 • ราวกั้นเตียงปรับระดับได้ 
 • สามารถพับเก็บและเคลื่อนย้ายได้เมื่อไม่ใช้งาน จึงเหมาะสำหรับผู้ที่มีพื้นที่จำกัด
 • ล้อเตียง สามารถล็อคล้อได้ทีละล้อ 
 • รองรับน้ำหนักผู้ใช้งานสูงสุด 215 กิโลกรัม
 • น้ำหนักเตียง ~100 กิโลกรัม
 • วัสดุของเตียงไม้บีช (Beech)
 • ขนาดของแผ่นที่นอน 90 x 200 ชม.
 • ขนาดของฐานที่นอน 105 x 218 ชม.

จากปกติ ราคา 84,400 บาท

วิดีโอแนะนำ TAURUS TR/M เตียงนอนไฟฟ้า 5 ไกร์ รุ่น ทอรัส
รุ่นปรับระดันได้ต่ำสุด 40 ชม.

FAQ ข้อสงสัยเพิ่มเติม
เกี่ยวกับเตียงโรงพยาบาล ?

เราได้รวมข้อสงสัยต่าง ๆ เกี่ยวกับ เตียงโรงพยาบาล
เตียงนอนผู้สูงอายุ เตียงผู้ป่วยติดเตียง มาให้แล้วที่นี่

การเลือกเตียงสำหรับผู้ป่วยติดเตียง ควรเลือกจากประเภทของเตียง สามารถปรับระดับได้ ความสูงเหมาะสมกับผู้ป่วยและผู้ดูแล เพื่อให้เคลื่อนย้ายได้สะดวก และเตียงนอนผู้สูงอายุ ควรมีความคงทนแข็งแรงและใช้งานได้ในระยะยาว 

ผู้ป่วยติดเตียงแบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ

 1. ผู้ป่วยติดเตียงที่ขยับตัว หรือเคลื่อนไหวเองได้อยู่บ้าง จึงไม่จำเป็นต้องพึ่งพาผู้ดูแลทั้งหมด
 2. ผู้ป่วยติดเตียงโดยสมบูรณ์  คือผู้ป่วยที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เลย ไม่สามารถขยับหรือเคลื่อนไหวเองได้ และจำเป็นจะต้องมีผู้ดูแลเท่านั้น

ผู้ป่วยที่ติดเตียงต้องการผู้ดูแลที่ใส่ใจ และให้ความสะดวกสบายในการจัดท่านอนหรือท่านั่ง รวมถึงสุขอนามัย ความสะอาดต่าง ๆ ทั้งการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย การทำความสะอาด การจัดอาหารให้ทางสายยางเพื่อให้ได้รับสารอาหารที่เหมาะสม

ผู้ป่วยที่ติดเตียงคือ ผู้ที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายหรือเดินได้เองและต้องอยู่ในท่านอนหรือท่านั่งบนเตียงเป็นเวลานานหรือตลอดเวลา อาจเกิดจากอาการบาดเจ็บรุนแรง อัมพาต อาการปัญญาอ่อน หรือสภาวะที่ทำให้ผู้ป่วยไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ด้วยตนเอง จนถึงขั้นไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ทำให้มีความเสี่ยงต่อการเป็นแผลกดทับ
สรุปการเลือกใช้
เตียงโรงพยาบาล

สมาพันธ์ เฮลธ์ เป็นแหล่งรวมและจัดจำหน่ายเครื่องมือ
อุปกรณ์สำหรับดูแลผู้ป่วยพักฟื้น เตียงโรงพยาบาล
เตียงผู้ป่วยติดเตียงเตียงไฟฟ้าผู้สูงอายุ อุปกรณ์ตรวจวัด
ทางร่างกายชนิดต่าง ๆ รวมถึงผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพ
ในชีวิตประจำวัน ที่ทันสมัยได้มาตรฐาน ตรวจวัดค่าต่าง ๆ
ได้อย่างแม่นยำ เพื่อให้สามารถดูแลสุขภาพได้อย่างถูกต้อง
รวมถึงดูแลคนที่คุณรักได้อย่างถูกต้อง

ผลิตภัณฑ์ของเรา

สอบถามข้อมูลและรับส่วนลดราคาพิเศษ คลิก