เกี่ยวกับไมโครไลฟ์

ไมโครไลฟ์ คือ หนึ่งในบริษัทชั้นนำระดับโลกที่พัฒนาและ
ผลิตเครื่องมือแพทย์สำหรับผู้บริโภค (Consumer Products)
และสำหรับใช้งานทางการแพทย์ (Professional Products)

ผลิตภัณฑ์หลักของไมโครไสฟิที่จัดจำหน่ายในประเทศไทย ได้แก่
เครื่องวัดความดันโลหิต เครื่องวัดอุณหภูมิแบบดิจิตอสและ
เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรด

เกี่ยวกับไมโครไลฟ์

ไมโครไลฟ์ คือ หนึ่งในบริษัทชั้นนำระดับโลกที่พัฒนา
และ ผลิตเครื่องมือแพทย์สำหรับผู้บริโภค (Consumer Products)
และ สำหรับใช้งานทางการแพทย์ (Professional Products)

ผลิตภัณฑ์หลักของไมโครไสฟิที่จัดจำหน่ายในประเทศไทย ได้แก่
เครื่องวัดความดันโลหิต เครื่องวัดอุณหภูมิแบบดิจิตอสและ
เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรด

เกี่ยวกับไมโครไลฟ์

ไมโครไลฟ์ คือ หนึ่งในบริษัทชั้นนำระดับโลกที่พัฒนาและ
ผลิตเครื่องมือแพทย์สำหรับผู้บริโภค (Consumer Products)
และสำหรับใช้งานทางการแพทย์ (Professional Products)

ผลิตภัณฑ์หลักของไมโครไสฟิที่จัดจำหน่ายในประเทศไทย ได้แก่
เครื่องวัดความดันโลหิต เครื่องวัดอุณหภูมิแบบดิจิตอสและ
เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรด

เกี่ยวกับ MICROLIFE

ไมโครไลฟ์เป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำระดับโลก ตั้งอยู่ที่ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เป็นบริษัทที่พัฒนาและผลิตเครื่องมือแพทย์สำหรับใช้งานสำหรับผู้บริโภค (Consumer Products)
และสำหรับใช้งานทางการแพทย์ (Professional Products) ซึ่งผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นของไมโครไลฟ์ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสถาบันรับรองมาตรฐานชั้นนำของโลก
เพื่อผู้บริโภคจะสามารถมั่นใจได้ในคุณภาพและเทคโนโลยี เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของทุกคน

ผลิตภัณฑ์หลักของไมโครไลฟ์ที่จัดจำหน่ายในประเทศไทย ได้แก่ เครื่องวัดความดันโลหิต เครื่องวัดออกซิเจนในเลือด เครื่องวัดอุณหภูมิแบบดิจิตอล
และเครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรด ทั้งนี้ Microlife ได้ไว้วางใจให้ บริษัท สมาพันธ์เฮลธ์ จำกัด เป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้าภายใต้แบรนด์ไมโครไลฟ์
แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย โดยเชื่อมั่นว่า บริษัท สมาพันธ์เฮลธ์ จำกัด สามารถ กระจายสินค้าที่มีคุณภาพให้แก่ผู้บริโภค
ชาวไทย มีบริการหลังการขายที่ยอดเยี่ยม สำหรับผู้บริโภค รวมทั้งมีความตั้งใจและโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ

เกี่ยวกับ MICROLIFE

ไมโครไลฟ์เป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำระดับโลก ตั้งอยู่
ที่ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เป็นบริษัทที่พัฒนาและ
ผลิตเครื่องมือแพทย์สำหรับใช้งานสำหรับผู้บริโภค
(Consumer Products) และสำหรับใช้งานทาง
การแพทย์ (Professional Products) ซึ่งผลิตภัณฑ์
ทุกชิ้นของไมโครไลฟ์ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก
สถาบันรับรองมาตรฐานชั้นนำของโลกเพื่อผู้บริโภค
จะสามารถมั่นใจได้ในคุณภาพและเทคโนโลยี
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของทุกคน

ผลิตภัณฑ์หลักของไมโครไลฟ์ที่จัดจำหน่ายในประเทศไทยได้แก่ เครื่องวัดความดันโลหิต เครื่องวัดออกซิเจนในเลือด เครื่องวัดอุณหภูมิแบบดิจิตอล และ เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรด ทั้งนี้ Microlife ได้ไว้วางใจให้ บริษัท สมาพันธ์เฮลธ์ จำกัด เป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้าภายใต้แบรนด์ไมโครไลฟ์ แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยโดยเชื่อมั่นว่า บริษัท สมาพันธ์เฮลธ์ จำกัด สามารถกระจาย สินค้าที่มีคุณภาพให้แก่ผู้บริโภคชาวไทยมีบริการหลังการขายที่ยอดเยี่ยม สำหรับผู้บริโภครวมทั้งมีความตั้งใจและโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ

เกี่ยวกับ MICROLIFE

ไมโครไลฟ์เป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำระดับโลก ตั้งอยู่ที่ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เป็นบริษัทที่พัฒนาและผลิตเครื่องมือแพทย์สำหรับใช้งานสำหรับผู้บริโภค (Consumer Products) และสำหรับใช้งานทางการแพทย์ (Professional Products)
ซึ่งผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นของไมโครไลฟ์ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสถาบันรับรองมาตรฐานชั้นนำของโลก
เพื่อผู้บริโภคจะสามารถมั่นใจได้ในคุณภาพและเทคโนโลยี เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของทุกคน

ผลิตภัณฑ์หลักของไมโครไลฟ์ที่จัดจำหน่ายในประเทศไทย ได้แก่ เครื่องวัดความดันโลหิต เครื่องวัดออกซิเจนในเลือด เครื่องวัดอุณหภูมิแบบดิจิตอล และเครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรด ทั้งนี้ Microlife ได้ไว้วางใจให้
บริษัท สมาพันธ์เฮลธ์ จำกัด เป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้าภายใต้แบรนด์ไมโครไลฟ์
แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย โดยเชื่อมั่นว่า บริษัท สมาพันธ์เฮลธ์ จำกัด สามารถ
กระจายสินค้าที่มีคุณภาพให้แก่ผู้บริโภค ชาวไทย มีบริการหลังการขายที่ยอดเยี่ยม
สำหรับผู้บริโภค รวมทั้งมีความตั้งใจและโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ

ผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์

เครื่องวัดความดันโลหิตประเภท AFIB

เครื่องวัดความดันโลหิตที่สามารถตรวจวัดภาวะหัวใจ ห้องบน สั่นพริ้ว (AFIB) ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของการ เกิดโรคหลอดเลือดสมอง
ช่วยคัดกรองเบื้องต้นเพื่อให้ไป พบแพทย์ได้ทันท่วงที่เมื่อมีอาการ

เครื่องวัดความดันโลหิตที่สามารถตรวจวัดภาวะหัวใจ
ห้องบน สั่นพริ้ว (AFIB) ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของการ
เกิดโรคหลอดเลือดสมอง ช่วยคัดกรองเบื้องต้น เพื่อให้
ไปพบแพทย์ได้ทันท่วงที่เมื่อมีอาการ

เครื่องวัดความดันโลหิตรุ่นมาตรฐาน

เครื่องวัดความดันที่ได้มาตรฐาน ผ่านการรับรอง ทางการแพทย์ มีค่าแม่นยำและมีเทคโนโลยีควบคุมความดัน ปลอกแขน
เพื่อให้การวัดนุ่มนวล ไม่รัดแขนจนเจ็บหรือชา

เครื่องวัดความดันที่ได้มาตรฐาน ผ่านการรับรองทาง
การแพทย์ มีค่าแม่นยำและมีเทคโนโลยีควบคุมความดัน
ปลอกแขนเพื่อให้การวัดนุ่มนวล ไม่รัดแขนจนเจ็บหรือชา

เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิระบบอินฟราเรด

ใช้งานได้อเนกประสงค์ วัดได้ทั้งอุณภูมิร่างกาย (หน้าผาก) อุณภูมิวัตถุ (เช่น น้ำ ขวดนม)
และอุณภูมิอากาศโดยรอบ (Ambient Temperature)

ใช้งานได้อเนกประสงค์ วัดได้ทั้งอุณภูมิร่างกาย
(หน้าผาก) อุณภูมิวัตถุ (เช่น น้ำ ขวดนม) และ
อุณภูมิอากาศโดยรอบ (Ambient Temperature)

เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิระบบดิจิตอล

ด้วยดีไชน์ที่ออกแบบมาให้ปลายโค้งงอได้ จึงเหมาะสำหรับ การใช้กับเด็กและการใช้วัดอุณหภูมิ ผ่านทางทวารหนัก
ซึ่งเป็นประเภทการวัดที่ต้องการความอ่อนโอนสูง โค้งงอ ได้ถึง 45 องศา

ด้วยดีไชน์ที่ออกแบบมาให้ปลายโค้งงอได้ จึงเหมาะ
สำหรับการใช้กับเด็กและการใช้วัดอุณหภูมิ
ผ่านทางทวารหนัก ซึ่งเป็นประเภทการวัดที่ต้องการ
ความอ่อนโอนสูงโค้งงอ ได้ถึง 45 องศา

เครื่องวัดออกซิเจนในเลือด

สามารถใช้ตรวจวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด(Sp02) และชีพจร (Pulse) ด้วยเทคโนโลยี
Photoelectric oxyhemoglobin inspection และ capacity pulse scanning and recording

สามารถใช้ตรวจวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด
(Sp02) และชีพจร (Pulse) ด้วยเทคโนโลยี
Photoelectric oxyhemoglobin inspection
และ capacity pulse scanning and recording

3 วิธีการเลือก เครื่องวัดความดันโลหิต

ที่เหมาะกับคุณ

เครื่องวัดความดันมีฟังก์ชั่นมากมายแตกต่างกันไปในปัจจุบัน
เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยสามารถใช้งาน เครื่องวัดความดันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงควรเลือกใช้ให้เหมาะสม ตามกลุ่ม
โดยมีหลักการเลือกดังนี้
1. กลุ่มบุคคลทั่วไป วัยทำงาน หรือคนรักสุขภาพ
ควรใช้เครื่องวัดความดันที่ได้มาตรฐานผ่านการรับรองทางการแพทย์ มีค่าแม่นยำ
และมีเทคโนโลยีควบคุมความดันปลอกแขน เพื่อให้การวัดนุ่มนวล ไม่รัดแขนจนเจ็บ
หรือชา

2. กลุ่มที่มีภาวะความดันโลหิตสูง ผู้ที่ทานยาความดัน ผู้สูงอายุ
ควรใช้เครื่องวัดความดันที่มีมาตรฐาน สามารถตรวจวัดต่อเนื่องและหาค่าเฉลี่ย
ได้โดยอัตโนมัติจากการกดวัด 1 ครั้ง
เพื่อความแม่นยำ ตามคำแนะนำของแพทย์

3. กลุ่มครอบครัวที่มีประวัติเป็นอัมพฤกษ์-อัมพาต หรือผู้ที่มี
ความเสี่ยงเป็นโรคหลอดเลือดสมอง

ควรใช้เครื่องวัดความดันโลหิตที่สามารถตรวจวัดภาวะหัวใจห้องบนสั่นพรั้ว(AFIB)
ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง
ช่วยคัดกรองเบื้องต้น
เพื่อให้สามารถไปพบแพทย์ได้ทันท่วงทีเมื่อมีอาการ
3 วิธีการเลือก เครื่องวัดความดันโลหิต

ที่เหมาะกับคุณ

เครื่องวัดความดันมีฟังก์ชั่นมากมายแตกต่างกันไปในปัจจุบัน
เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยสามารถใช้งาน เครื่องวัดความดันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงควรเลือกใช้ให้เหมาะสม ตามกลุ่ม
โดยมีหลักการเลือกดังนี้
1. กลุ่มบุคคลทั่วไป วัยทำงาน หรือคนรักสุขภาพ
ควรใช้เครื่องวัดความดันที่ได้มาตรฐานผ่านการรับรองทางการแพทย์ มีค่าแม่นยำ และมีเทคโนโลยีควบคุมความดันปลอกแขน เพื่อให้การวัดนุ่มนวล ไม่รัดแขนจนเจ็บ หรือชา

2. กลุ่มที่มีภาวะความดันโลหิตสูง ผู้ที่ทานยาความดัน ผู้สูงอายุ
ควรใช้เครื่องวัดความดันที่มีมาตรฐาน สามารถตรวจวัดต่อเนื่องและหาค่าเฉลี่ย
ได้โดยอัตโนมัติจากการกดวัด 1 ครั้ง
เพื่อความแม่นยำ ตามคำแนะนำของแพทย์

3. กลุ่มครอบครัวที่มีประวัติเป็นอัมพฤกษ์-อัมพาต หรือผู้ที่มี
ความเสี่ยงเป็นโรคหลอดเลือดสมอง

ควรใช้เครื่องวัดความดันโลหิตที่สามารถตรวจวัดภาวะหัวใจห้องบนสั่นพรั้ว(AFIB) ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง
ช่วยคัดกรองเบื้องต้น เพื่อให้สามารถไปพบแพทย์ได้ทันท่วงทีเมื่อมีอาการ

ระยะวัดไข้ทางหน้าผากสำคัญอย่างไร ?

การวัดอุณหภูมิร่างกาย คือการคัดกรองขั้นพื้นฐานที่สามารถหาความผิดปกติ
ของร่างกาย ซึ่งในปัจจุบันเครื่องวัดอุณหภูมิทางหน้าผากเป็นที่นิยมและแพร่หลาย
เป็นอย่างมาก สามารถใช้งานแล:อ่านผลได้ง่ายเนื่องจากมีตัวเลขบอกชัดเจน
แต่ถึงอย่างไร อุปกรณ์ที่ได้รับมาตรฐานและการใช้งานอย่างถูกวิธี โดยเฉพาะ
ระยะการวัดอุณหภูมิทางหน้าผากที่เหมาะสมเพื่อได้มาซึ่งค่าที่ถูกต้องแม่นยำและ
มีประสิทธิภาพสูงสุด เป็นสิ่งที่ต้องคำนึง เป็นอย่างแรกในการเลือกใช้เครื่องวัด
อุณภูมิทางหน้าผากเช่นกัน

ระยะที่เหมาะสมของการวัดไข้ดูอย่างไร?

การวัดไข้ทางหน้าผากที่ดูเหมือนง่ายแต่แท้จริงแล้วยังมีข้อพึงปฏิบัติให้ถูกต้อง
และสิ่งสำคัญเป็นอันดับต้นๆ ของการใช้งาน เครื่องวัดอุณหภูมิทางหน้าผาก
นั่นคือระยะการวัดเนื่องจากค่าที่แสดงจะถูกต้องแม่นยำเมื่อได้ระยะที่เหมาะสม
เท่านั้น เพราะการกำหนด ระยะเองอาจได้ค่าที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งหากเลือกอุปกรณ์ที่
ได้รับมาตรฐานและมีฟังก์ชั่นการใช้งานที่สามารถวัดอัตโนมัติเมื่อได้ระยะเหมาะสม
อีกทั้งยังมีแสงที่แสดงจุดวัด ทั้งการวัดให้คนอื่นและตนเองก็จะทำให้การใช้งาน
สะดวก และได้ค่าที่ถูกต้องแม่นยำมากยิ่งขึ้น

ระยะวัดไข้ทางหน้าผากสำคัญอย่างไร ?

การวัดอุณหภูมิร่างกาย คือการคัดกรองขั้นพื้นฐานที่สามารถหาความผิดปกติ ของร่างกาย ซึ่งในปัจจุบันเครื่องวัดอุณหภูมิทางหน้าผากเป็นที่นิยมและแพร่หลาย เป็นอย่างมาก สามารถใช้งานแล:อ่านผลได้ง่ายเนื่องจากมีตัวเลขบอกชัดเจน แต่ถึงอย่างไร อุปกรณ์ที่ได้รับมาตรฐานและการใช้งานอย่างถูกวิธี โดยเฉพาะ ระยะการวัดอุณหภูมิทางหน้าผากที่เหมาะสมเพื่อได้มาซึ่งค่าที่ถูกต้องแม่นยำและ มีประสิทธิภาพสูงสุด เป็นสิ่งที่ต้องคำนึง เป็นอย่างแรกในการเลือกใช้เครื่องวัด อุณภูมิทางหน้าผากเช่นกัน

ระยะที่เหมาะสมของการวัดไข้ดูอย่างไร?

การวัดไข้ทางหน้าผากที่ดูเหมือนง่ายแต่แท้จริงแล้วยังมีข้อพึงปฏิบัติให้ถูกต้อง และสิ่งสำคัญเป็นอันดับต้นๆ ของการใช้งาน เครื่องวัดอุณหภูมิทางหน้าผาก นั่นคือระยะการวัดเนื่องจากค่าที่แสดงจะถูกต้องแม่นยำเมื่อได้
ระยะที่เหมาะสม เท่านั้น เพราะการกำหนด ระยะเองอาจได้ค่าที่ไม่ถูกต้อง
ซึ่งหากเลือกอุปกรณ์ที่ได้รับมาตรฐานและมีฟังก์ชั่นการใช้งานที่สามารถ
วัดอัตโนมัติเมื่อได้ระยะเหมาะสม อีกทั้งยังมีแสงที่แสดงจุดวัด ทั้งการวัด
ให้คนอื่นและตนเองก็จะทำให้การใช้งาน สะดวก และได้ค่าที่ถูกต้อง
แม่นยำมากยิ่งขึ้น

ความประทับใจจากผู้ใช้งานจริง

ความประทับใจจากผู้ใช้งานจริง

ข่าวสารไมโครไลฟ์

ข่าวสารไมโครไลฟ์

เครื่องวัดความดัน และที่วัดไข้ Microlife มีการจัดจำหน่ายอยู่ในร้านขายยาชั้นนำทั่วประเทศไทย หากลูกค้าประสงค์จะทดลองหรือซื้อสินค้า
สามารถติดต่อบริษัทฯ เพื่อระบุร้านที่จำหน่ายสินค้าในพื้นที่ของท่านได้

เครื่องวัดความดัน และที่วัดไข้ Microlife มีการจัดจำหน่ายอยู่ในร้านขายยาชั้นนำทั่วประเทศไทย หากลูกค้าประสงค์จะทดลองหรือซื้อสินค้า สามารถติดต่อบริษัทฯ เพื่อระบุร้านที่จำหน่ายสินค้าในพื้นที่ของท่านได้

สอบถามข้อมูลและรับส่วนลดราคาพิเศษ คลิก

สอบถามข้อมูลและรับส่วนลดราคาพิเศษ คลิก