Microlife Thailand (ไมโครไลฟ์ ประเทศไทย)

Microlife เป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำระดับโลกที่พัฒนาและผลิตเครื่องมือแพทย์สำหรับใช้งานสำหรับผู้บริโภค (Consumer Products) และสำหรับใช้งานทางการแพทย์ (Professional Products) ผลิตภัณฑ์หลักของ Microlife ที่จัดจำหน่ายในประเทศไทย ได้แก่ เครื่องวัดความดันโลหิต เครื่องวัดอุณหภูมิแบบดิจิตอล และเครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรด ทั้งนี้ Microlife ได้ไว้วางใจให้ บริษัท สมาพันธ์เฮลธ์ จำกัด เป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้าภายใต้แบรนด์ไมโครไลฟ์ แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย โดยเชื่อมั่นว่า บริษัท สมาพันธ์เฮลธ์ จำกัด สามารถกระจายสินค้าที่มีคุณภาพให้แก่ผู้บริโภคชาวไทย มีบริการหลังการขายที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้บริโภค รวมทั้งมีความตั้งใจและโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ

Microlife Thailand (ไมโครไลฟ์ ประเทศไทย)

Microlife เป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำระดับโลกที่พัฒนาและผลิตเครื่องมือแพทย์สำหรับใช้งานสำหรับผู้บริโภค (Consumer Products) และสำหรับใช้งานทางการแพทย์ (Professional Products) ผลิตภัณฑ์หลักของ Microlife ที่จัดจำหน่ายในประเทศไทย ได้แก่ เครื่องวัดความดันโลหิต เครื่องวัดอุณหภูมิแบบดิจิตอล และเครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรด 

กลุ่มผลิตภัณฑ์

การทดสอบทางการแพทย์

เครื่องวัดความดันที่จะจำหน่ายออกสู่ตลาด หากคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นที่ตั้งแล้ว จะต้องผ่านการทำ Clinical validation หรือ การทดสอบทางการแพทย์ก่อนจัดจำหน่าย การทดสอบทางการแพทย์นอกเหนือจากเป็นการทดสอบความปลอดภัยในการใช้งานแล้ว ยังเป็นการทดสอบความแม่นยำของเครื่องซึ่งมีความสำคัญอย่างสูงสำหรับเครื่องมือที่ใช้วัดค่าที่มีความสำคัญต่อการวินิจฉัยโรค เช่น ค่าความดันโลหิต ค่าน้ำตาลในเลือด ทั้งนี้ การทดสอบทางการแพทย์มีหลากหลายเกณฑ์การประเมิน รวมทั้งหลากหลายกลุ่มผู้ใช้งาน ได้แก่ กลุ่มผู้ใช้งานปกติ และกลุ่มผู้ใช้งานพิเศษ อันได้แก่ ผู้ป่วยเบาหวาน ผู้ป่วยโรคไตระยะสุดท้าย อาการความดันโลหิตสูงในหญิงตั้งครรภ์ เด็ก และคนแก่ ซึ่งมีค่าความดันต่างจากกลุ่มผู้ใช้งานปกติ การเลือกซื้อเครื่องวัดความดันจึงไม่ควรดูแต่เพียงว่าเครื่องวัดความดันนั้นผ่านการทดสอบทางการแพทย์แล้ว แต่ต้องดูว่าเครื่องวัดความดันนั้นผ่านการทดสอบทางการแพทย์อะไร

อ่านเพิ่มเติม

Clinical Validation

เครื่องวัดความดันที่จะจำหน่ายออกสู่ตลาด หากคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นที่ตั้งแล้ว จะต้องผ่านการทำ Clinical validation หรือ การทดสอบทางการแพทย์ก่อนจัดจำหน่าย การทดสอบทางการแพทย์นอกเหนือจากเป็นการทดสอบความปลอดภัยในการใช้งานแล้ว ยังเป็นการทดสอบความแม่นยำของเครื่องซึ่งมีความสำคัญอย่างสูงสำหรับเครื่องมือที่ใช้วัดค่าที่มีความสำคัญต่อการวินิจฉัยโรค

อ่านเพิ่มเติม

ช่องทางการจัดจำหน่าย

ทดลองสินค้าได้แล้ววันนี้ที่เซ็นทรัล (Central Department Store)

นโยบายรับประกัน

ไมโครไลฟ์เชื่อมั่นว่า ผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นที่ผู้บริโภคได้ซื้อจากบริษัทไป เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมีความคงทนต่อการใช้งาน บริษัทให้ความสำคัญกับการดูแลผู้บริโภคทั้งนโยบายการรับประกันและบริการหลังการขาย โดยนโยบายการรับประกันผลิตภัณฑ์กลุ่มเครื่องวัดความดันของบริษัทครอบคลุมทั้งตัวเครื่อง ปลอกแขน และอะแดปเตอร์ ส่วนกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่วัดไข้ของบริษัทครอบคลุมทั้งที่วัดไข้อินฟราเรดและที่วัดไข้ดิจิตอล ทั้งนี้ การรับประกันผลิตภัณฑ์และบริการหลังการขายทั้งหมดของ microlife thailand จะได้รับการดำเนินการผ่าน บริษัท สมาพันธ์เฮลธ์ จำกัด

เครื่องวัดความดันประกันศูนย์

5

YEAR WARRANTY

ปลอกแขนประกันศูนย์

2

YEAR WARRANTY

อะแดปเตอร์ประกันศูนย์

1

YEAR WARRANTY

ที่วัดไข้อินฟราเรดประกันศูนย์

2

YEAR WARRANTY

ที่วัดไข้ดิจิทัลประกันศูนย์

Lifetime

WARRANTY

ข่าวสารและบทความ