เครื่องวัดความดัน

เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิระบบอินฟาเรด

เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิระบบดิจิตอล

ความดันโลหิตกับภาวะหัวใจเต้นผิดปกติ

  • ผู้ที่มีความดันโลหิตสูง หรือ ผู้สูงอายุ มีโอกาสเกิดภาวะหัวใจเต้นผิดปกติได้ (Arrhythmia) โดยไม่รู้ตัว ซึ่งส่วนใหญ่ไม่แสดงอาการใดใด จนกว่าจะปรากฎอาการรุนแรงเกิดขึ้น
  • เครื่องวัดความดันโลหิตในปัจจุบัน จึงถูกพัฒนาขึ้น เพื่อเพื่อตรวจวัดทั้งค่าความดันโลหิตและตรวจจับภาวะการเต้นของหัวใจที่ผิดจังหวะ เช่น เทคโนโลยี PAD (Pulse Arrhythmia Detection) หรือการตรวจจับภาวะการเต้นของหัวใจผิดปกติ ขณะทำการวัดความดันโลหิต

เทคโนโลยี เครื่องวัดความดันโลหิต

เทคโนโลยี Afib (Atrial Fibrillation) เป็นการตรวจจับภาวะหัวใจห้องบนเต้นผิดปกติ เรียกว่า ภาวะหัวใจสั่นพริ้ว หรือ หัวใจเต้นผิดปกติชนิด Atrial Fibrillation หรือ Afibซึ่งเป็นสาเหตุ ที่ทำให้เกิดลิ่มเลือด หากลิ่มเลือดดังกล่าว เคลื่อนที่ไปยังสมอง อาจเกิดอุดตันที่สมองและพัฒนาเป็นอัมพฤกษ์ อัมพาตได้

เทคโนโลยี mam เทคโนโลยีการตรวจวัด 3 ครั้งและหาค่าเฉลี่ยให้ โดยกด 1 ครั้ง เครื่องจะทำการวัดต่อเนื่อง 3 ครั้ง แล้วจะแสดงค่าเฉลี่ยออกมา

เทคโนโลยี pad (Pulse Arrhythmia Detection) ที่ผ่านการรับรองและทดสอบทางการแพทย์ ว่าสามารถตรวจวัดความผิดปกติของการเต้นของหัวใจได้

เทคโนโลยี Gentle+ เทคโนโลยีการควบคุมความเร็วและแรงดันในการบีบตัวของปลอกแขน ทำให้รู้สึกสบายขณะทำการวัด