วิตามินซี ไม่เป็นกรด
วิตามินซีแบบพิเศษในรูปของ
Calcium Ascorbate with Metabolite (CAM)
ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการจดสิทธิบัตรจากประเทศสหรัฐอเมริกา
มีคุณสมบัติคงฤทธิ์อยู่ในร่างกายได้นาน 24 ชั่วโมงและไม่เป็นกรด
ไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหาร

INGREDIENTS
ส่วนประกอบสำคัญ
วิตามินซีรูปแบบ Calcium Ascorbate และกลุ่มวิตามินซีเมตาบอไลท์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ
จากการผลิตที่จดสิทธิบัตรจากสหรัฐอเมริกา (พบได้ในเฉพาะผลิตภัณฑ์ Ester-C เท่านั้น)

ด้วยโมเลกุลขนาดเล็กของกลุ่มวิตามินซีเมตาบอไลท์ที่พร้อมออกฤทธิ์กลุ่มนี้จึงมีบทบาทหลักในการช่วยดูดซึม
และคงตัวของวิตามินซีในเซลล์เม็ดเลือดขาว (เซลล์ที่ทำหน้าที่หลักในระบบภูมิคุ้มกัน) ได้นานกว่า 24 ชั่วโมง
ทำให้มีประสิทธิภาพในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันตลอดทั้งวัน ซึ่งเหนือกว่าวิตามินซีทั่วไปในรูปแบบอื่น
นอกจากนี้ยังเป็นวิตามินซีที่มีหลักฐานเชิงประจัษ์จากงานวิจัยทางคลินิก

STOMACH FRIENDLY
ไม่เป็นกรด ไม่ระคายเคืองกระเพราะอาหาร
รับประทานได้ทุกวัน pH 7 รับประทานช่วงเวลาไหนก็ได้

Source: Gruenwald J, et al. (2006) Safety and tolerance of ester-C compared with regular ascorbic acid. Adv Ther. Jan-Feb;23(1):171-8

ความแตกต่างระหว่าง Ester-C
และวิตามินซีรูปเกลือหรือเอสเทอร์ชนิดอื่น

กราฟเปรียบเทียบแสดงความเข้มข้น
ของวิตามินซีในเซลล์เม็ดเลือดขาว

วิตามินซี ไม่เป็นกรด
วิตามินซีแบบพิเศษในรูปของ
Calcium Ascorbate with Metabolite (CAM)
ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการจดสิทธิบัตรจากประเทศสหรัฐอเมริกา
มีคุณสมบัติคงฤทธิ์อยู่ในร่างกายได้นาน 24 ชั่วโมง
และไม่เป็นกรด
ไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหาร

INGREDIENTS
ส่วนประกอบสำคัญ
วิตามินซีรูปแบบ Calcium Ascorbate
และ
กลุ่มวิตามินซีเมตาบอไลท์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ
จากการผลิตที่จดสิทธิบัตรจากสหรัฐอเมริกา
(พบได้ในเฉพาะผลิตภัณฑ์ Ester-C เท่านั้น)

ด้วยโมเลกุลขนาดเล็กของกลุ่มวิตามินซีเมตาบอไลท์ที่พร้อมออกฤทธิ์
กลุ่มนี้
จึงมีบทบาทหลักในการช่วยดูดซึมและคงตัวของวิตามินซี
ในเซลล์เม็ดเลือดขาว
(เซลล์ที่ทำหน้าที่หลักในระบบภูมิคุ้มกัน)
ได้นานกว่า 24 ชั่วโมงทำให้มีประสิทธิภาพ
ในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน
ตลอดทั้งวัน ซึ่งเหนือกว่าวิตามินซีทั่วไปในรูปแบบอื่น
นอกจากนี้
ยังเป็นวิตามินซีที่มีหลักฐานเชิงประจัษ์จากงานวิจัยทางคลินิก

STOMACH FRIENDLY
ไม่เป็นกรด ไม่ระคายเคืองกระเพราะอาหาร
รับประทานได้ทุกวัน pH 7 รับประทานช่วงเวลาไหนก็ได้

Source: Gruenwald J, et al. (2006) Safety and tolerance of ester-C compared with regular ascorbic acid. Adv Ther. Jan-Feb;23(1):171-8

ความแตกต่างระหว่าง Ester-C

และวิตามินซีรูปเกลือหรือเอสเทอร์ชนิดอื่น
เปรียบเทียบประสิทธิภาพของ Ester-Cและวิตามิซีทั่วไป

กราฟเปรียบเทียบแสดงความเข้มข้น
ของวิตามินซีในเซลล์เม็ดเลือดขาว

  Related Product

Lepaz with Apple Cider
เลอปาซ วิธ แอปเปิ้ล ไซเดอร์

ดูสินค้า

Lepaz Coralcalcium & Multivitamins
เลอปาซ คอรัลแคลเซียมและวิตามินรวม

ดูสินค้า

Lepaz GlutaVite
เลอปาซ กลูต้าไวท์

ดูสินค้า

Lepaz Hanask
เลอปาซ ฮานาสก์

ดูสินค้า

Lepaz with OLIGONOL
เลอปาซ วิธ โอลิโกนอล

..

ดูสินค้า

Related Product

Lepaz with Apple Cider
เลอปาซ วิธ แอปเปิ้ล ไซเดอร์

ดูสินค้า
Lepaz Hanask
เลอปาซ ฮานาสก์
.
ดูสินค้า
Lepaz Coralcalcium & Multivitamins เลอปาซ คอรัลแคลเซียมและวิตามินรวม
ดูสินค้า
Lepaz with OLIGONOL
เลอปาซ วิธ โอลิโกนอล
.
ดูสินค้า
Lepaz GlutaVite
เลอปาซ กลูต้าไวท์
.
ดูสินค้า

สอบถามข้อมูลและรับส่วนลดราคาพิเศษ
คลิก

สอบถามข้อมูลและรับส่วนลดราคาพิเศษ คลิก