วิตามินซี ไม่เป็นกรด
วิตามินซีแบบพิเศษในรูปของ
Calcium Ascorbate with Metabolite (CAM)
ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการจดสิทธิบัตรจากประเทศสหรัฐอเมริกามีคุณสมบัติ
คงฤทธิ์อยู่ในร่างกายได้นาน 24 ชั่วโมงและไม่เป็นกรด
ไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหาร

INGREDIENTS ส่วนประกอบสำคัญ
วิตามินซีรูปแบบ Calcium Ascorbate และกลุ่มวิตามินซีเมตาบอไลท์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ
จากการผลิตที่จดสิทธิบัตรจากสหรัฐอเมริกา (พบได้ในเฉพาะผลิตภัณฑ์ Ester-C เท่านั้น)

ด้วยโมเลกุลขนาดเล็กของกลุ่มวิตามินซีเมตาบอไลท์ที่พร้อมออกฤทธิ์กลุ่มนี้จึงมีบทบาทหลักในการช่วยดูดซึมและคงตัวของวิตามินซีในเซลล์เม็ดเลือดขาว
(เซลล์ที่ทำหน้าที่หลักในระบบภูมิคุ้มกัน) ได้นานกว่า 24 ชั่วโมงทำให้มีประสิทธิภาพในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันตลอดทั้งวัน ซึ่งเหนือกว่าวิตามินซีทั่วไปในรูปแบบอื่นนอกจากนี้ยังเป็นวิตามินซีที่มีหลักฐานเชิงประจัษ์จากงานวิจัยทางคลินิก

STOMACH FRIENDLY
ไม่เป็นกรด ไม่ระคายเคืองกระเพราะอาหาร
รับประทานได้ทุกวัน pH 7 รับประทานช่วงเวลาไหนก็ได้

Source: Gruenwald J, et al. (2006) Safety and tolerance of ester-C compared with regular ascorbic acid. Adv Ther. Jan-Feb;23(1):171-8

ความแตกต่างระหว่าง Ester-C
และวิตามินซีรูปเกลือหรือเอสเทอร์ชนิดอื่น

กราฟเปรียบเทียบแสดงความเข้มข้นของวิตามินซี
ในเซลล์เม็ดเลือดขาว

วิตามินซี ไม่เป็นกรดวิตามินซีแบบพิเศษในรูปของCalcium Ascorbate with Metabolite (CAM)ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการจดสิทธิบัตรจากประเทศสหรัฐอเมริกามีคุณสมบัติคงฤทธิ์อยู่ในร่างกายได้นาน 24 ชั่วโมงและไม่เป็นกรดไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหาร

INGREDIENTSส่วนประกอบสำคัญวิตามินซีรูปแบบ Calcium Ascorbateและกลุ่มวิตามินซีเมตาบอไลท์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติจากการผลิตที่จดสิทธิบัตรจากสหรัฐอเมริกา(พบได้ในเฉพาะผลิตภัณฑ์ Ester-C เท่านั้น)

ด้วยโมเลกุลขนาดเล็กของกลุ่มวิตามินซีเมตาบอไลท์ที่พร้อมออกฤทธิ์กลุ่มนี้จึงมีบทบาทหลักในการช่วยดูดซึมและคงตัวของวิตามินซีในเซลล์เม็ดเลือดขาว (เซลล์ที่ทำหน้าที่หลักในระบบภูมิคุ้มกัน)ได้นานกว่า 24 ชั่วโมงทำให้มีประสิทธิภาพในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันตลอดทั้งวัน ซึ่งเหนือกว่าวิตามินซีทั่วไปในรูปแบบอื่นนอกจากนี้ยังเป็นวิตามินซีที่มีหลักฐานเชิงประจัษ์จากงานวิจัยทางคลินิก

STOMACH FRIENDLYไม่เป็นกรด ไม่ระคายเคืองกระเพราะอาหารรับประทานได้ทุกวัน pH 7 รับประทานช่วงเวลาไหนก็ได้

Source: Gruenwald J, et al. (2006) Safety and tolerance of ester-C compared with regular ascorbic acid. Adv Ther. Jan-Feb;23(1):171-8

ความแตกต่างระหว่าง Ester-C

และวิตามินซีรูปเกลือหรือเอสเทอร์ชนิดอื่นเปรียบเทียบประสิทธิภาพของ Ester-Cและวิตามิซีทั่วไป

กราฟเปรียบเทียบแสดงความเข้มข้นของวิตามินซีในเซลล์เม็ดเลือดขาว

  Related Product

Lepaz with Apple Ciderเลอปาซ วิธ แอปเปิ้ล ไซเดอร์
ดูสินค้า

Lepaz Coralcalcium & Multivitaminsเลอปาซ คอรัลแคลเซียมและวิตามินรวม
ดูสินค้า

Lepaz GlutaViteเลอปาซ กลูต้าไวท์
ดูสินค้า

Lepaz Hanaskเลอปาซ ฮานาสก์
ดูสินค้า

Lepaz with OLIGONOLเลอปาซ วิธ โอลิโกนอล..
ดูสินค้า

Related Product

Lepaz with Apple Ciderเลอปาซ วิธ แอปเปิ้ล ไซเดอร์
ดูสินค้า
Lepaz Hanaskเลอปาซ ฮานาสก์.
ดูสินค้า
Lepaz Coralcalcium & Multivitamins เลอปาซ คอรัลแคลเซียมและวิตามินรวม
ดูสินค้า
Lepaz with OLIGONOLเลอปาซ วิธ โอลิโกนอล.
ดูสินค้า
Lepaz GlutaViteเลอปาซ กลูต้าไวท์.
ดูสินค้า

สอบถามข้อมูลและรับส่วนลดราคาพิเศษคลิก

สอบถามข้อมูลและรับส่วนลดราคาพิเศษ คลิก