SHOCK ABSORBER

WALKING
CANE

เอ็กซ์เตอร์ ไม้เท้าลดแรงกระแทก

SHOCK ABSORBER

WALKING
CANE

เอ็กซ์เตอร์ ไม้เท้าลดแรงกระแทก

การเลือกไม้เท้า
ที่เหมาะสำหรับคุณ

การเลือกไม้เท้าเป็นเรื่องสำคัญในการเตรียมพร้อม
ก่อนการเดินเท้าหรือกิจกรรมกลางแจ้งต่าง ๆ

เพราะไม้เท้าที่เหมาะสมสามารถช่วยให้คุณมีการยืดหยุ่นเนื้อเยื่อ
ได้มากขึ้นและสามารถลดการบาดเจ็บจากการเดินเท้าหรือการ
เคลื่อนไหวที่ไม่ถูกต้องได้

การเลือกไม้เท้า
ที่เหมาะสำหรับคุณ

การเลือกไม้เท้าเป็นเรื่องสำคัญในการเตรียมพร้อม
ก่อนการเดินเท้าหรือกิจกรรมกลางแจ้งต่าง ๆ

เพราะไม้เท้าที่เหมาะสมสามารถช่วยให้คุณมีการยืดหยุ่นเนื้อเยื่อ
ได้มากขึ้นและสามารถลดการบาดเจ็บจากการเดินเท้าหรือการ
เคลื่อนไหวที่ไม่ถูกต้องได้

คุณสมบัติของไม้เท้า

ที่คุณควรพิจารณาในการเลือก

ประเภทของไม้เท้า

ผลิตจากวัสดุต่าง ๆ เช่น ไม้, อลูมิเนียม,
คาร์บอนไฟเบอร์ และ ไฟเบอร์กลาส
แต่ละวัสดุจะมีคุณสมบัติและน้ำหนักที่
แตกต่างกันคุณควรเลือกตามความ
ต้องการและสภาพแวดล้อมที่ใช้งาน

น้ำหนัก

ไม้เท้าที่มีน้ำหนักเบาจะช่วยลดการเหนื่อย
ของขาและตัวขณะเดินเท้า เลือกไม้เท้า
ที่มีน้ำหนักที่เหมาะสมกับคุณและให้ความ
สำคัญกับสิ่งอื่น ๆ เช่น ความแข็งแรง
และความสูงของไม้เท้าด้วย

การรับน้ำหนัก

ควรตรวจสอบความทนทานของไม้เท้ากับ
น้ำหนักของคุณ โดยทดสอบการย่อตัวลง
หรือการบิดงอของไม้เท้าเมื่อคุณนั่งหรือ
กดไม้เท้าลงไป

รูปร่างและความสูง

ไม้เท้ามีรูปร่างและความสูงที่แตกต่างกัน
ควรเลือกไม้เท้าที่สอดคล้องกับความสูง
และมีรูปร่างที่เหมาะสมกับการใช้งาน เช่น
สำหรับการปีนเขาหรือใช้เดินเท้าประจำวัน

ระบบการยึดเกาะ

ตรวจสอบว่าไม้เท้ามีระบบการยึดเกาะ
มีความแข็งแรง และมั่นคงเพียงพอกับ
การใช้งานหรือไม่ เช่น คู่ปิด, คาน,
หรือคู่กระบอก

ความสบาย

ควรทดลองใช้ไม้เท้า และเดินดูว่ารู้สึก
สบายในการใช้งานหรือไม่ ไม้เท้าที่ใช้งาน
ไม่สะดวกจะทำให้เจ็บเท้า และอาจทำให้
ไม่สามารถเดินได้นาน

การเลือกไม้เท้าเป็นเรื่องของแต่ละบุคคล ควรทดลองใช้งานไม้เท้าก่อนเพื่อให้แน่ใจว่าเป็นไม้เท้าที่เหมาะสมและสะดวกสบายสำหรับคุณ

ข้อควรระวังในการใช้ไม้เท้า

การใช้ไม้เท้ามีความเสี่ยงบางประการที่คุณควรตระหนักถึง

การบาดเจ็บ

การใช้ไม้เท้าอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บ โดยเฉพาะเมื่อใช้ไม้เท้าในพื้นที่ลาดชัน
หรือไม่เสถียร เพื่อลดความเสี่ยงนี้คุณควรทราบวิธีการใช้ไม้เท้าอย่างถูกต้อง
และมีความมั่นคง อีกทั้งควรเลือกไม้เท้าที่มีความเหมาะสมกับกิจกรรมที่ทำอยู่
และอย่าใช้ไม้เท้าในสภาพพื้นที่ที่มีอุปสรรคหรืออันตรายต่าง ๆ พื้นที่ซับซ้อน
หรือมีการเคลื่อนไหวของพื้นที่รอบข้าง

การสูญเสียสมดุล

การใช้ไม้เท้าอาจทำให้สูญเสียสมดุลหรือไม่มั่นคง การใช้งานที่ไม่ถูกต้อง
อาจเกิดการล้มหรือบาดเจ็บได้ คุณควรตรวจสอบและติดตั้งไม้เท้าให้ถูกต้อง
ตามคำแนะนำจากผู้ผลิต และใช้ไม้เท้าในรูปแบบและสภาพที่เหมาะสมสำหรับ
การใช้งานของคุณ

การเพิ่มความเมื่อยล้า

ในบางครั้งการใช้ไม้เท้าอาจทำให้กล้ามเนื้อขาและลำตัวต้องใช้งานเพิ่มขึ้น
ซึ่งอาจเพิ่มความเมื่อยล้าหรืออาการปวดในส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย
คุณควรทราบวิธีการใช้ม้เท้าอย่างถูกต้องและเรียนรู้เทคนิคการเดินหรือ
การใช้ไม้เท้าให้เป็นไปตามวิธีที่ดีที่สุดเพื่อลดความเมื่อยล้าหรืออาการปวด

สภาพแวดล้อม

การใช้ไม้เท้าในสภาพแวดล้อมที่ต้องเผชิญกับสภาวะอากาศหนาว พื้นที่ลาดชัน
หรือลื่นไหล หรือมีอุปสรรคอื่น ๆ เช่น ต้นไม้หรือหินล้มตามเส้นทาง อาจทำให้
เกิดอุบัติเหตุได้ ควรมีความระมัดระวังและการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม
เมื่อกำลังใช้ไม้เท้า

ข้อควรระวังในการใช้ไม้เท้า

การใช้ไม้เท้ามีความเสี่ยงบางประการที่คุณควรตระหนักถึง

การบาดเจ็บ

การใช้ไม้เท้าอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บ โดยเฉพาะเมื่อใช้
ไม้เท้าในพื้นที่ลาดชันหรือไม่เสถียร เพื่อลดความเสี่ยงนี้
คุณควรทราบวิธีการใช้ไม้เท้าอย่างถูกต้องและมี
ความมั่นคง อีกทั้งควรเลือกไม้เท้าที่มีความเหมาะสม
กับกิจกรรมที่ทำอยู่และอย่าใช้ไม้เท้าในสภาพพื้นที่ที่มี
อุปสรรคหรืออันตรายต่าง ๆ พื้นที่ซับซ้อนหรือมีการ
เคลื่อนไหวของพื้นที่รอบข้าง

การสูญเสียสมดุล

การใช้ไม้เท้าอาจทำให้สูญเสียสมดุลหรือไม่มั่นคง
การใช้งานที่ไม่ถูกต้องอาจเกิดการล้มหรือบาดเจ็บได้
คุณควรตรวจสอบและติดตั้งไม้เท้าให้ถูกต้องตาม
คำแนะนำจากผู้ผลิต และใช้ไม้เท้าในรูปแบบและ
สภาพที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานของคุณ

การเพิ่มความเมื่อยล้า

ในบางครั้งการใช้ไม้เท้าอาจทำให้กล้ามเนื้อขา
และลำตัวต้องใช้งานเพิ่มขึ้นซึ่งอาจเพิ่มความเมื่อยล้า
หรืออาการปวดในส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย คุณควรทราบ
วิธีการใช้ม้เท้าอย่างถูกต้องและเรียนรู้เทคนิคการเดินหรือ
การใช้ไม้เท้าให้เป็นไปตามวิธีที่ดีที่สุดเพื่อลดความเมื่อยล้า
หรืออาการปวด

สภาพแวดล้อม

การใช้ไม้เท้าในสภาพแวดล้อมที่ต้องเผชิญกับสภาวะ
อากาศหนาว พื้นที่ลาดชันหรือลื่นไหล หรือมีอุปสรรค
อื่น ๆ เช่น ต้นไม้หรือหินล้มตามเส้นทาง อาจทำให้
เกิดอุบัติเหตุได้ ควรมีความระมัดระวังและการปรับตัว
ให้เข้ากับสภาพแวดล้อมเมื่อกำลังใช้ไม้เท้า

PRODUCTS

Shock Absorber
Walking Cane for Men

ไม้เท้าลดแรงกระแทกสำหรับผู้ชาย

Shock Absorber
Walking Cane for Women

ไม้เท้าลดแรงกระแทกสำหรับผู้หญิง

สอบถามข้อมูลและรับส่วนลดราคาพิเศษ คลิก

การเลือกไม้เท้า
ที่เหมาะสำหรับคุณ

การเลือกไม้เท้าเป็นเรื่องสำคัญในการเตรียมพร้อม
ก่อนการเดินเท้าหรือกิจกรรมกลางแจ้งต่างๆ

เพราะไม้เท้าที่เหมาะสมสามารถช่วยให้คุณมีการยืดหยุ่นเนื้อเยื่อ
ได้มากขึ้นและสามารถลดการบาดเจ็บจากการเดินเท้าหรือการ
เคลื่อนไหวที่ไม่ถูกต้องได้

คุณสมบัติของไม้เท้า

ที่คุณควรพิจารณาในการเลือก

ประเภทของไม้เท้า

ผลิตจากวัสดุต่าง ๆ เช่น ไม้,
อลูมิเนียม,คาร์บอนไฟเบอร์
และไฟเบอร์กลาส แต่ละ
วัสดุจะมีคุณสมบัติและ
น้ำหนักที่แตกต่างกัน
คุณควรเลือกตามความ
ต้องการและสภาพแวดล้อม
ที่ใช้งาน

น้ำหนัก

ไม้เท้าที่มีน้ำหนักเบาจะช่วย
ลดการเหนื่อย ของขาและ
ตัวขณะเดินเท้า เลือกไม้เท้า
ที่มีน้ำหนักที่เหมาะสมกับ
คุณและให้ความสำคัญกับ
สิ่งอื่น ๆเช่น ความแข็งแรง
และความสูงของไม้เท้าด้วย

การรับน้ำหนัก

ควรตรวจสอบความทนทาน
ของไม้เท้ากับน้ำหนักของ
คุณโดยทดสอบการย่อตัว
ลงหรือการบิดงอของ
ไม้เท้าเมื่อคุณนั่ง หรือ
กดไม้เท้าลงไป

รูปร่างและความสูง

ไม้เท้ามีรูปร่างและความสูง
ที่แตกต่างกัน ควรเลือก
ไม้เท้าที่สอดคล้องกับ
ความสูงและมีรูปร่างที่
เหมาะสมกับการใช้งานเช่น
สำหรับการปีนเขาหรือใช้
เดินเท้าประจำวัน

ระบบการยึดเกาะ

ตรวจสอบว่าไม้เท้ามีระบบ
การยึดเกาะ มีความแข็งแรง
และมั่นคงเพียงพอกับการ
ใช้งานหรือไม่ เช่น คู่ปิด,
คาน, หรือ คู่กระบอก

ความสบาย

ควรทดลองใช้ไม้เท้า และ
เดินดูว่ารู้สึก สบายในการ
ใช้งานหรือไม่ไม้เท้าที่ใช้งาน
ไม่สะดวกจะทำให้เจ็บเท้า
และอาจทำให้ไม่สามารถ
เดินได้นาน

การเลือกไม้เท้าเป็นเรื่องของแต่ละบุคคล ควรทดลองใช้งาน
ไม้เท้าก่อน เพื่อให้แน่ใจว่าเป็นไม้เท้าที่เหมาะสมและ
สะดวกสบายสำหรับคุณ

ข้อควรระวังในการใช้ไม้เท้า

การใช้ไม้เท้ามีความเสี่ยงบางประการที่คุณควรตระหนักถึง

การบาดเจ็บ

การใช้ไม้เท้าอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บ โดยเฉพาะเมื่อใช้ไม้เท้า
ในพื้นที่ลาดชันหรือไม่เสถียร เพื่อลดความเสี่ยงนี้คุณควรทราบ
วิธีการใช้ไม้เท้าอย่างถูกต้องและมีความมั่นคง อีกทั้งควรเลือก
ไม้เท้าที่มีความเหมาะสมกับกิจกรรมที่ทำอยู่และอย่าใช้ไม้เท้า
ในสภาพพื้นที่ที่มีอุปสรรคหรืออันตรายต่าง ๆ พื้นที่ซับซ้อน
หรือมีการเคลื่อนไหวของพื้นที่รอบข้าง

การเพิ่มความเมื่อยล้า

ในบางครั้งการใช้ไม้เท้าอาจทำให้กล้ามเนื้อขาและลำตัวต้อง
ใช้งานเพิ่มขึ้นซึ่งอาจเพิ่มความเมื่อยล้าหรืออาการปวด
ในส่วนต่าง ๆ ของร่างกายคุณควรทราบวิธีการใช้ไม้เท้า
อย่างถูกต้องและเรียนรู้เทคนิคการเดินหรือการใช้ไม้เท้าให้
เป็นไปตามวิธีที่ดีที่สุดเพื่อลดความเมื่อยล้าหรืออาการปวด

การสูญเสียสมดุล

การใช้ไม้เท้าอาจทำให้สูญเสียสมดุลหรือไม่มั่นคงการใช้งาน
ที่ไม่ถูกต้องอาจเกิดการล้มหรือบาดเจ็บได้คุณควรตรวจสอบและติดตั้งไม้เท้าให้ถูกต้องตามคำแนะนำจากผู้ผลิต และใช้ไม้เท้า
ในรูปแบบและสภาพที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานของคุณ

สภาพแวดล้อม

การใช้ไม้เท้าในสภาพแวดล้อมที่ต้องเผชิญกับสภาวะอากาศ
หนาว พื้นที่ลาดชันหรือลื่นไหล หรือมีอุปสรรคอื่น ๆ เช่น ต้นไม้
หรือหินล้มตามเส้นทาง อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ ควรมีความ
ระมัดระวังและการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมเมื่อกำลัง
ใช้ไม้เท้า

การใช้ไม้เท้าอย่างรอบคอบและระมัดระวังสามารถช่วยลดความเสี่ยง
ในการใช้ไม้เท้าได้ อีกทั้งควรเลือกไม้เท้าที่มีคุณภาพดีและเหมาะสม
กับการใช้งานของคุณ

ถ้าคุณกำลังมองหาม้เท้าสำรับกิจกรรมโดยเฉพาะ แนะนำให้ปรึกษา
ผู้เชี่ยวชาญด้านกิจกรรมกลางแจ้ง เช่น การปีนเซาหรือการเดินป่า
เพื่อให้ได้คำแนะนำที่เหมาะสมและปลอดภัยสำหรับคุณ

PRODUCTS

Shock Absorber
Walking Cane for Men

ไม้เท้าลดแรงกระแทกสำหรับผู้ชาย

Shock Absorber
Walking Cane for Women

ไม้เท้าลดแรงกระแทกสำหรับผู้หญิง

สอบถามข้อมูลและรับส่วนลดราคาพิเศษ คลิก