ด้านหน้าเครื่องวัดความดัน microlife b3 afib
microlife b3 afib เทคโนโลยี afib sense และ pad ตรวจจับหัวใจเต้นผิดปกติได้หลากหลายรูปแบบมากยิ่งขึ้น
ชุดอุปกรณ์เครื่องวัดความดันไมโครไลฟ์ รุ่น B3 Afib

Microlife B3 AFIB Advanced

เครื่องวัดความดันโลหิต ไมโครไลฟ์ รุ่น B3 เอฟิบ แอดวานซ์ มาพร้อมกับเทคโนโลยี AFIB Sense Advanced และ เทคโนโลยี PAD ครอบคลุมการตรวจจับหัวใจเต้นผิดปกติได้หลากหลายรูปแบบมากยิ่งขึ้น

afib sens
icon pad
icon smart mam microlife bp
icon gentle plus
logo clinically validated

คุณลักษณะทั่วไป

• เครื่องวัดความดันรุ่นนี้มาพร้อมกับเทคโนโลยี AFIB Sense Advanced และ เทคโนโลยี PAD ซึ่งเป็นการผนวกเทคโนโลยีตรวจจับหัวใจเต้นผิดปกติ 2 เทคโนโลยีเข้าด้วยกัน ซึ่งไม่เคยมีมาก่อนในเครื่องวัดความดันรุ่นก่อนนี้ ทำให้เครื่องวัดความดันรุ่นนี้ครอบคลุมการตรวจจับหัวใจเต้นผิดปกติได้หลากหลายรูปแบบมากขึ้น
• เทคโนโลยี AFIB Sense Advanced สามารถเตือนท่านให้รีบพบแพทย์เพื่อลดความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดในสมองและโรคหัวใจได้ ได้ (Stroke Risk Prevention) โดยเทคโนโลยี AFIB ซึ่งเป็นสิทธิบัตรของ Microlife ได้ผ่านการทดสอบทางการแพทย์โดยมีค่าความแม่นยำ 97-100% ในการตรวจจับอาการผิดปกติของหัวใจห้องบน (Atrial Fibrillation) ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของผู้ที่เป็นหลอดเลือดในสมอง (Stroke) ทั้งนี้เทคโนโลยี AFIB Sense Advanced จะดีกว่าเทคโนโลยี AFIB เดิมคือสามารถลดระยะเวลาในการวัด ลงเกือบ 3 เท่า รวมทั้งสามารถสามารถตรวจจับอาการผิดปกติของหัวใจห้องบน (Atrial Fibrillation) ได้ทั้งในโหมดการวัดปกติและโหมดการวัดแบบ MAM (เดิมเครื่องวัดความดัน AFIB จะต้องใช้โหมดการวัดแบบ MAM เท่านั้นเพื่อตรวจจับอาการ AF)• เทคโนโลยี PAD ซึ่งเป็นสิทธิบัตรเฉพาะไมโครไลฟ์ที่สามารถตรวจจับชีพจรพร้อมกับตรวจวัดการเต้นของหัวใจผิดปกติ (Pulse Arrhythmia) โดยระบบจะแจ้งเตือนโดยอัตโนมัติด้วยสัญลักษณ์ชีพจรPAD หากท่านพบสัญลักษณ์ชีพจรPAD ขึ้นบ่อยหลังการวัด (3-4 ครั้งภายใน 1 อาทิตย์) ให้ท่านรีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจวัดความผิดปกติของหัวใจ
• เครื่องวัดความดันไมโครไลฟ์ AFIB ผ่านการทดสอบทางการแพทย์ (Clinically Validated) ในระดับสากล ได้แก่ European Society of Hypertension (ESH), British Hypertension Society (BHS), และ Association for the Advancement of Medical Instrumentation (AAMI) โดยผ่านการทดสอบ 3 ประเภท ทั้งประเภทผู้ใช้งานปกติ (Basic Validation) ประเภทกลุ่มพิเศษ (Special Patient Validation) และประเภทการตรวจวัดอาการผิดปกติของหัวใจห้องบน (Atrial Fibrillation)
• เทคโนโลยี MAM (Microlife Smart Average) เป็นเทคโนโลยีที่ทำให้ค่าความดันที่วัดได้เกิดความแม่นยำระดับสูง โดยไม่ใช่การหาค่าเฉลี่ย 3 ครั้งจากหน่วยความจำล่าสุดซึ่งมีความแม่นยำต่ำกว่า แต่เป็นการการวัดค่า 3 ครั้งติดต่อกันภายใน 3 นาที โดยเว้นแต่ละครั้งการวัด 15 วินาที หากค่าความดันที่วัดได้ยังไม่เที่ยง ระบบจะทำการวัดครั้งที่ 4 โดยอัตโนมัติ จากนั้นตัวเครื่องจะทำวิเคราะห์ผลลัพธ์ให้ได้ค่าความดันที่สะท้อนค่าความดันจริงมากที่สุด ค่าความดันโลหิตที่แม่นยำมีความสำคัญอย่างสูงสำหรับการวินิจฉัยของแพทย์
• เครื่องวัดความดันไมโครไลฟ์นี้ เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไปที่ต้องการตรวจวัดความดันโลหิตด้วยตนเอง โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงของการผิดปกติของหัวใจห้องบน (Atrial Fibrillation)ที่สูงกว่าผู้ใช้งานที่อายุต่ำกว่า นอกจากนี้ยังเหมาะกับผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือด หัวใจตีบ หรือโรคอื่นๆที่มีผลต่อหัวใจ
• แถบสีบอกความเสี่ยงของค่าความดันโลหิตสูง (Hypertension Risk Indicator) เพื่อให้ท่านทราบถึงระดับความเสี่ยงของค่าความดันโลหิตได้โดยง่าย ไม่ต้องสับสนกับค่าหลายค่า โดยแถบสีของไมโครไลฟ์ อ้างอิงระดับความเสี่ยงความดันโลหิตตามมาตรฐานสากลตาม EHS, AHA, และ JSH
• ปลอกแขน 2 in 1 แขนเล็กแขนใหญ่ก็ใช้ได้ ด้วยปลอกแขน ไซส์ M-L ขนาด 22-42 ซม. ใช้ได้กับทุกคนในครอบครัว
• ปลอกแขนไมโครไลฟ์ (Microlife Cuff) ผ่านการทดสอบทางการแพทย์ (Clinically Test) ว่าสามารถให้ค่าที่ถูกต้องในการทำการวัด
• สามารถเก็บค่าความดันล่าสุดที่ทำการวัดได้ 99 ค่า

คุณสมบัติเพิ่มเติม

• สามารถสวิตช์เลือกโหมดปกติ <<1>> เพื่อทำการวัดปกติ 1 ครั้ง หรือโหมด MAM <<3>> เพื่อทำการวัดด้วยเทคโนโลยี MAM (Microlife Smart Average) แบบ 3 ครั้ง
• เมื่อทำการวัดเสร็จแล้วทั้งในโหมดการวัดธรรมดา หรือ โหมดการวัดแบบ MAM หากเครื่องตรวจพบอาการเต้นผิดปกติของหัวใจห้องบน (Atrial Fibrillation) สัญลักษณ์ AFIB จะปรากฏบนจอเครื่อง และหากเครื่องตรวจพบอาการเต้นผิดปกติของหัวใจ (Pulse Arithmia) สัญลักษณ์รูปชีพจรจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ หากสัญลักษณ์อย่างใดๆอย่างหนึ่งขึ้นบนหน้าจอบ่อยครั้ง เพื่อแจ้งเตือนท่านให้รีบไปพบแพทย์ Cardiologist เพื่อทำการวิเคราะห์ หรือทำ ECG ต่อไป
• สัญลักษณ์รูปปลอกแขน OK แจ้งเตือนว่าปลอกแขนทำงานปกติขณะทำการวัด
• สัญลักษณ์รูปปลอกแขนสั่น แจ้งเตือนว่ามีการขยับตัว หรือกล้ามเนื้อตึงมากเกินไปขณะทำการวัด ให้สวมปลอกแขนใหม่และทำการวัดอีกครั้ง
• สัญลักษณ์รูปปลอกแขน กากบาท แจ้งเตือนว่าใส่ปลอกแขนผิดวิธี หรือเกิดปัญหาที่ปลอกแขน เช่น ปลอกแขนไม่แน่น หรือลมไม่เข้าปลอกแขน ให้สวมปลอกแขนใหม่และทำการวัดอีกครั้ง
• สัญลักษณ์รูปปลอกแขนเส้นประและชีพจร แจ้งเตือนว่าชีพจรที่วัดได้ต่ำเกินไป ให้สวมปลอกแขนใหม่และทำการวัดอีกครั้ง
• สามารถแสดงผลอย่างชัดเจนบนหน้าจอขนาดใหญ่ พร้อมค่าตัวเลข 3 ค่าหลัก ทั้ง Systolic Diastolic และ Pulse
• สามารถใช้งานกับอะแดปเตอร์ DC 6V, 600mA หรือ แบตเตอรี่ AA 1.5 V 4 ก้อน โดยสามารถใช้งานพร้อมกันได้ทั้ง2 ระบบ
• สามารถตั้งค่า เวลา และวันที่ ได้โดยกดปุ่มตั้งเวลาบนตัวเครื่อง
• เมื่อแบตเตอรี่ใกล้หมด สัญลักษณ์แบตเตอรี่จะกระพริบเป็นการแจ้งเตือนโดยอัตโนมัติ
• หน้าจอจะแสดงสัญลักษณ์การจับชีพจรเมื่อทำการวัด
• เครื่องวัดความดันจะปิดอัตโนมัติเมื่อไม่มีการใช้งาน

รายละเอียดสินค้าใน 1 กล่องประกอบด้วย

1. ตัวเครื่องวัดความดัน 1 เครื่อง
2. ปลอกแขนวัดความดัน 1 ชิ้น
3. Adapter 1 ชิ้น
4. คู่มือผลิตภัณฑ์ 1 เล่ม
5. กระเป๋าไมโครไลฟ์สีเทา 1 ใบ
6. แบตเตอรี่ขนาด AA จำนวน 4 ก้อน

ระยะเวลารับประกัน

• ตัวเครื่องประกันศูนย์ 5 ปี
• ปลอกแขนประกันศูนย์ 2 ปี
• Adapter ประกันศูนย์ 1 ปี

เทคโนโลยีเครื่องวัดความดัน

รูปถ่ายผลิตภัณฑ์

microlife bp b3
ตัวเครื่องวัดความดัน ไมโครไลฟ์ รุ่น บีสาม
เครื่องวัดความดัน ไมโครไลฟ์ รุ่น B3

ความประทับใจจากผู้ใช้งานจริง

ความประทับใจลูกค้า เครื่องวัดความดัน ไมโครไลฟ์ รุ่น b3 afib advanced
รีวิวลูกค้าเครื่องวัดความดันโลหิตไมโครไลฟ์
logo Central
logo central online
logo save drug
logo pure pharmacy
logo P&F
logo lab pharmacy
logo shopee
logo lazada
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท สมาพันธ์เฮลธ์ จำกัด
คุยผ่านไลน์ สมาพันธ์เฮลธ์