โรคความดันโลหิตสูง

โรคความดันโลหิตสูง เป็นโรคลำดับต้น ๆ ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงในการเสียชีวิต

ค่าความดันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทั้งระหว่างวัน และในแต่ละวัน เพราะมีปัจจัยที่ส่งผลต่อค่าความดันหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็น อารมณ์ การออกกำลังกาย อาหาร สิ่งแวดล้อม การหายใจ หรือความเจ็บปวด นอกจากนี้ อายุ เชื้อชาติ และช่วงเวลาการวัดก็มีผลต่อค่าความดันอีกด้วย การวินิจฉัยโรคความดันโลหิตจึงถูกตรวจวัดด้วยหลายวิธีด้วยกัน ทั้งอาจโดยการวัดความดันที่โรงพยาบาลหรือที่บ้าน

 

 

การวัดความดันที่บ้านได้รับความนิยมกันมากขึ้นอย่างแพร่หลายด้วยความง่าย สะดวก ทั้งนี้เครื่องวัดความดันที่เลือกใช้ควรผ่านการตรวจสอบตาม international guideline ต่างๆ ดังนี้

 

 

ผู้ที่เริ่มมีความดันโลหิตสูง ควรตรวจวัดความดันสม่ำเสมอเป็นประจำทุกเดือน และหากเสี่ยงในการเป็นความดันโลหิตสูงควรตรวจวัดอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกสัปดาห์ หรือทุกวัน โดยวัดทุกวันตอนเช้าและเย็น และบันทึกข้อมูลการวัดเพื่อนำไปปรึกษาแพทย์

 

Reference: Dieterle T., Blood pressure measurement – an overview. Swiss Medical Weekly. 2012; 142:w13517.