การวัดค่าความดันโลหิต ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง

นั่งหรือยืนขณะวัดความดัน

ท่าในการวัดความดันที่เหมาะสม คือ ท่านั่ง โดยนั่งพักก่อนการวัดความดัน 5 นาที แล้ววัดความดันในท่านั่งที่สบาย

แต่ในกลุ่มผู้สูง ที่มีอาการ postural hypotension ซึ่งพบในกลุ่มที่เป็นโรคเบาหวาน ช่วงเช้า และหลังอาหาร จะทำการวัดความดันในท่ายืน

 

คัฟปลอกแขนมีผลกับค่าความดันอย่างไร

ขนาดคัฟปลอกแขนที่ใช้มีผลกับค่าความดัน เพราะคัฟปลอกแขนที่แน่นเกินไป จะทำให้ค่าความดันที่ได้สูงเกินจริง  จึงควรเลือกขนาดคัฟที่เหมาะกับรอบแขนของผู้ใช้ โดยเฉพาะในผู้ที่มีรูปร่างใหญ่ ทางที่ดีจึงควรเลือกเครื่องวัดความดันที่มีคัฟปลอกแขนที่สามารถใช้งานได้กับทุกคนในครอบครัว

 

ใครว่าเด็ด วันรุ่น ไม่เสี่ยงต่อโรคความดันโลหิต

เด็กและวัยรุ่นสมัยนี้มีการบริโภคอาหารจำพวกคาร์โบไฮเดรดและไขมันมากขึ้น ทำให้เกิดภาวะอ้วน ซึ่งเสี่ยงต่อภาวะความดันโลหิตสูง สำหรับเด็กและวัยรุ่น สถาบันความดันโลหิตสูงสวิตเซอร์แลนด์ ได้ให้เกณฑ์ในการพิจารณาค่าความดันไว้ดังนี้

 

 

Reference: Dieterle T., Blood pressure measurement – an overview. Swiss Medical Weekly. 2012; 142:w13517.