Microlife B3 Basic Box
microlife bp B3 Basic Box
microlife BP B3 Basic half cuff

Microlife B3 Basic

เครื่องวัดความดันไมโครไลฟ์ รุ่น B3 เบสิค มาพร้อมกับเทคโนโลยี Smart MAM ช่วยวัดความดันแบบต่อเนื่องและหาค่าเฉลี่ย ทำให้ได้ค่าที่ถูกต้องแม่นยำ ทั้งยังมีเทคโนโลยี PAD ตรวจจับชีพจรพร้อมกับตรวจวัดการเต้นของหัวใจผิดปกติ และผ่านการทดสอบทางการแพทย์ในระดับสากล ได้แก่ ESH, BHS, และ AAMI

icon smart mam microlife bp
icon pad
icon gentle plus
logo clinically validated

คุณสมบัติทั่วไป

 • เครื่องวัดความดันไมโครไลฟ์ผ่านการทดสอบทางการแพทย์ (Clinically Validated) ในระดับสากล ได้แก่ European Society of Hypertension (ESH), British Hypertension Society (BHS), และ Association for the Advancement of Medical Instrumentation (AAMI)
 • เครื่องวัดความดันรุ่นนี้ ทาพร้อมกับ เทคโนโลยี MAM (Microlife Smart Average) เป็นเทคโนโลยีที่ทำให้ค่าความดันที่วัดได้เกิดความแม่นยำระดับสูง โดยทำการวัดค่า 2 ครั้งติดต่อกัน และเว้นแต่ละครั้งการวัด 15 วินาที หากค่าความดันที่วัดได้ยังไม่เที่ยง ระบบจะทำการวัดครั้งที่ 3 โดยอัตโนมัติ จากนั้นตัวเครื่องจะทำวิเคราะห์ผลลัพธ์ให้ได้ค่าความดันที่สะท้อนค่าความดันจริงมากที่สุด ค่าความดันโลหิตที่แม่นยำมีความสำคัญอย่างสูงสำหรับการวินิจฉัยของแพทย์• เทคโนโลยี PAD ซึ่งเป็นสิทธิบัตรเฉพาะไมโครไลฟ์ที่สามารถตรวจจับชีพจรพร้อมกับตรวจวัดการเต้นของหัวใจผิดปกติ (Pulse Arrhythmia) โดยระบบจะแจ้งเตือนโดยอัตโนมัติด้วยสัญลักษณ์ชีพจรPAD หากท่านพบสัญลักษณ์ชีพจรPAD ขึ้นบ่อยหลังการวัด (3-4 ครั้งภายใน 1 อาทิตย์) ให้ท่านรีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจวัดความผิดปกติของหัวใจ
 • เครื่องวัดความดันไมโครไลฟ์นี้ เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไปที่ต้องการตรวจวัดความดันโลหิตด้วยตนเอง โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่มีภาวะความดันโลหิตสูง หรือมีความเสี่ยงของภาวะความดันโลหิตสูง ที่ต้องการวัดค่าความดันโลหิตอย่างแม่นยำ และตามคำแนะนำของแพทย์ ที่ระบุให้วัด 2-3 ครั้งและหาค่าเฉลี่ย ทำให้การวัดความดันโลหิต ที่มีระบบ MAM สามารถแสดงค่าความดันโลหิตที่สะท้อนค่าที่แม่นยำที่สุด และช่วยอำนวยความสะดวกในการคำนวณและลดเวลาในการวัดลง ประมาณ 3 เท่า จากการวัดคำนวณค่าด้วยตนเอง
 • เทคโนโลยี Gentle+ ช่วยเพิ่มความอ่อนโยน ลดความเจ็บ และเพิ่มความแม่นยำขณะทำการวัด โดยทำการปรับอัตราการเพิ่มและลดของความดันในปลอกแขนให้ดียิ่งขึ้นด้วย Adaptive Pressure Control ซึ่งทำให้การวัดความดันแต่ละครั้งมีความอ่อนโยนมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยลดการเกิด Overinflation ที่ทำให้เกิดความเจ็บและค่าความดันที่สูงเกินจริง
 • แถบสีบอกความเสี่ยงของค่าความดันโลหิตสูง (Hypertension Risk Indicator) เพื่อให้ท่านทราบถึงระดับความเสี่ยงของค่าความดันโลหิตได้โดยง่าย ไม่ต้องสับสนกับค่าหลายค่า โดยแถบสีของไมโครไลฟ์ อ้างอิงระดับความเสี่ยงความดันโลหิตตามมาตรฐานสากลตาม EHS, AHA, และ JSH
 • ปลอกแขน 2 in 1 แขนเล็กแขนใหญ่ก็ใช้ได้ ด้วยปลอกแขน ไซส์ M-L ขนาด 22-42 ซม. ใช้ได้กับทุกคนในครอบครัว
 • ปลอกแขนไมโครไลฟ์ (Microlife Cuff) ผ่านการทดสอบทางการแพทย์ (Clinically Test) ว่าสามารถให้ค่าที่ถูกต้องในการทำการวัด
 • สามารถเก็บค่าความดันล่าสุดที่ทำการวัดได้ 99 ค่า พร้อมแสดงวันที่และเวลาได้

คุณสมบัติเพิ่มเติม

 • สามารถสวิตช์เลือกโหมดปกติ เพื่อทำการวัดปกติ 1 ครั้ง หรือโหมด MAM เพื่อทำการวัดด้วยเทคโนโลยี MAM (Microlife Smart Average) แบบ 2 ครั้ง
 • สัญลักษณ์รูปปลอกแขน OK แจ้งเตือนว่าปลอกแขนทำงานปกติขณะทำการวัด
 • สัญลักษณ์รูปปลอกแขนสั่น แจ้งเตือนว่ามีการขยับตัว หรือกล้ามเนื้อตึงมากเกินไปขณะทำการวัด ให้สวมปลอกแขนใหม่และทำการวัดอีกครั้ง
 • สามารถแสดงผลอย่างชัดเจนบนหน้าจอขนาดใหญ่ พร้อมค่าตัวเลข 3 ค่าหลัก ทั้ง Systolic Diastolic และ Pulse
 • สามารถใช้งานกับอะแดปเตอร์ DC 6V, 600mA หรือ แบตเตอรี่ AA 1.5 V 4 ก้อน โดยสามารถใช้งานพร้อมกันได้ทั้ง 2 ระบบ
 • สามารถตั้งค่า เวลา และวันที่ ได้โดยกดปุ่มตั้งเวลาบนตัวเครื่อง
 • เมื่อแบตเตอรี่ใกล้หมด สัญลักษณ์แบตเตอรี่จะกระพริบเป็นการแจ้งเตือนโดยอัตโนมัติ
 • หน้าจอจะแสดงสัญลักษณ์การจับชีพจรเมื่อทำการวัด
 • เครื่องวัดความดันจะปิดอัตโนมัติเมื่อไม่มีการใช้งาน

รายละเอียดสินค้าใน 1 กล่องประกอบไปด้วย

 • ตัวเครื่องวัดความดัน 1 เครื่อง
 • ปลอกแขนวัดความดัน 1 ชิ้น
 • Adapter 1 ชิ้น
 • คู่มือผลิตภัณฑ์ 1 เล่ม
 • กระเป๋าไมโครไลฟ์สีเทา 1 ใบ
 • แบตเตอรี่ขนาด AA จำนวน 4 ก้อน

ระยะเวลารับประกัน

 • ตัวเครื่องประกันศูนย์ 5 ปี
 • ปลอกแขนประกันศูนย์ 2 ปี
 • Adapter ประกันศูนย์ 1 ปี

เงื่อนไขการรับประกันของบริษัท : บริษัท ฯ ยินดีซ่อมหรือเปลี่ยนอะไหล่ให้ได้โดยไม่คิดมูลค่าใด ๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่อุปกรณ์เกิดการชำรุด อันเนื่องมาจากการผิดพลาดในการผลิต หรือเกิดจากความบกพร่องของชิ้นส่วนภายในระยะเวลารับประกันที่กำหนด นับตั้งแต่วันที่ซื้อสินค้า ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าบริการขนส่ง

เครื่องวัดความดันโลหิตไมโครไลฟ์ รุ่น บีพี บี3 เบสิค
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท สมาพันธ์เฮลธ์ จำกัด
คุยผ่านไลน์ สมาพันธ์เฮลธ์