Microlife B3 Basic Box
microlife bp B3 Basic Box
microlife BP B3 Basic half cuff

เครื่องวัดความดันโลหิต ไมโครไลฟ์

B3 Basic

฿ 1,890.- 2,850.-

คุณสมบัติทั่วไป

 • เครื่องวัดความดันไมโครไลฟ์ผ่านการทดสอบทางการแพทย์ (Clinically Validated) ในระดับสากล ได้แก่ European Society of Hypertension (ESH), British Hypertension Society (BHS), และ Association for the Advancement of Medical Instrumentation (AAMI)
 • เครื่องวัดความดันรุ่นนี้ ทาพร้อมกับ เทคโนโลยี MAM (Microlife Smart Average) เป็นเทคโนโลยีที่ทำให้ค่าความดันที่วัดได้เกิดความแม่นยำระดับสูง โดยทำการวัดค่า 2 ครั้งติดต่อกัน และเว้นแต่ละครั้งการวัด 15 วินาที หากค่าความดันที่วัดได้ยังไม่เที่ยง ระบบจะทำการวัดครั้งที่ 3 โดยอัตโนมัติ จากนั้นตัวเครื่องจะทำวิเคราะห์ผลลัพธ์ให้ได้ค่าความดันที่สะท้อนค่าความดันจริงมากที่สุด ค่าความดันโลหิตที่แม่นยำมีความสำคัญอย่างสูงสำหรับการวินิจฉัยของแพทย์• เทคโนโลยี PAD ซึ่งเป็นสิทธิบัตรเฉพาะไมโครไลฟ์ที่สามารถตรวจจับชีพจรพร้อมกับตรวจวัดการเต้นของหัวใจผิดปกติ (Pulse Arrhythmia) โดยระบบจะแจ้งเตือนโดยอัตโนมัติด้วยสัญลักษณ์ชีพจรPAD หากท่านพบสัญลักษณ์ชีพจรPAD ขึ้นบ่อยหลังการวัด (3-4 ครั้งภายใน 1 อาทิตย์) ให้ท่านรีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจวัดความผิดปกติของหัวใจ
 • เครื่องวัดความดันไมโครไลฟ์นี้ เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไปที่ต้องการตรวจวัดความดันโลหิตด้วยตนเอง โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่มีภาวะความดันโลหิตสูง หรือมีความเสี่ยงของภาวะความดันโลหิตสูง ที่ต้องการวัดค่าความดันโลหิตอย่างแม่นยำ และตามคำแนะนำของแพทย์ ที่ระบุให้วัด 2-3 ครั้งและหาค่าเฉลี่ย ทำให้การวัดความดันโลหิต ที่มีระบบ MAM สามารถแสดงค่าความดันโลหิตที่สะท้อนค่าที่แม่นยำที่สุด และช่วยอำนวยความสะดวกในการคำนวณและลดเวลาในการวัดลง ประมาณ 3 เท่า จากการวัดคำนวณค่าด้วยตนเอง
 • เทคโนโลยี Gentle+ ช่วยเพิ่มความอ่อนโยน ลดความเจ็บ และเพิ่มความแม่นยำขณะทำการวัด โดยทำการปรับอัตราการเพิ่มและลดของความดันในปลอกแขนให้ดียิ่งขึ้นด้วย Adaptive Pressure Control ซึ่งทำให้การวัดความดันแต่ละครั้งมีความอ่อนโยนมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยลดการเกิด Overinflation ที่ทำให้เกิดความเจ็บและค่าความดันที่สูงเกินจริง
 • แถบสีบอกความเสี่ยงของค่าความดันโลหิตสูง (Hypertension Risk Indicator) เพื่อให้ท่านทราบถึงระดับความเสี่ยงของค่าความดันโลหิตได้โดยง่าย ไม่ต้องสับสนกับค่าหลายค่า โดยแถบสีของไมโครไลฟ์ อ้างอิงระดับความเสี่ยงความดันโลหิตตามมาตรฐานสากลตาม EHS, AHA, และ JSH
 • ปลอกแขน 2 in 1 แขนเล็กแขนใหญ่ก็ใช้ได้ ด้วยปลอกแขน ไซส์ M-L ขนาด 22-42 ซม. ใช้ได้กับทุกคนในครอบครัว
 • ปลอกแขนไมโครไลฟ์ (Microlife Cuff) ผ่านการทดสอบทางการแพทย์ (Clinically Test) ว่าสามารถให้ค่าที่ถูกต้องในการทำการวัด
 • สามารถเก็บค่าความดันล่าสุดที่ทำการวัดได้ 99 ค่า พร้อมแสดงวันที่และเวลาได้

คุณสมบัติเพิ่มเติม

 • สามารถสวิตช์เลือกโหมดปกติ เพื่อทำการวัดปกติ 1 ครั้ง หรือโหมด MAM เพื่อทำการวัดด้วยเทคโนโลยี MAM (Microlife Smart Average) แบบ 2 ครั้ง
 • สัญลักษณ์รูปปลอกแขน OK แจ้งเตือนว่าปลอกแขนทำงานปกติขณะทำการวัด
 • สัญลักษณ์รูปปลอกแขนสั่น แจ้งเตือนว่ามีการขยับตัว หรือกล้ามเนื้อตึงมากเกินไปขณะทำการวัด ให้สวมปลอกแขนใหม่และทำการวัดอีกครั้ง
 • สามารถแสดงผลอย่างชัดเจนบนหน้าจอขนาดใหญ่ พร้อมค่าตัวเลข 3 ค่าหลัก ทั้ง Systolic Diastolic และ Pulse
 • สามารถใช้งานกับอะแดปเตอร์ DC 6V, 600mA หรือ แบตเตอรี่ AA 1.5 V 4 ก้อน โดยสามารถใช้งานพร้อมกันได้ทั้ง 2 ระบบ
 • สามารถตั้งค่า เวลา และวันที่ ได้โดยกดปุ่มตั้งเวลาบนตัวเครื่อง
 • เมื่อแบตเตอรี่ใกล้หมด สัญลักษณ์แบตเตอรี่จะกระพริบเป็นการแจ้งเตือนโดยอัตโนมัติ
 • หน้าจอจะแสดงสัญลักษณ์การจับชีพจรเมื่อทำการวัด
 • เครื่องวัดความดันจะปิดอัตโนมัติเมื่อไม่มีการใช้งาน

รายละเอียดสินค้าใน 1 กล่องประกอบไปด้วย

 • ตัวเครื่องวัดความดัน 1 เครื่อง
 • ปลอกแขนวัดความดัน 1 ชิ้น
 • Adapter 1 ชิ้น
 • คู่มือผลิตภัณฑ์ 1 เล่ม
 • กระเป๋าไมโครไลฟ์สีเทา 1 ใบ
 • แบตเตอรี่ขนาด AA จำนวน 4 ก้อน

ระยะเวลารับประกัน

 • ตัวเครื่องประกันศูนย์ 5 ปี
 • ปลอกแขนประกันศูนย์ 2 ปี
 • Adapter ประกันศูนย์ 1 ปี

เงื่อนไขการรับประกันของบริษัท : บริษัท ฯ ยินดีซ่อมหรือเปลี่ยนอะไหล่ให้ได้โดยไม่คิดมูลค่าใด ๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่อุปกรณ์เกิดการชำรุด อันเนื่องมาจากการผิดพลาดในการผลิต หรือเกิดจากความบกพร่องของชิ้นส่วนภายในระยะเวลารับประกันที่กำหนด นับตั้งแต่วันที่ซื้อสินค้า ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าบริการขนส่ง

เครื่องวัดความดันโลหิตไมโครไลฟ์ รุ่น บีพี บี3 เบสิค