เครื่องวัดความดันโลหิต ต่างกันอย่างไร

เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดปรอท

เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดปรอท (Mercury sphygmomanometer) เป็นครื่องวัดความดันโลหิตที่ใช้แรงโน้มถ่วงของโลกเป็นหลักและได้มาตรฐาน แม้สารปรอทจะมีความอันตรายแต่เครื่องวัดความดันโลหิตที่ออกแบบมาเพื่อใช้ที่บ้านนั้นมีความปลอดภัยค่อนข้างสูง

ข้อดี เป็นเครื่องวัดความดันโลหิตที่มีการใช้งานง่ายที่สุด การวัดผลแม่นยำ

ข้อเสีย การวัดความดันโลหิตด้วยเครื่องมือนี้ผู้วัดที่มีสายตาไม่ดี อาจทำให้ ผลการวัดไม่แม่นยำเนื่องจากการอ่านค่าวัดความดันด้วยเครื่องชนิดนี้ แท่งปรอทจะต้องอยู่ในระดับสายตาอ่านค่าวัดความดัน ผู้ที่ไม่สามารถบีบลมได้เต็มที่ทำให้ค่าความความดันมีความคลาดเคลื่อน การใช้เครื่องวัดความดันปรอทนี้ต้องระวังหากสารปรอทมีการรั่วอาจเกิดอันตรายจากสารปรอทได้ อีกทั้งไม่สะดวกต่อการพกพาเนื่องจากเครื่องวัดความดันชนิดนี้มีขนาดใหญ่ และการใช้งานเครื่องวัดความดันชนิดปรอทจะต้องตั้งอยู่บนพื้นเรียบเท่านั้น

 

เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดขดลวด

เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดขดลวด (Aneroid equipment) เป็นเครื่องวัดความดันที่ค่อนข้างซับซ้อน แต่ก็มีข้อดีข้อเสียดังนี้

ข้อดี สะดวกต่อการพกพาไปนอกสถานที่ ราคาไม่สูงมากนัก ตัวเครื่องวัดความดันมีน้ำหนักเบาง่ายต่อการพกพา ไม่จำเป็นจะต้องวางในระดับสายตา หรือพื้นเรียบ

ข้อเสีย การใช้งานค่อนข้างซับซ้อนมากกว่าเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดปรอท ทำให้การใช้งานลำบากหากใช้ผิดเครื่องอาจชำรุดเสียหาย ซ่อมบำรุงเครื่องจะต้องตรวจสอบเครื่องอย่างน้อยปีละครั้ง

 

เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดดิจิตอล

เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดดิจิตอล  (Automatice quipment) เป็นเครื่องวัดความดันรุ่นใหม่ มีข้อดีข้อเสียดังนี้

ข้อดี การใช้ง่ายสะดวกสบายใช้งานง่ายเพราะไม่จำเป็นต้องบีบลม และไม่มีหูฟัง พกพาสะดวก ผู้ที่สายตาไม่ดี การได้ยินไม่ชัดเจน เช่นผู้สูงอายุก็สามารถใช้ง่ายได้ โดยไม่เกิดความคลาดเคลื่อนของค่าวัดความดันมีหน้าจอแสดงผลความดัน และอัตราการเต้นของหัวใจมีสายพันสองแบบคือ สายพันข้อมือ และสายพันแขน นอกจากนี้ยังสามารถพิมผลที่วัดได้ด้วย

ข้อเสีย ต้องมีการตรวจสอบตัวเครื่องวัดความดันโลหิตเป็นประจำเพื่อผลที่แม่นยำในการวัดทุกครั้งเครื่องมีความคงทนน้อยกว่า 2 ชนิดที่กล่าวมา ชำรุดง่ายราคาค่อนข้างสูง