อันตรายที่เกิดจากห้องน้ำ

อันตรายที่เกิดจากห้องน้ำ

คนไทยเราส่วนมากก็อาบน้ำโดยการลงอาบตามแม่น้ำลำคลอง หรือส่วนใหญ่ใช้วิธีตักอาบกันด้วยขัน มาสมัยปัจจุบัน การอาบน้ำที่เคยอาบกันกลางแจ้ง ได้เปลี่ยนมาเป็นอาบในห้องน้ำ และมีความนิยมในการใช้อาบน้ำฝักบัว หรือบางบ้านมีอ่างอาบน้ำแบบฝรั่งมากขึ้น

 

สถิติอันตรายในห้องน้ำ

อันตรายที่เกิดขึ้นภายในห้องน้ำปรากฏว่ามีสถิติมากยิ่งขึ้นตามลำดับ จากการเกิดอุบัติเหตุต่างๆ อุบัติเหตุที่จะพบได้นั้นมีได้ตั้งแต่การลื่นล้มที่ทำให้เกิดชอกช้ำ หรือบาดแผลจนถึงล้มศีรษะฟาดเป็นอันตรายถึงชีวิต และอาจมีอุบัติเหตุจนถึงขั้นร้ายแรง เช่นจมน้ำในอ่างน้ำและการถูกกระแสไฟฟ้าตายในขณะอาบน้ำ กับการมีหัวใจวายขณะอาบน้ำก็มีการลื่นล้มในห้องน้ำดูเหมือนจะเกิดขึ้นได้บ่อยๆ ในอ่างน้ำหรือพื้นห้องน้ำอาจลื่นได้ง่ายเมื่อมีน้ำเปียกหรือโดยเฉพาะเมื่อมีน้ำสบู่จากการที่มีผู้อื่นอาบน้ำมาก่อนแล้วไม่ได้เช็ดถูให้แห้งดีพอหลังการอาบน้ำ หลายคนที่ลื่นล้มในห้องน้ำถึงกับกระดูกหัก และบางคนที่ลื่นล้มแล้วศีรษะฟาดพื้น กระแทกกับขอบอ่างหรือก๊อกน้ำ ทำให้เลือดออกในสมองหรือเกิดความฟกช้ำของสมองจนเสียชีวิตในห้องน้ำไปเลยก็มีสำหรับผู้สูงอายุแล้วยิ่งมีโอกาสที่จะลื่นล้มภายในห้องน้ำได้มาก และเป็นอันตรายค่อนข้างมากด้วย

 

การระมัดระวัง

ผู้สูงอายุมาก การอาบน้ำควรจะได้ระวังให้ดีเป็นพิเศษ และน้ำที่อาบนั้นควรเป็นน้ำเย็นตามธรรมดา หรืออุ่นก็เพียงเล็กน้อย น้ำไม่ควรให้ร้อนจัดหรือเย็นจัดเกินไป ผู้ที่สูงอายุมากแล้ว หลอดเลือดทั่วไปมักมีผนังแข็งตัวไปตามธรรมชาติ ทำให้ผู้สูงอายุมักอยู่ในภาวะแรงดันเลือดสูงบ้างไม่มากก็น้อย การอาบน้ำร้อนของผู้สูงอายุจึงควรระวังให้มาก เพราะเมื่อเวลาอาบน้ำร้อนนั้น กระแสเลือดจะไหลแรงขึ้น นั่นคือหัวใจต้องออกแรงทำงานมากขึ้น การถูกน้ำร้อนในทันที หัวใจจะทำงานเกินกว่าปกติ อาจเป็นลมไปในห้องน้ำนั่นเอง หรือจะเป็นอันตรายได้มากขึ้น เมื่อเป็นลมแล้วล้มฟาดลงกับพื้นห้องน้ำ น้ำเย็นมากๆ เมื่อเวลาอาบจะช่วยให้กล้ามเนื้อมีกำลังดีขึ้น ซึ่งเป็นการเหมาะสำหรับคนที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีอยู่แล้ว แต่ในผู้สูงอายุโดยเฉพาะผู้ที่กล้ามเนื้อและหัวใจเสื่อมโทรมไปเพราะความสูงอายุ การอาบน้ำเย็นๆ ก็ควรระวังเหมือนกัน เพราะการเกิดหนาวสั่นจากความเย็นนั้นทำให้หัวใจต้องทำงานหนักอย่างมากเหมือนกัน

 

การอาบน้ำ

การอาบน้ำมากๆ ในผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีร่างกายอ่อนเพลียอยู่แล้ว แทนที่จะเกิดคุณประโยชน์อาจเกิดโทษ ทำให้หมดเรี่ยวแรงไปในขณะถูกความร้อน นอกจากนั้นถ้ามีแรงดันสูงอยู่ด้วยแล้ว การอาบน้ำร้อนอาจเป็นเหตุให้แรงดันสูงขึ้นทันทีในขณะถูกน้ำร้อน และทำให้ถึงกับหลอดเลือดในสมองแตกได้ พวกที่เป็นโรคลมชักกล่าวกันว่าเวลาอาหารไม่ย่อยก็มีผู้กล่าวว่าถ้าอาบน้ำร้อนจัดมากกว่าปกติอาการอาหารไม่ย่อยจะยิ่งรุนแรงขึ้น การอาบน้ำของผู้สูงอายุหรือผู้ที่อ่อนเพลียมากๆ จากการมีโรคหนึ่งอยู่แล้ว ถ้าอาบน้ำร้อนก็ควรเป็นเพียงอุ่นๆ ไม่ควรร้อนจนเกินไป

 

การอาบน้ำมีคุณค่าอย่างยิ่งต่อสุขภาพของร่างกาย แต่ในห้องน้ำก็อาจมีอันตรายเกิดขึ้นได้หลายประการ การอาบน้ำจึงควรที่จะระวังและคอยป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ เพื่อให้การอาบน้ำมีคุณค่าต่อชีวิตความเป็นอยู่ของเราโดยแท้จริงและเป็นผลดีที่สุดด้วย