วัดความดันตอนไหนดี ลดปัจจัยเสี่ยงได้มากที่สุด

สำหรับปัญหาสุขภาพ สามารถพบได้ทั่วไปรอบตัว เพราะมีปัจจัยเสี่ยงรอบตัว ที่เต็มไปด้วยเชื้อโรค และมลพิษเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นผลกระทบที่เกิดต่อระบบทางเดินหายใจ แต่หลายคนก็อาจจะลืมนึกไปแล้วว่า โรคที่ควรระมัดระวัง และมีโอกาสสูงมากที่จะเป็นได้ โดยไม่จำเป็นที่จะต้องเกี่ยวข้องกับ มลภาวะรอบตัว ก็คือ โรคความดันโลหิต มีความเสี่ยงที่จะเป็นได้ทุกเพศทุกวัย ดังนั้นตามเราไปทำความรู้จักกันเลย  วัดความดันตอนไหนดี ตามไปรู้จักการวัดความดันโลหิตให้มากยิ่งขึ้น เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ก่อนที่จะสายจนเกินไป

ความดันโลหิตคืออะไร

ความดันโลหิต ก็คือ ค่าของความดันกระแสเลือด ที่ได้มีการส่งแรงกระทบ กับผนังหลอดเลือดแดง ซึ่งจะมีการเกิดกระบวนการสูบฉีดเลือดของหัวใจ สามารถที่จะวัดความดันโลหิตได้ด้วยการ 2 ค่า ก็คือ ค่าความดันโลหิตช่วงบน ที่เกิดมาจากการบีบตัวของหัวใจ และค่าความดันโลหิตช่วงล่าง ที่ได้เกิดมาจากการคลายตัวของหัวใจ ซึ่งความผิดปกติที่เกิดขึ้น ก็จะมีทั้งความดันโลหิตสูง และความดันโลหิตต่ำ สามารถหาค่าดังกล่าวได้ด้วยจากการวัดความดันโลหิต โดยเครื่องวัดความดันโลหิต

เครื่องวัดความดัน ควรมีติดบ้านไว้ วัดได้ทุกวัน

สำหรับเครื่องวัดความดันดิจิตอล ควรมีติดบ้านไว้ โดยเฉพาะบ้านที่มีผู้สูงอายุ ผู้ที่มีโรคประจำตัว ที่จะต้องมีการระมัดระวังค่าความดันโลหิตเป็นประจำ ซึ่งเครื่องวัดความดันโลหิตจะเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่ ช่วยประเมินการรักษาได้ดี และได้ทราบถึงความเปลี่ยนแปลง เห็นถึงความผิดปกติ ได้ก่อนที่จะเกิดอันตรายแก่ร่างกาย ดังนั้นการวัดความดันโลหิต ต้องมีการจดบันทึกเป็นประจำ วัดความดันตอนไหนดี ยิ่งวัดทุกวันยิ่งดี แต่ไม่ควรวัดเกิน 4 ครั้ง เนื่องจากการวัดความดันโลหิตบ่อยครั้ง ก็ถือว่าเป็นวิธีการวัดที่ไม่ถูกต้อง

เนื่องจากจะได้การอ่านค่าเครื่องวัดความดันที่ไม่แม่นยำ จนทำให้คนไข้บางคนอาจจะคิดว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูง  วัดความดันตอนไหนดี วัดช่วงเช้า ภายใน 1 ชั่วโมง หลังตื่นนอน และปัสสาวะ จำนวน 2 ครั้ง ติดกัน ห่างกัน 1 นาที และช่วงเวลาก่อนเข้านอน 2 ครั้งติดกัน ห่างกัน 1 นาที

ระดับความดันโลหิตแต่ละช่วง?

  • ต่ำกว่า 120 มม. ปรอท / ต่ำกว่า 80 มม. ปรอท ความดันโลหิตที่เหมาะสม
  • 20 – 129 มม. ปรอท / 80 – 84 มม. ปรอท ความดันโลหิตปกติ
  • 130 – 139 มม. ปรอท / 85 – 89 มม. ปรอท เสี่ยงต่อความดันโลหิตสูง
  • 140 – 159 มม. ปรอท / 90 – 99 มม. ปรอท ความดันโลหิตสูงขั้นที่
  • 160 – 179 มม. ปรอท / 100 – 109 มม. ปรอท ความดันโลหิตสูงขั้นที่ 2

ค่าความดันปกติ แต่ละช่วงอายุ ควรอยู่ที่เท่าไหร่?

  • วัยทารก : ไม่เกิน 90/60 มิลลิเมตรปรอท
  • อายุ3 – 6 ปี : ไม่เกิน 110/70 มิลลิเมตรปรอท
  • อายุ 7 – 17 ปี : ไม่เกิน 120/80 มิลลิเมตรปรอท
  • อายุ 18 ปีขึ้นไป : ไม่เกิน 140/90 มิลลิเมตรปรอท
  • ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป : ไม่เกิน 160/90 มิลลิเมตรปรอท

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ “วัดความดันตอนไหนดี”

1. วัดความดันตอนไหนดี ควรวัดความดันทุกวันไหม

วัดความดันโลหิตได้ทุกวัน วันละ 4 ครั้ง

2. ความดันปกติควรอยู่ที่เท่าไร

ค่าความดันปกติอยู่ที่ 120/80 มิลลิเมตร

3. เครื่องวัดความดันควรมีติดบ้านไหม

ควรมี เพื่อช่วยประเมินการรักษาได้ดี ทราบถึงความเปลี่ยนแปลง เห็นถึงความผิดปกติ

4. ความดัน 100/60 ปกติไหม

ปกติ

5. วัดความดันบ่อยมีผลเสียไหม

มี เนื่องจากจะได้ผลการวัดความดันโลหิตที่ไม่แม่นยำ ควรวัดเพียง วันละ 4 ครั้ง

6. ความดันขนาดไหนอันตราย

160 – 179 มม. ปรอท / 100 – 109 มม. ปรอท

7. ผู้สูงอายุควรมีความดันเท่าไร

ไม่เกิน 160/90 มิลลิเมตรปรอท