พ่อแม่ต้องรู้ วัคซีนเด็กขั้นพื้นฐาน ต้องฉีดอะไรบ้าง

การฉีดวัคซีนเด็ก เป็นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ทุกคนจำเป็นจะต้องรู้ เนื่องจากการฉีดวัคซีนเด็ก จะช่วยกระตุ้นให้เกิดภูมิต้านทาน และปกป้องลูกน้อยของคุณจากการเจ็บป่วยต่าง ๆ ได้ ดังนั้นในบทความนี้เราจะพาคุณพ่อคุณแม่มือใหม่มาทำความรู้จักกับวัคซีนเด็กที่ต้องฉีดตั้งแต่แรกเกิดเพื่อให้เด็กมีสุขภาพแข็งแรงยิ่งขึ้น

วัคซีนเด็กสำคัญอย่างไร

การฉีดวัคซีนเด็ก เป็นวัคซีนขั้นพื้นฐานที่เด็กทุกคนควรได้รับเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กในแต่ละช่วงวัย และช่วยป้องกันการเกิดโรคที่อาจเป็นอันตรายต่อชีวิตได้

วัคซีนเด็กขั้นพื้นฐาน ต้องฉีดวัคซีนอะไรบ้าง

สำหรับวัคซีนเด็กที่ควรจะได้รับตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 12 ปี โดยจะมีทั้งวัคซีนหลัก และวัคซีนเสริมหรือวัคซีนทางเลือกเพื่อฉีดเสริมเข้าไปให้สุขภาพร่างกายของเด็กแข็งแรงมากยิ่งขึ้น

1. วัคซีนตับอักเสบบี

วัคซีนตับอักเสบบี เป็นวัคซีนที่ควรจะฉีดภายใน 24 ชั่วโมงแรกหลังเด็กเกิด และฉีดเข็มที่ 2 เมื่อเด็กอายุ 1 เดือน โดยการฉีดครั้งที่ 2 จะมีรอยนูนและแผลเป็นบริเวณที่ฉีด

2. วัคซีนบีซีจี (BCG) ป้องกันวัณโรค

วัคซีนป้องกันวัณโรค เป็นอีกหนึ่งวัคซีนที่ควรฉีดให้เด็กภายใน 12 ชั่วโมงหลังคลอด หรือเมื่อแรกเกิด ซึ่งเด็กทุกคนจะต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันวัณโรค

3. วัคซีนคอตีบ บาดทะยัก ไอกรน

วัคซีนรวมคอตีบ บาดทะยัก ไอกรน เป็นวีคซีนที่ควรฉีดตามช่วงอายุ ตั้งแต่ 2 เดือน 4 เดือน และ 6 เดือน แล้วฉีดเพื่อกระตุ้นการทำงานของวัคซีนครั้งในช่วงอายุ 1 ปี 6 เดือน, 4-6 ปี และ 11-12 ปี โดยให้ฉีดเฉพาะบาดทะยักและคอตีบ

4. วัคซีนโปลิโอ

วัคซีนโปลิโอ จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด 2 ชนิดคือ ชนิดทาน กับชนิดฉีด โดยควรจะให้ตามช่วงอายุตั้งแต่ 2 เดือน 4 เดือน 6 เดือน 1 ปี 6 เดือน และ 2 ปีครึ่งตามลำดับ

5. วัคซีนหัด หัดเยอรมัน คางทูม

หรือวัคซีนไข้สมองอักเสบเจอี (JE) เป็นวัคซีนที่ควรฉีดตามช่วงอายุคือ 1 ปี และ 2 ปี 6 เดือน

6. วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ควรจะฉีดในเด็กปีละ 1 ครั้งตั้งแต่อายุ 6 เดือนจนถึง 18 ปี และสำหรับเด็กในปีแรก ควรฉีด 2 เข็มห่างกัน 2 สัปดาห์

7. วัคซีนเอชพีวี (HPV)

เป็นวัคซีนที่ช่วยป้องกันการติดเชื้อเอชพีวีที่เป็นสาเหตุสำคัญของมะเร็งปากมดลูก ควรฉีดเมื่ออายุ 9 ปี โดยสามารถป้องกันได้ร้อยละ 70-90 โดยการฉีดชนิด 2 สายพันธุ์ จะเป็นการฉีดเฉพาะเด็กผู้หญิงเท่านั้น ส่วนชนิด 4 สายพันธุ์จะสามารถฉีดได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชาย ซึ่งจะช่วยป้องกันหูดอวัยวะเพศได้

8. วัคซีนฮิบ (Hib)

เป็นวัคซีนป้องกันการติดเชื้อ Haemophilus Influencae Type B ที่ก่อให้เกิดโรคในเด็กเล็กอายุน้อยกว่า 5 ปี โดยวัคซีนชนิดนี้จะอยู่ในรูปแบบรวมกับวัคซีนคอตีบ บาดทะยัก ไอกรน วัคซีนตับอักเสบบี และโปลิโอชนิดฉีด โดยควรจะให้ตามช่วงอายุตั้งแต่ 2 เดือน 4 เดือน และ 6 เดือน

9. วัคซีนโรต้า (Rota)

เป็นการฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสโรต้า ที่เป็นสาเหตุของโรคอุจจาระร่วงในเด็กเล็กที่พบบ่อย และมีอาการรุนแรง โดยเฉพาะในทารกและเด็กเล็กอายุน้อยกว่า 2 ปี

10. วัคซีนป้องกันโรคอีสุกอีใส

สำหรับวัคซีนป้องกันโรคอีสุกอีใส เป็นวัคซีนเด็กที่ควรฉีดทั้งหมด 2 เข็ม ตามช่วงอายุคือตั้งแต่ 12-18 เดือน 4-6 ปีตามลำดับ

สรุปบทความ

การฉีดวัคซีนเด็ก เป็นสิ่งที่พ่อแม่ทุกคนจำเป็นจะต้องมีความรู้ และให้ความใส่ใจเป็นพิเศษ เพราะเด็กแรกเกิดเป็นวัยที่ภูมิคุ้มกันยังไม่แข็งแรง แต่การฉีดวัคซีนเด็กจะช่วยเสริมสร้างและกระตุ้นภูมิต้านทานได้ แต่ทั้งนี้การฉีดวัคซีนแต่ละครั้งก็จะมีผลข้างเคียงตามมา เช่น ตัวร้อน เป็นไข้ ดังนั้นจึงพ่อแม่ทุกคนจึงควรมีเครื่องวัดอุณหภูมิดิจิทัลติดบ้านไว้ เพราะหากมีอุณหภูมิของร่างกายที่สูงเกินไป จะได้นำตัวส่งโรงพยาบาลให้แพทย์ดูแลได้ทัน