3 วิธีเลือกเครื่องวัดความดันที่เหมาะกับคุณ

เครื่องวัดความดันมีฟังก์ชั่นมากมายแตกต่างกันไปในปัจจุบัน เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยสามารถใช้งานเครื่องวัดความดันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงควรเลือกใช้ให้เหมาะสม ตามกลุ่ม โดยมีหลักการเลือกดังนี้               

1. กลุ่มบุคคลทั่วไป วัยทำงาน หรือคนรักสุขภาพ ควรใช้เครื่องวัดความดันที่ได้มาตรฐานผ่านการรับรองทางการแพทย์ มีค่าแม่นยำ และมีเทคโนโลยีควบคุมความดันปลอกแขน เพื่อให้การวัดนุ่มนวล ไม่รัดแขนจนเจ็บหรือชา2. กลุ่มที่มีภาวะความดันโลหิตสูง ผู้ที่ทานยาความดัน ผู้สูงอายุ ควรใช้เครื่องวัดความดันที่มีมาตรฐาน สามารถตรวจวัดต่อเนื่องและหาค่าเฉลี่ยได้โดยอัตโนมัติจากการกดวัด 1 ครั้ง เพื่อความแม่นยำ ตามคำแนะนำของแพทย์3. กลุ่มครอบครัวที่มีประวัติเป็นอัมพฤกษ์-อัมพาต หรือผู้ที่มีความเสี่ยงเป็นโรคหลอดเลือดสมอง ควรใช้เครื่องวัดความดันโลหิตที่สามารถตรวจวัดภาวะหัวใจห้องบนสั่นพริ้ว(AFIB) ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดโรคหลอดเลือดสมองช่วยคัดกรองเบื้องต้น เพื่อให้สามารถไปพบแพทย์ได้ทันท่วงทีเมื่อมีอาการ