อินฟาเรดเทอร์โมมิเตอร์

เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟาเรดเทอร์โมมิเตอร์ จากบริษัทชั้นนำระดับโลก สามารถใช้วัดอุณหภูมิได้โดยไม่ต้องสัมผัส
ใช้งานได้แบบอเนกประสงค์ ใช้วัดอุณหภูมิร่างกาย และอุณหภูมิของวัตถุได้ ใช้งานง่าย แสดงผลด้วยหน้าจอดิจิตอล

อินฟาเรดเทอร์โมมิเตอร์ คืออะไร ?

เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟาเรดเทอร์โมมิเตอร์ คือเครื่องมือสำคัญสำหรับการวัดอุณหภูมิอย่างง่ายและรวดเร็ว อินฟราเรดเทอร์โมมิเตอร์ (Infrared Thermometer) โดยมีใช้หลักการการรับรังสีอินฟราเรดที่ส่งออกมาจากวัตถุเพื่อใช้ในการคำนวณและแสดงผลอุณหภูมิที่วัดได้ วิธีการวัดอุณหภูมิด้วยอินฟราเรดเทอร์โมมิเตอร์เป็นการวัดแบบไม่ต้องสัมผัส ซึ่งช่วยลดความยุ่งยากและเพิ่มความสะดวกในการวัดอุณหภูมิของวัตถุต่างๆ ได้

อินฟราเรดเทอร์โมมิเตอร์ สำคัญอย่างไร ?

เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรดเทอร์โมมิเตอร์วัดไข้ มีการใช้งานที่หลากหลายในสถานการณ์ต่าง ๆ รวมถึงในทางการแพทย์ เช่น การวัดอุณหภูมิของผู้ป่วยโดยไม่ต้องสัมผัสผิวหนัง ช่วยในการคัดกรองหรือตรวจวัดอุณหภูมิของผู้มีไข้หรืออาการป่วยได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ยังมีการใช้งานในอุตสาหกรรมเช่น ในการตรวจวัดอุณหภูมิของเครื่องจักรหรือวัตถุในสถานที่ที่ต้องการความสะดวกและความรวดเร็ว

ทำไมต้องเลือก อินฟราเรดเทอร์โมมิเตอร์ ?

- วัดอุณหภูมิรวดเร็วภายใน 1 วินาที

- มีความแม่นยำในการวัดสูง

- วัดอุณหภูมิโดยไม่ต้องสัมผัส

- หน้าจอแสดงผลใช้งานง่าย

- พกพาสะดวก

วิธีใช้ Infrared Thermometer

วิธีใช้ เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรดเทอร์โมมิเตอร์  มีขั้นตอนการใช้ง่าย ๆ ดังนี้

  1. เปิดเครื่องวัด กดปุ่มเปิด/ปิดเพื่อเปิดเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรดเทอร์โมมิเตอร์
  2. นำเครื่องวัดไปชี้ตรงส่วนที่ต้องการวัดอุณหภูมิ ให้ระยะห่างที่เหมาะสมตามคู่มือการใช้งาน (แต่ละรุ่นอาจมีระยะห่างในการใช้งานที่ต่างกัน) 
  3. กดปุ่มวัด เครื่องจะทำการส่งและรับรังสีอินฟราเรดเพื่อวัดอุณหภูมิของจุดที่เราชี้ 
  4. เครื่องวัดจะแสดงผลการวัดอุณหภูมิบนหน้าจอ สามารถอ่านค่าอุณหภูมิที่วัดได้จากหน้าจอ
  5. ปิดเครื่องวัดหลังจากใช้งานเสร็จสิ้น

ผลิตภัณฑ์ของเรา

เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิทางหน้าผากระบบอินฟราเรด รุ่น NC 200 สามารถใช้งานได้แม่นยำและหลากหลายโดยไม่ต้องสัมผัสผิวหนังเมื่อวัดอุณหภูมิ ใช้เวลาวัดผลได้ภายใน 1 วินาที 

เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิทางหน้าผากระบบอินฟราเรด รุ่น FR1DL1/FR1MF1 สามารถใช้งานได้แม่นยำและหลากหลายโดยไม่ต้องสัมผัสผิวหนังเมื่อวัดอุณหภูมิ ใช้เวลาวัดผลได้ภายใน 1 วินาที  

เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิทางหน้าผากระบบอินฟราเรด รุ่น NC150 BT สามารถใช้งานได้แม่นยำและหลากหลายโดยไม่ต้องสัมผัสผิวหนังเมื่อวัดอุณหภูมิ ใช้เวลาวัดผลได้ภายใน 1 วินาที

แนะนำการเลือกใช้ อินฟราเรดเทอร์โมมิเตอร์

การเลือกเครื่องมือวัดอุณหภูมิที่ดี ควรเลือกให้ถูกต้องกับจุดประสงค์ เพื่อให้ใช้งานได้อย่างคุ้มค่า ปัจจัยที่ควรใช้พิจารณามีดังนี้ 

  1. ควรพิจารณาว่าคุณต้องการวัดอุณหภูมิในวัตถุประสงค์ใด เช่น การใช้งานทางการแพทย์, หรือการใช้งานทั่วไปในที่ทำงาน หรือที่ทำงาน 
  2. ระยะที่ต้องการวัด พิจารณาว่าคุณต้องการวัดอุณหภูมิในระยะไกลหรือใกล้ตัว เพราะบางเครื่องอาจมีระยะการวัดที่ไม่เท่ากัน 
  3. ควรตรวจสอบระดับความแม่นยำของเครื่องวัด ว่ามีความแม่นยำสูง และให้ผลวัดที่เที่ยงตรง ถูกต้องหรือไม่  
  4. ควรเลือกเครื่องวัดที่มีการออกแบบให้ใช้งานง่ายและมีปุ่มควบคุมที่เข้าใจง่าย มีระบบการอ่านผลวัดที่ชัดเจน
  5. เลือกเครื่องวัดที่มีคุณภาพดีและทนทาน เพื่อให้คุ้มค่ากับการใช้งาน