Microlife Infrared Thermometer NC150BT

เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิทางหน้าผาก ระบบอินฟราเรด รุ่น เอ็นซี 150 บีที

Microlife Infrared Thermometer NC150BT

เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิทางหน้าผาก ระบบอินฟราเรด รุ่น เอ็นซี 150 บีที

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ชื่อ Microlife Infrared Thermometer NC150BT

คุณลักษณะเฉพาะ

ขนาด
น้ำหนัก
Memory

Battery

รับประกัน

141.1 x 43.3 x 36.9 มม
90 กรัม (รวมแบตเตอรี่)
30 ค่า
แบตเตอรี่ชนิดอัลคาไลน์ ขนาด AAA 1.5V จำนวน 2 ก้อน
2 ปี

คุณสมบัติ

ความเร็วในการประมวลผลเพียง 3 วินาที

เทคโนโลยีวัดค่าอัตโนมัติ

Self indicator light

Blue tracking light

Connected Health+ appication

Bluetooth

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ชื่อ Microlife Infrared Thermometer NC150BT

คุณลักษณะเฉพาะ

ขนาด             141.1 x 43.3 x 36.9 มม
น้ำหนัก           90 กรัม (รวมแบตเตอรี่)
Memory         30 ค่า
Battery          แบตเตอรี่ชนิดอัลคาไลน์ ขนาด AAA 1.5V จำนวน 2 ก้อน
รับประกัน        2 ปี

คุณสมบัติ

ความเร็วในการประมวลผลเพียง 3วินาที

เทคโนโลยีวัดค่าอัตโนมัติ

Self indicator light

Blue tracking light

Connected Health+ appication

Bluetooth

วิธีแก้ปัญหาหน้าจอขึ้นสัญลักษณ์เบื้องต้น

หน้าจอเทอร์โมมิเตอร์ขึ้นตัวอักษร Err (ระบบมีการทำงานผิดปกติ ไม่สามารถตรวจวัดค่าได้)

ให้ตรวจสอบปลายเทอร์โมมิเตอร์ว่ามีอะไรปิดบังลำแสงอินฟราเรดหรือไม่ และดำเนินการวัดใหม่ตามขั้นตอนในคู่มืออีกครั้งให้ส่งเข้าศูนย์บริการ เพื่อตรวจสอบ

เทอร์โมมิเตอร์ไม่ทำงาน

เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ หากเปลี่ยนแบตเตอรี่แล้วเทอร์โมมิเตอร์ยังไม่ทำงาน ให้ส่งเข้าศูนย์บริการ เพื่อตรวจสอบ

สัญลักษณ์แสดงเมื่ออุณหภูมิที่วัดได้สูงเกินไป ( H )

เมื่ออุณหภูมิที่วัดได้สูงกว่า 42.2 องศาเซลเซียสหรือ หรือ 108 องศาฟาเรนไฮต์ ในโหมดร่างกายหรือ 100 องศาเซลเซียส หรือ 212 องศาฟาเรนไฮต์ ในโหมดอเนกประสงค์

สัญลักษณ์แสดงเมื่ออุณหภูมิที่วัดได้ต่ำเกินไป ( L )

เมื่ออุณหภูมิที่วัดได้ต่ำกว่า 34 องศาเซลเซียสหรือ หรือ 93.2 องศาฟาเรนไฮต์ ในโหมดร่างกาย หรือ 0 องศาเซลเซียส หรือ 32 องศาฟาเรนไฮต์ ในโหมดอเนกประสงค์

วิธีการวัด / อุณหภูมิร่างกายปกติ

ใต้รักแร้ / 34.7 - 37.3 ° C

ใช้ผ้าขนหนูแห้งเช็ดใต้รักแร้ หลังจากนั้นวางปลายเทอร์โมมิเตอร์ไว้ใต้วงแขนตรงกลางรักแร้ให้ปลายสัมผัสกับผิวหนังและวางแขนของผู้ป่วยไว้ข้างลำตัวของผู้ป่วยเพื่อให้แน่ใจว่าอากาศในห้องจะไม่ส่งผลกระทบต่อการอ่านค่าอุณหภูมิระยะเวลาที่ใช้ในการวัด : เนื่องจากบริเวณใต้รักแร้ต้องใช้เวลานานกว่าจะถึงอุณหภูมิจะคงที่ จึงต้องรออย่างน้อย 5 นาที (ไม่ต้องคำนึงถึงเสียงบี๊บ) ก่อนอ่านค่าอุณหภูมิ

ในช่องปาก (ทางปาก) / 35.5 - 37.5 ° C

งดทานหรือดื่มของร้อนหรือเย็น 10 นาทีก่อนทำการวัด และควรปิดปากค้างไว้อย่างน้อย 2 นาทีก่อนเริ่มวัดค่า วางเทอร์โมมิเตอร์ไว้ในช่องว่างใต้ลิ้นข้างใดข้างหนึ่ง โดยชี้ไปทางซ้ายหรือขวาของโคนลิ้น ปลายเทอร์โมมิเตอร์ ต้องสัมผัสกับผนังช่องปาก ปิดปากและหายใจปกติทางจมูกเพื่อป้องกันไม่ให้การวัดได้รับผลกระทบจากอุณหภูมิของอากาศที่หายใจเข้า / หายใจออกกรณีที่ทางเดินหายใจทางจมูกถูกปิดกั้นหรือไม่สามารถหายใจได้สะดวกควรใช้วิธีการวัดอุณหภูมิ ณ จุดอื่น ๆระยะเวลาที่ใช้ในการวัด: ประมาณ 1 นาที

ในทวารหนัก (ทวารหนัก) / 36.6 - 38.0 ° C

สอดปลายเทอร์โมมิเตอร์ เข้าไปทางทวารหนักอย่างระมัดระวัง ลึกประมาณ 2 ถึง 3 ซม. โดยแนะนำให้ใช้ฝาครอบและสารหล่อลื่นประกอบการวัดอุณหภูมิด้วย ทั้งนี้หากไม่แน่ใจเรื่องวิธีการวัดอุณหภูมิทางทวารหนัก ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพื่อขอคำแนะนำหรือเข้ารับการฝึกอบรมระยะเวลาที่ใช้ในการวัด: ประมาณ 1 นาที

คู่มือการใช้งาน

สอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์และวิธีการใช้งาน