เจ้าหน้าที่ขายช่องทางออนไลน์

Digital Sales Executive

หน้าที่รับผิดชอบ

• ขายสินค้าผ่าน platform online
• เข้าใจพฤติกรรมลูกค้า
• พัฒนาความร่วมมือกับคู่ค้า
• ทำแคมแปญ คอนเทนต์ และกิจกรรมผ่านช่องทาง online

คุณสมบัติ

• ชาย/หญิง อายุ 22-28 ปี
• วุฒิปริญญาตรี
• มีประสบการณ์ด้านธุรกิจ online

สวัสดิการ

• ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน, ประกันชีวิต, เงินโบนัสตามผลงาน, ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
• ประกันสุขภาพ, สวัสดิการของใช้จำเป็นประจำเดือน

เงินเดือน: 20,000 – 25,000 บาท

สมัครงาน