ผู้แทนขายร้านขายยา
(Sales Executive OTC)

รายละเอียด
ทีมร้านยา OTC 4 ตำแหน่ง
– ภาคเหนือ
– ภาคตะวันออก กลาง
– เขตธนบุรี
– เขตกรุงเทพชั้นใน

#ระบุทีมที่สมัครให้ชัดเจน 

คุณสมบัติ
– ชาย หญิง อายุ 28-35 ปี
– จบระดับปริญญาตรีขึ้นไป
– ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
– มีหรือไม่มีประสบการณ์ก็ได้ หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
– มีรถยนต์เป็นของตนเองและมีใบอนุญาตขับรถ
– มีภูมิลำเนาในเขตจะพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ
– ประกันสังคม
– ประกันกลุ่ม
– โบนัสประจำปี
– บัตรน้ำมัน Fleet Card

สมัครงาน