เจ้าหน้าที่ขายช่องทางโรงพยาบาล

Sales Executive (Hospital)

หน้าที่รับผิดชอบ

• นำเสนอขาย และเก็บข้อมูล ทางช่องทางการขาย โรงพยาบาล, คลินิก และช่องทางอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
• หาโอกาสการขายสินค้าในช่องทางที่รับผิดชอบ
• ทำกิจกรรมการขายและการตลาดเพื่อสนับสนุนการขายออก
• Monitorยอดขายและการทำการปรับปรุง แก้ไข พัฒนา ให้เกิดความสำเร็จ

คุณสมบัติ

• ชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี
• จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป คณะวิทยาศาสตร์,วิศวกรรมศาสตร์
• หรือ เครื่องมือแพทย์จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
• มีประสบการณ์ขายในโรงพยาบาลอย่างน้อย 2 ปี
• มีรถยนต์เป็นของตนเอง
• สามารถทำงานตจวได้

สวัสดิการ

• ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน, ประกันชีวิต, เงินโบนัสตามผลงาน, ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
• ประกันสุขภาพ, สวัสดิการของใช้จำเป็นประจำเดือน

เงินเดือน: 27,000 บาท

สมัครงาน