ผู้เชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์

Sales & Product Specialist

หน้าที่รับผิดชอบ

1. ดูแลผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ และผลิตภัณฑ์สำหรับผู้สูงอายุ
2. เข้าใจตลาด และสินค้าเป็นอย่างดี วางแผนขายและแผนการตลาดเพื่อทำตลาดให้ได้ตามเป้าหมาย
3. ทำงานร่วมกับทีมขายให้ถึงเป้าการขาย

คุณสมบัติ

• ชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี• จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป คณะวิทยาศาสตร์,วิศวกรรมศาสตร์• หรือ เครื่องมือแพทย์จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ• มีประสบการณ์ขายในโรงพยาบาลอย่างน้อย 2 ปี• มีรถยนต์เป็นของตนเอง

สวัสดิการ

• ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน, ประกันสังคม, เงินโบนัสตามผลงาน, ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง• ประกันสุขภาพ,

เงินเดือนเริ่มต้น  20,000-30,000 บาท

สมัครงาน