ผู้เชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์

Product Specialist

หน้าที่รับผิดชอบ

• Analyze market and provide sales & marketing strategy including marketing communication.
• Implement marketing strategy and budget to increase market share and achieve profitability.
• Optimize media strategy and communication under Marketing plan within budget.
• Achieve annual sales targets by collaborating with sales teams.

คุณสมบัติ

• ชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี
• จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป คณะวิทยาศาสตร์,วิศวกรรมศาสตร์
• หรือ เครื่องมือแพทย์จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
• มีประสบการณ์ขายในโรงพยาบาลอย่างน้อย 2 ปี
• มีรถยนต์เป็นของตนเอง
• สามารถทำงานต่างจังหวัดได้

สวัสดิการ

• ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน, ประกันชีวิต, เงินโบนัสตามผลงาน, ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
• ประกันสุขภาพ, สวัสดิการของใช้จำเป็นประจำเดือน

เงินเดือน : 30,000-45,000 บาท

สมัครงาน