เคล็ด (ไม่) ลับคลายปวดเองได้

อายุมากขึ้นปัญหาปวดเมื่อยก็สะสมมากขึ้น ลุกก็โอย นั่งก็โอย จะขยับท่าไหนก็ปวดไปหมด จะดีกว่าไหมถ้าได้รู้เคล็ดลับศาสตร์กายภาพบำบัด คลายปวดด้วยความร้อนชื้น ที่ช่วยเพิ่มการไหลเวียนโลหิต กำจัดสารพิษที่ก่อให้เกิดความเจ็บ และคลายกล้ามเนื้อ

ทางเลือกสำหรับดูแลตัวเองและคนที่คุณรักคลายปวดเองได้ง่ายๆที่บ้าน ใช้งานได้ยาวๆ ไม่จำกัดจำนวนครั้ง

 

โครงสร้างส่วนต่างๆของร่างกาย มีการเสื่อมสภาพ ไปตามอายุที่มากขึ้น ทำให้ผู้สูงอายุ มีอาการปวด บริเวณต่างๆของร่างกาย ซึ่งโดยมาก อาการปวดเหล่านี้มักจะเป็นอาการปวดเรื้อรัง

การบำบัดด้วยความร้อนเป็นเครื่องมือทางกายภาพที่ช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อ อาการปวดหลังหรือกล้ามเนื้อ เอ็นอักเสบ โรคทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อในระยะเรื้อรัง สามารถคลายปวดได้เองที่บ้าน โดยรักษาอุณหภูมิของเนื้อเยื่อที่ 40-45 องศาเซลเซียส ประมาณ 30 นาที เพื่อผลทางสรีรวิทยา

 

ความร้อน จะทำให้หลอดเลือดขยายตัว เพิ่มการไหลเวียนโลหิต และขับสารที่ก่อให้เกิดความเจ็บปวดที่คั่งค้างออก ลดการอักเสบ
ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นของเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน และช่วยลดการยึดติดข้อต่อ

นับเป็นอีกทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุ ในการบรรเทาอาการปวดด้วยตัวเองง่ายๆที่บ้านเคล็ดลับบรรเทาปวดง่ายๆแบบนี้ แนะนำเลยค่ะ

 

 

Reference:
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก. สืบค้นเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 จาก https://thaicam.go.th/wp-content/uploads/2020/03/ok-การบำบัดด้วยความร้อน.pdf

จักรกริช กล้าผจญ. บทที่ 15 การฟื้นฟูผู้ป่วยโรคและการเจ็บกระดูก ข้อและกล้ามเนื้อ. สืบค้นเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 จาก https://w1.med.cmu.ac.th/rehab/images/Study_guide/08_2Rehab_in_MSK_JK.pdf

อ.พญ. ปรัชญพร คำเมืองลือ. ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บทที่ 1 เครื่องมือทางกายภาพบำบัด . สืบค้นเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 จาก https://w1.med.cmu.ac.th/rehab/images/Study_guide/10_1%20Physical%20modalities_PK.pdf

นายแพทย์ธีรวิทย์ หงส์นภารักษ์. ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์และกายภาพบำบัด คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. แนวทางการวินิจฉัยปัญหาของรยางค์ล่าง. สืบค้นเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 จาก https://meded.psu.ac.th/binlaApp/class05/388_571_2/LowerLimb/index.html