เทอร์โมมิเตอร์กับการดูแลลูกน้อย

เทอร์โมมิเตอร์กับการดูแลลูกน้อยเมื่อเป็นไข้

ไข้เป็นสิ่งบ่งบอกว่ามีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นในร่างกาย มักทำให้เด็กงอแงและที่สำคัญอาจมีอาการชักตามมาได้ การวัดอุณหภูมิร่างกาย แล้วมีอุณหภูมิตั้งแต่ 37.5 – 38 องศาเซลเซียสขึ้นไปจะถือว่าเด็กเป็นไข้ การใช้เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิร่างกายมีความน่าเชื่อถือมากกว่าการใช้มือสัมผัสเด็ก และสามารถประเมินได้อย่างละเอียดกว่าอีกด้วยเทอร์โมมิเตอร์เป็นอุปกรณ์สำคัญที่ใช้ในการวัดอุณหภูมิโดยเฉพาะการวัดไข้ของเด็ก สำหรับเด็กเล็กในช่วงขวบปีแรกหากมีอุณหภูมิร่างกายสูงเกิน 38 องศาเซลเซียสแสดงว่ามีไข้มีข้อแนะนำเพื่อช่วยให้พ่อแม่ดูแลลูกน้อยได้อย่าง ถูกต้องเหมาะสม เช่นการเช็ดตัวและการตัดสินใจไปพบแพทย์

 

เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิแบบปรอท

เทอร์โมมิเตอร์เป็นอุปกรณ์สำคัญที่ใช้ในการวัดอุณหภูมิของร่างกาย จัดเป็นเครื่องมือแพทย์ทั่วไป ในอดีตการวัดอุณหภูมิจะนิยมใช้เทอร์โมมิเตอร์แบบปรอทที่บรรจุภายในหลอดแก้ว ซึ่งปรอทนั้นมีพิษและเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งมติจากที่ ประชุมมนตรีประศาสน์การของโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ ให้จัดทำมาตรการทางกฎหมายระหว่างประเทศด้านการจัดการสารปรอท ซึ่งกำหนดให้ยกเลิกการใช้ผลิตภัณฑ์ปรอทภายในปี 2567 ทำให้เทอร์โมมิเตอร์แบบปรอทวัดอุณหภูมิจัดเป็นผลิตภัณฑ์ที่เข้ามาตรการนี้ด้วย

 

เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิทางเลือกใหม่ ไร้สารปรอท

มารู้จักอุปกรณ์วัดไข้แบบใช้ง่ายเพื่อเลือกใช้ หรือทดแทนเทอร์โมมิเตอร์ปรอทที่จะถูกยกเลิก ในอนาคตอุปกรณ์เหล่านี้ได้แก่ เทอร์โมมิเตอร์วัดไข้ทางรักแร้จะเหมาะกับลูกวัย 3 เดือนขึ้นไป การใช้เทอร์โมมิเตอร์วัดไข้ทางรักแร้ ทำได้โดยยกแขนลูกข้างใดข้างหนึ่งขึ้น วางเทอร์โมมิเตอร์ให้กระเปาะปรอทอยู่ตรงรักแร้ จับแขนลูกลงให้หนีบ เทอร์โมมิเตอร์ไว้ราว 5 นาทีค่อยเอาออกมาดูระวังไม่ให้ปลายปรอท วัดไข้โผล่ ออกจากรักแร้ด้านหลัง เพราะจะได้ค่าไม่ถูกต้อง เครื่องวัดอุณหภูมิทางหูแบบดิจิตอลเป็นวิธีที่นิยมในปัจจุบันเพราะใช้ง่าย สะดวก รวดเร็ว และแม่นยำสามารถทำได้แม้ขณะทารกหรือลูกนอนหลับ เพียงสอดเครื่องวัดอุณหภูมิไว้ในรูหู รอสักครู่ก็อ่านค่าได้ทันทีบางรุ่นมีแผ่น ครอบเพื่อป้องกันระดับความลึกไม่ให้เข้าไปในหูลูกลึกเกินไป แถบวัดอุณหภูมิเป็นแผ่นขนาดเล็กที่มีตัวเลขวิธีใช้คือเอาแผ่นนั้นมาวาง ทาบบนหน้าผากลูกโดยหันด้านที่มีตัวเลขออกมา ทิ้งไว้ประมาณ 15 วินาที ก็สามารถวัดผลงานแถบตัวเลขได้และเมื่อใช้เสร็จแล้วก็อาจใช้ผ้าเช็ดคราบเหงื่อที่อาจจะติดแถบวัดให้สะอาด การใช้อุปกรณ์วัดไข้และการดูแลลูกน้อยอย่างถูกต้องเหมาะสมก่อนต้องไปพบแพทย์จะช่วยให้ลูกน้อยปลอดภัยและลดอาการไข้ได้อย่างรวดเร็ว เพื่อสุขภาพอนามัยสมบูรณ์ของลูกน้อยที่รักยิ่ง