การใช้รถเข็น กับผู้สูงอายุ

การใช้รถเข็น กับผู้สูงอายุ

ในวัยสูงอายุนั้น อาจเนื่องด้วยปัญหาสุขภาพ ความไม่แข็งแรง หรืออุบัติเหตุต่างๆ ก็ตามแต่ หากไม่สามารถเดินได้อย่างปกติหรือเคลื่อนไหวร่างกายได้ลำบากก็ย่อมทำให้คุณภาพชีวิตตกต่ำลง และส่งผลต่อสุขภาพจิตได้

 

รถเข็น

เป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ช่วยให้คุณภาพของผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเดินได้อย่างคล่องแคล่ว ให้ดีขึ้นได้เป็นอย่างมาก ผู้สูงอายุหลายท่าน ไม่ชอบพึ่งพารถเข็น เพราะรู้สึกว่า รถเข็นทำให้ตนดูเป็นคนอ่อนแอ และไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว การใช้รถเข็น เป็นเพียงตัวช่วยเท่านั้น ไม่ได้ทำให้ผู้สูงอายุดูผิดปกติไปแต่อย่างใด และยังช่วยให้เกิดความปลอดภัยขึ้นได้มาก

 

ในการใช้รถเข็น สำหรับผู้สูงอายุ มีด้วยกัน 2 กรณี ดังนี้

♦ กรณีที่ไม่สามารถเดินได้ชั่วคราวในกรณีแรก ใช้กับผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเดินได้ในขณะนั้น หรือเกิดขาอ่อนแรง เป็นต้น ส่วนมากเกิดในกรณีเจ็บป่วย หรือได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย ซึ่งทำให้เดินไม่ได้ในตอนนั้น การใช้รถเข็นช่วยให้ผู้สูงอายุสามารถดูแลตนเองได้ และเกิดความปลอดภัยมากขึ้น ในกรณีนี้ ควรมีญาติคอยดูแล ช่วยเข็น และช่วยในขั้นตอนการใช้งาน

♦ กรณีที่ไม่สามารถเดินได้ถาวร อีกกรณีหนึ่ง คือกรณีที่ผู้สูงอายุอาจเคยได้รับอุบัติเหตุ หรือผลจากโรคบางโรค หรือการรักษา ทำให้ไม่สามารถเดินได้เองในชีวิตประจำวัน จึงจำเป็นต้องใช้รถเข็น สำหรับกรณีนี้ ผู้สูงอายุควรได้รับการฝึกใช้รถเข็นด้วยตนเองได้เป็นอย่างดี และอาจควบคู่ไปกับการทำกายภาพบำบัด ซึ่งญาติก็ควรให้การดูแลอย่างใกล้ชิด

 

การพัฒนาของรถเข็นในปัจจุบัน

ในปัจจุบันนี้ รถเข็น มีการพัฒนาไปในหลายรูปแบบ เพื่อตอบสนองต่อการใช้งานสะดวกสบายในการใช้งานเหมาะสมกับแต่ละกรณี และเกิดความปลอดภัยมากที่สุด โดยเฉพาะระบบอัตโนมัติ ที่ใช้งานได้อย่างสะดวก และไม่ต้องออกแรงในการเข็นอีกด้วยการใช้ รถเข็นก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีสำหรับผู้สูงอายุที่มีปัญหาในการเดิน และทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้อย่างมาก อย่างไรก็ตาม ญาติก็ควรมี ส่วนในการดูแลผู้สูงอายุของท่านอย่างใกล้ชิด เพื่อความปลอดภัย กำลังใจ และความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว