ปวดเมื่อยจากออฟฟิศซินโดรม?

ใครบ้างที่มีอาการปวดออฟฟิศซินโดรม จนไปเป็นสมาชิกประจำร้านนวดสปาแล้ว วันนี้แอด มีทางเลือกใหม่มานำเสนอค่ะ ศาสตร์กายภาพด้านการประคบร้อนไม่ใช่ลูกประคบ หรือถุงน้ำร้อน ไม่ยุ่งยากในการเตรียม แถมควบคุมความร้อนได้ต้องรู้จักแล้วกับแผ่นให้ความร้อนไฟฟ้า! เสียบปลั๊ก ปรับอุณภูมิ เพียงแค่นี้ก็พร้อมใช้งานแล้ว

 

หลักการประคบร้อนชื้น เป็นการเพิ่มการไหลเวียนโลหิต และขับสารที่ก่อให้เกิดความเจ็บปวดและคั่งค้างอยู่ออกมาอีกทั้งกระตุ้นการหลั่งสารเอ็นโดรฟิน ทำให้ระดับความเจ็บลดลงรวมถึงช่วยคลายกล้ามเนื้อ ลดการหดเกร็ง และการยึดติดที่เกิดจากกล้ามเนื้อและเส้นเอ็น ลดอาการปวด ช่วยให้กล้ามเนื้อผ่อนคลาย

 

ความร้อนชื้น จะช่วยเพิ่มการไหลเวียนโลหิตบริเวณผิวได้ดี และมีผลทางสรีรวิทยา

 

เป็นเครื่องมือทางกายภาพ ที่ช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อ ทางเลือกเพิ่มเติมสำหรับผู้มีอาการปวดบ่าไหล่หลัง ออฟฟิศซินโดรม หรืออาการปวดเรื้อรัง ที่ทำงานได้ง่ายๆ ทุกวัน

 

 

Reference:
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก. สืบค้นเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 จาก https://thaicam.go.th/wp-content/uploads/2020/03/ok-การบำบัดด้วยความร้อน.pdf

จักรกริช กล้าผจญ. บทที่ 15 การฟื้นฟูผู้ป่วยโรคและการเจ็บกระดูก ข้อและกล้ามเนื้อ. สืบค้นเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 จาก https://w1.med.cmu.ac.th/rehab/images/Study_guide/08_2Rehab_in_MSK_JK.pdf

อ.พญ. ปรัชญพร คำเมืองลือ. ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บทที่ 1 เครื่องมือทางกายภาพบำบัด . สืบค้นเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 จาก https://w1.med.cmu.ac.th/rehab/images/Study_guide/10_1%20Physical%20modalities_PK.pdf

นายแพทย์ธีรวิทย์ หงส์นภารักษ์. ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์และกายภาพบำบัด คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. แนวทางการวินิจฉัยปัญหาของรยางค์ล่าง. สืบค้นเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 จาก https://meded.psu.ac.th/binlaApp/class05/388_571_2/LowerLimb/index.html