ไม่ต้องบีบ ไม่ต้องนวด ก็คลายปวดได้

ไม่ต้องบีบ ไม่ต้องนวด ก็คลายปวดได้ ด้วยศาสตร์นี้… เช็กดี ๆ ว่าคุณมีอาการเหล่านี้หรือเปล่า?
– นั่งทำงานท่าเดียวจนเส้นยึด เอี้ยวตัวแทบไม่ได้เมื่อยล้าไปทั้งหลังทั้งขา
– ยืนทำงานยาว ๆ ทั้งวัน จนเส้นตึงตั้งเมื่อยล้าไปทั้งตัว
วันนี้เรามีศาสตร์กายภาพบำบัด การประคบร้อน มาแนะนำให้ความร้อนชื้นสม่ำเสมอ ใช้งานง่ายแบบนี้ ไม่รู้จักไม่ได้แล้ว

อยู่ในท่าเดียวนานจนเกินไป? การใช้งานกล้ามเนื้อบริเวณใดบริเวณหนึ่งต่อเนื่องเป็นเวลานาน หรืออยู่ในท่าทางที่ไม่ถูกสุขลักษณะ จะทำให้กล้ามเนื้อล้า และอาจเกิดการฉีกขาด ทำให้เกิดการอักเสบและปวดได้

อาการปวด จะมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่เคล็ด ซึ่งในกลุ่มคนทำงานมักพบการเคล็ดของกล้ามเนื้อบรเวณหลังบน หลังล่าง และกล้ามเนื้อบริเวณโคนขาและน่อง

การบรรเทาอาการปวด สามารถใช้ความร้อน ทำให้หลอดเลือดขยายตัว เพิ่มการไหลเวียนโลหิต และขับสารที่ก่อให้เกิดความเจ็บปวดที่คั่งค้างออก อีกทั้งกระตุ้นการหลั่งสารเอ็นโดรฟิน ทำให้ระดับความเจ็บลดลง รวมถึงช่วยคลายกล้ามเนื้อ ลดการหดเกร็ง และการยึดติดที่เกิดจากกล้ามเนื้อและเส้นเอ็น ลดอาการปวด

สะดวกมากกับศาสตร์นี้ แนะนำมีไว้ประจำบ้านหรือไว้ที่ทำงาน คลายอาการปวดกันนะคะ

 

 

Reference:
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก. สืบค้นเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 จาก https://thaicam.go.th/wp-content/uploads/2020/03/ok-การบำบัดด้วยความร้อน.pdf

จักรกริช กล้าผจญ. บทที่ 15 การฟื้นฟูผู้ป่วยโรคและการเจ็บกระดูก ข้อและกล้ามเนื้อ. สืบค้นเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 จาก https://w1.med.cmu.ac.th/rehab/images/Study_guide/08_2Rehab_in_MSK_JK.pdf

อ.พญ. ปรัชญพร คำเมืองลือ. ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บทที่ 1 เครื่องมือทางกายภาพบำบัด . สืบค้นเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 จาก https://w1.med.cmu.ac.th/rehab/images/Study_guide/10_1%20Physical%20modalities_PK.pdf

นายแพทย์ธีรวิทย์ หงส์นภารักษ์. ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์และกายภาพบำบัด คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. แนวทางการวินิจฉัยปัญหาของรยางค์ล่าง. สืบค้นเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 จาก https://meded.psu.ac.th/binlaApp/class05/388_571_2/LowerLimb/index.html