ปวดหลัง.. บรรเทาได้

ปวดหลัง.. บรรเทาได้

อาการปวดหลังสร้างความลำบากให้กับผู้ที่มีอาการอย่างมาก ไม่ว่าการปวดนั้นจะเกิดจากกิจกรรมต่างๆ เช่น การออกกำลังกาย การเคลื่อนไหวผิดจังหวะ หรือเกิดจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ เช่น กระดูกสันหลังเสื่อม หมอนรองกระดูกกดทับเส้นประสาท และหรือไขสันหลัง เนื้องอกของไขสันหลัง เส้นประสาทหรือกระดูกสันหลัง มะเร็งจากอวัยวะอื่นแพร่กระจายมาที่กระดูกสันหลัง มะเร็งของกระดูกสันหลังหรือไขสันหลังเอง

 

การอักเสบติดเชื้อ

การอักเสบติดเชื้อของกระดูกสันหลัง หรือภายในช่องโพรงไขสันหลัง นอกจากนั้นแล้ว ยังมีสาเหตุจากอวัยวะหรือระบบอื่นๆ เช่น นิ่วในทางเดินปัสสาวะ การติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ หรือความผิดปกติของหลอดเลือดแดงใหญ่ในช่องท้อง ก็อาจทำให้เกิดอาการปวดหลังได้เช่นกัน

ดังนั้น เมื่อเกิดอาการขึ้น ก็ควรจะสังเกตความรุนแรงระยะเวลา และโดยเฉพาะอาการอื่นที่เกิดขึ้นร่วมด้วย หากพบว่ามีอาการปวดรุนแรงอาการปวดไม่ดีขึ้นภายใน 1 สัปดาห์ หรือมีอาการร่วมที่ได้บรรยายไว้ข้างต้นก็ควรมาพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยหาสาเหตุ และทำการรักษาที่เหมาะสมต่อไป

 

บรรเทาเมื่อปวดหลัง

            เนื่องจากแผ่นหลังของคนเรามีขนาดใหญ่ การใช้แผ่นให้ความร้อนไฟฟ้า ต้องมีขนาดใหญ่พ่อที่จะประคบร้อนได้ทั้งแผ่น เพราะหากประคบบางจุดแล้วเคลื่อนไปมา จะช่วยบรรเทาไม่ดีนัก ทั้งการประคบร้อนด้วยแผ่นให้ความร้อนไฟฟ้าไม่ควรใช้เกิน 30 นาที แต่สามารถประคบได้วันนึงหลายครั้ง แต่ต้องเว้นช่วงสัก 1-2 ชั่วโมงก่อนประคบครั้งต่อไป