สารอาหารช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกัน

อาหารป้องกันโควิด

ช่วงโควิด เป็นช่วงที่ต้องระมัดระวังตัวเป็นพิเศษ นอกจากใส่หน้ากากอนามัย หลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยง/แออัด ทำ Social Distancing แล้ว ยังมีอีกวิธีที่อาจเป็นตัวช่วยได้นั่นก็คือ การเลือกรับประทานสารอาหารหรือแร่ธาตุที่มีส่วนช่วยในการเพิ่มภูมิคุ้มกันของร่างกายนั่นเอง โดยจากงานวิจัยที่ตีพิมพ์ลงใน Oxford University Press เมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาให้ข้อมูลว่า การรับประทานสารอาหารหรือแร่ธาตุบางชนิด มีส่วนช่วยในการป้องกันหรือบรรเทาอาการรุนแรงของโรคได้

จากหลักฐานพบว่าการบริโภค วิตามิน A, B complex, C, D และ E รวมถึงแร่ธาตุ เช่น ธาตุเหล็ก สังกะสี ซีลีเนียม แมกนีเซียม และทองแดง เป็นต้น สามารถปรับปรุงและเพิ่มระดับของภูมิคุ้มกันได้ โดยวิธีนี้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการลดระดับความรุนแรงในการติดเชื้อได้ ทั้งนี้ในทางตรงกันข้าม หากร่างกายขาดวิตามินและแร่ธาตุดังกล่าวก็อาจทำให้ประสิทธิภาพของระบบภูมิคุ้มกันลดลงได้และเปิดโอกาสให้มีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสสูงขึ้นเช่นกัน ทั้งนี้สำหรับวิตามินและแร่ธาตุที่ระบุไว้สามารถพบได้ทั่วไปในอาหารในชีวิตประจำวัน โดยเลือกทานอาหารให้ครบทั้ง 5 หมู่ ในอัตราส่วนที่เหมาะสม หรือเลือกทานอาหารหรือผลไม้ที่มีวิตามินและแร่ธาตุสูง เช่น ไข่แดง นม หรือผลิตภัณฑ์จากนม ให้วิตามิน A ฝรั่ง มะระกอ ให้วิตามิน C เนื้อสัตว์และเครื่องใน ให้ธาตุสังกะสี แต่อย่างไรก็ตามวิตามินหรือแร่ธาตุที่จำเป็นต่อร่างกายมีหลากหลายชนิดมาก ซึ่งหากขาดไปชนิดใดชนิดหนึ่งก็อาจส่งผลให้ร่างกายไม่สามารถนำวิตามินหรือแร่ธาตุมาบูรณาการให้เกิดประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ ดังนั้นอาจเลือกใช้ตัวช่วยเสริมอื่น ๆ เช่น ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจำพวกวิตามินรวม (Multivitamin) ที่มีส่วนผสมของแร่ธาตุ (Trace Mineral) ที่มีความหลากหลาย ก็จะช่วยให้ร่างกายได้รับวิตามินหรือแร่ธาตุที่ครบถ้วนมากขึ้นและลดความยุ่งยากในการจัดเตรียมมื้ออาหารแต่ละมื้อลงไปได้โดยไม่จำเป็นต้องบริโภคในปริมาณมาก เพียงแค่เล็กน้อยแต่ครบถ้วนก็เพียงพอ

ทั้งนี้ยังไม่มีหลักฐานที่ยืนยันได้ว่าวิตามินหรือแร่ธาตุสามารถใช้ในการป้องกันการติดเชื้อ COVID-19 ได้ เพียงแต่การบริโภควิตามินหรือแร่ธาตุที่ครบถ้วนในปริมาณที่เหมาะสมจะมีส่วนช่วยในสร้างเสริมภูมิคุ้มกันได้

** ในกรณีที่ท่านหายใจไม่สะดวก มีอาการหอบหืด หรือมีระดับออกซิเจนในเลือดต่ำ ให้โทรปรึกษาสายด่วน 1422 ของกรมควบคุมโรค เพื่อขอคำแนะนำ ความช่วยเหลือ เกี่ยวกับโรค COVID-19 โดยทันที **

 

Ref
: TNNthailand NEWS. เปิดรายชื่ออาหารเพิ่มภูมิคุ้มกันไวรัส เอาตัวรอดช่วง ‘โควิดระบาด’วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2564 สืบค้นเมื่อ 27 พฤษภาคม 2564 จาก https://www.tnnthailand.com/news/covid19/80842/
: Saeed Akhtar, Jai K Das, Tariq Ismail, Muqeet Wahid, Wisha Saeed, and Zulfiqar A. Bhutta. Nutrition perspectives for the prevention and mitigation of COVID-19. Oxford University Press. วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 สืบค้นเมื่อ 27 พฤษภาคม 2564 จาก https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33570583/