อาหารต้านความดัน

อาหารต้านความดัน

พอวัดความดันโลหิตทีไร ค่าความดันพุ่งสูงขึ้นทุกที ก็มักจะบั่นทอนจิตใจของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงเป็นประจำ ในการวัดความดันโลหิตครั้งต่อไป อาจต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับอาหารการกินเสียใหม่ เพราะการวัดความดันโลหิตแล้วค่าสูงกว่าเกณฑ์เสมอ แม้จะออกกำลังกายเป็นประจำก็ตาม แต่อาจเป็นเพราะอาหารที่รับประทานอยู่ทุกวันก็เป็นได้

ประเทศไทยได้มีการแนะนำอาหารหรือสมุนไพรเพื่อลดระดับความดันโลหิต เช่น การรับประทานกระเทียม ใบขึ่นช่าย หญ้าหนวดแมว ฯลฯ โดยเมื่อทานเป็นประจำแล้ววัดความดันโลหิต จะพบว่าความดันลดลงอย่างเห็นได้ชัด แต่ถึงอย่างนั้นยังไม่ได้มีการทดลองทางวิทยาศาสตร์ชัดเจน จนกระทั่งเมื่อเร็วๆนี้ได้มีการวิจัยบทบาทของอาหารต่อความดันโลหิตที่เรียกว่าเพื่อเป็นการศึกษาการรับประทานอาหารเพื่อลดความดันโลหิต ซึ่งให้ผลดีต่อการรักษา โดยเมื่อวัดความดันโลหิตครั้งต่อไปจะได้ค่าลดลง ทั้งนี้มาดูสูตรอาหารลดความดันกันดีกว่าว่ามีอะไนบ้าง

 

ทานอะไร ให้ค่าความดันโลหิตลดลง

เป็นที่ทราบกันดีว่าเมื่อวัดความดันโลหิตแล้วได้ค่าสูงกว่า 120/80  มมปรอทจะทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนได้มาก (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้วัดความโลหิตด้วยว่าอายุเท่าใด) ยิ่งความดันโลหิตสูงยิ่งเกิดโรคแทรกซ้อนได้มาก ก่อนหน้านี้ก็มีความสนใจในเรื่องของสารอาหารต่อระดับความดันโลหิตอยู่เช่นกัน แต่จะเป็นการสนใจแบ่งเป็นชนิดย่อยๆ ยกตัวอย่างเช่น การทดลองแคลเซี่ยม โปแทสเซียม โดยจะให้วิตามินเสริมเป็นประจำแล้วทดลองว่าผลการวัดความดันโลหิตเป็นอย่างไร

 

DASH

สมาคมโรคหัวใจ และหลอดเลือดของประเทศอเมริกาได้มีการทดลองที่เรียกว่า DASH ที่มีผลงานวิจัยว่าหากรับประทานอาหารที่มีไขมันอิ่มตัว{saturated fat} ต่ำ อาหารไขมันต่ำ และมีผักผลไม้มาก โดยเน้นอาหารพวกธัญพืช ปลา นมไขมันต่ำ ถั่ว โดยหลีกเลี่ยงเนื้อแดง น้ำตาล เครื่องดื่มที่มีรสหวานจะทำให้ระดับความดันโลหิตลดลง

โดยการทดลองจะแบ่งคนไข้เป็นสามกลุ่ม กลุ่มแรกรับประทานอาหารปกติ กลุ่มที่สองรับประทานอาหารปกติแต่เพิ่มพวกผักและผลไม้ ส่วนกลุ่มที่สามรับประทานอาหาร DASH แต่ละกลุ่มรับประทานเกลือเท่ากันหลังจากรับประทานอาหารไปสองสัปดาห์ก็พบว่ากลุ่มที่รับประทานผักและผลไม้ และกลุ่มรับประทานอาหาร DASH เมื่อวัดความดันโลหิตแล้วมีค่าลดลงชัดเจน

ยังมีการทดลองเพิ่มเติมโดยการให้รับประทานเกลือต่ำ พบว่าระดับความดันโลหิตลดลงทั้งสามกลุ่ม สำหรับกลุ่มที่รับประทานอาหาร DASH จะมีระดับความดันโลหิตลดลงมากที่สุดโดยเฉพาะเมื่อรับประทานเกลือน้อยกว่า 1500 มิลลิกรัมต่อวัน

 

ดูแลด้วยอาหาร

จะเห็นได้ว่าอาหาร DASH สามารถลดความดันได้ไม่ต่างจากการทานผลไม้อย่างเดียว แถมอาจจะได้คุณค่าครบด้วย แต่เราต้องไม่ลืมว่าการตอบสนองต่ออาหารในแต่ละคนไม่เท่ากัน จึงยังคงหลีกเลี่ยงไม่ได้ว่าอาหารที่ดีต้องมาพร้อมกับการวัดความดันโลหิตอย่างสม่ำเสมอ เพราะถ้าร่างกายเราตอบสนองไม่ดีต่อถั่ว นมไขมันต่ำ เมื่อวัดความดันโลหิตก็อาจทำให้ค่าสูงได้เช่นกัน