ปัจจัยเสี่ยงของโรคหลอดเลือดและหัวใจ

ความดันเกี่ยวข้องกับ Stroke อย่างไร 

ความดันโลหิตสูง เป็นสาเหตุในการเกิด stroke เพราะการอุดตัน รวมถึงเพิ่มโอกาสการแตกของเส้นเลือดในสมอง

ความดันโลหิตสูงทำให้เกิดความเครียดที่หลอดเลือดทั้งร่างกาย รวมถึงเส้นเลือดที่สมอง หัวใจจึงทำงานหนักขึ้นในการทำให้เกิดการไหลเวียนโลหิต ความเครียดนี้สามารถทำลายหลอดเลือด ทำให้สมองเเข็งตัวและตีบลง เกิดเป็น atherosclerosis ที่ทำให้เกิดการอุดตัน เลือดไม่สามารถเคลื่อนที่ไปเลี้ยงสมองได้

ความดันในเส้นเลือดที่สูงขึ้น หัวใจจะทำงานหนักในการสูบฉีดเลือด อาจทำให้หลอดเลือดขยายตัว และก่อให้เกิดอาการหัวใจวายได้ นอกจากนี้ความดันที่สูงขึ้น อาจทำให้ความยืดหยุ่นของเส้นเลือดลดลง หลอดเลือดแคบลง และส่งผลเกิดการตีบตันของเส้นเลือดได้ 

หรืออีกกรณีหนึ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้แต่มีส่วนน้อย คือ หลอดเลือดจะอ่อนแอลง เกิดการแตกของเส้นเลือด

นอกจากนี้ความดันสูงยังอาจก่อให้เกิดอาการไตวาย ตาบอด หรือการรับรู้บกพร่องได้

 

Stroke กับความดัน

 • Stroke คือโรคหลอดเลือดอุดตันหรือโรคหลอดเลือดตีบตัน ซึ่งมีอาการของโรค คือ
  • ชาหรืออ่อนแรงที่ใบหน้าหรือแขนขาครึ่งซีก
  • พูดไม่ชัด ปากเบี้ยว
  • ปวดศีรษะ
  • ตามัว มองเห็นภาพซ้อน
  • เดินเซ ทรงตัวลำบาก
 • อาการเหล่านี้เกิดจากการที่สมองขาดเลือดเนื่องจากโรคหลอดเสืองสมองอุดตันหรือแตก ทำให้สมองไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ
 • ปัจจัยเสี่ยงของ stroke ที่ป้องกันได้คือ
  • ความดันโลหิตสูง
  • เบาหวาน
  • ภาวะหัวใจเต้นผิดปกติ
  • ไขมันในเลือด

ดังนั้นผู้ที่มีความดันโลหิตสูงจึงควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และหมั่นวัดความดันสม่ำเสมอเพื่อตรวจเช็คความดันโลหิต และป้องกันโรคหลอดเลือดต่างๆที่อาจเกิดขึ้นตามมาค่ะ

 

 

Reference: Stroke Association. UK. Sep 2012 World Health Organization. Western Pacific Region. 2013