ระดับน้ำตาลในเลือด สูงแค่ไหนเป็นเบาหวาน?

เบาหวานที่พบในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 เป็นมากในผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ เมื่อวัดระดับน้ำตาลในเลือดจะมีค่าสูง เนื่องจากความผิดปกติในการเผาผลาญเนื่องจากขาดฮอร์โมนอินซูลินหรือดื้อต่ออินซูลิน ทำให้ระดับน้ำตาลสูงมากเกินไปจนถึงขั้นเป็นโรคเบาหวาน

สำหรับใครที่อยากเช็คสุภาพ หรือสงสัยว่าตนเองเป็นโรคเบาหวานหรือไม่ สามารถซื้อเครื่องตรวจระดับน้ำตาลในเลือดมาตรวจวัดได้ด้วยตนเองที่บ้านโดยดูค่าระดับน้ำตาลในเลือดดังต่อไปนี้

เจาะเลือดหลังอดอาหารแล้ว 8 ชั่วโมง

– ระดับน้ำตาลที่ต่ำกว่า 100 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร คือ ปกติ

– ระดับน้ำตาลที่อยู่ในช่วง 100-125 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร คือ ผิดปกติแต่ยังไม่ถึงขั้น เป็นโรคเบาหวาน

– ระดับน้ำตาลตั้งแต่ 126 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรขึ้นไป คือ เป็นโรคเบาหวาน วิธีนี้ควรตรวจซ้ำในวันถัดไปที่สะดวกเพื่อความชัดเจน

เจาะเลือดโดยไม่ต้องอดอาหาร

– ระดับน้ำตาลที่ต่ำกว่า 140 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร คือ ปกติ

– ระดับน้ำตาลที่อยู่ในช่วง 140-199 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร คือ ผิดปกติ แต่ยังไม่ถึงขั้น เป็นโรคเบาหวาน

– ระดับน้ำตาลตั้งแต่ 200 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรขึ้นไป คือ เป็นโรคเบาหวาน

โรคเบาหวาน มีอาการอย่างไร ?

อาการหลักๆ ที่พบในกลุ่มผู้ที่มีความเสี่ยงเป็นเบาหวาน ได้แก่ รู้สึกหิวบ่อย , กระหายน้ำ , ปัสสาวะมีปริมาณมากและบ่อย อีกทั้งก็ยังมีอาการอื่นๆ ประกอบด้วย

  • เหนื่อย อ่อนเพลีย
  • ผิวแห้ง เกิดอาการคันบริเวณผิว
  • ตาแห้ง
  • มีอาการชาที่เท้า หรือรู้สึกเจ็บแปลบๆ ที่ปลายเท้า หรือที่เท้า
  • ร่างกายซูบผอมลงผิดปกติ โดยไม่สามารถหาสาเหตุได้
  • เมื่อเกิดบาดแผลที่บริเวณต่างๆ ของร่างกายมักหายช้ากว่าปกติ โดยเฉพาะแผลที่เกิดกับบริเวณเท้า
  • สายตาพร่ามัวในแบบที่หาสาเหตุไม่ได้

สำหรับใครที่กลัวเรื่องระดับน้ำตาลในเลือดตนเองจะสูงจนเป็นโรคเบาหวาน ต้องคอยหมั่นระวังระดับน้ำตาลในเลือด เน้นการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และสารอาหารครบถ้วน มีกากใยสูง หลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์ และการสูบบุหรี่ รวมถึงการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ^^

Reference :

โรงพยาบาลเปาโลพระประแดง. ระดับน้ำตาล แค่ไหน เป็นโรคเบาหวาน? วันที่ 12 มีนาคม 2564 สืบค้นเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2564 จาก https%3A%2F%2Fwww.paolohospital.com%2Fth-th%2Fphrapradaeng%2FArticle%2FDetails%2FLast%2Fระดับน้ำตาล-แค่ไหน-เป็นโรคเบาหวาน