การเลือกเตียงนอนสำหรับผู้สูงอายุ

การเลือกเตียงนอนสำหรับผู้สูงอายุ

เตียงนอน เป็นเครื่องใช้ที่มีความสำคัญต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุเป็นอย่างมาก เพราะหากเตียงนอนไม่ได้มาตรฐาน หรือไม่เหมาะสม อาจส่งผลต่อการนอนหลับ ซึ่งมีผลต่อสุขภาพร่างกาย และสุขภาพจิตได้ ผู้สูงอายุควรนอนเตียงนอน และไม่ควรนอนที่นอนที่ปูกับพื้น เนื่องจากจะทำให้ผู้สูงอายุไม่สะดวกในการใช้ชีวิต และอาจเกิดอันตรายในขณะลุก นั่งได้

 

ความสูง

ความสูงของเตียงนอนสำหรับผู้สูงอายุที่ดีนั้น ลงได้ต่ำสุด 1 เซนติเมตรหรือมีความสูงประมาณข้อพับเข่าของผู้สูงอายุ เมื่อเวลาลุกขึ้นนั่งเพื่อที่จะยืน หรือทำกิจกรรมใดๆ จะได้วางเท้าถึงพื้นพอดี การเลือกความสูงของเตียงนอน คุณอาจวัดไปว่าสูงเท่าไร หรือหากเป็นไปได้ คุณควรพาผู้สูงอายุไปเลือกด้วยตนเอง ให้ท่านได้ลองนั่งดูว่าสามารถวางเท้าได้พอดีกับพื้นหรือไม่

 

ความยาว

ความยาวของเตียงโดยทั่วไป จะอยู่ที่ประมาณ 180 เซนติเมตร ซึ่งเป็นความยาวที่พอเหมาะ และไม่ทำให้รู้สึกอึดอัด ทั้งนี้ควรดูความสูงของผู้สูงอายุด้วย หากผู้สูงอายุมีความสูงมาก อาจต้องเลือกที่มีความยาวมากขึ้น เพื่อให้สามารถนอนได้อย่างสบาย และปลายเท้าไม่เกินออกไปนอกเตียง

 

การจัดวางเตียง

การจัดวางเตียง ควรให้เหลือพื้นที่ว่างรอบเตียงทั้ง 3 ด้าน คือด้านข้าง และปลายเท้า โดยให้ระยะห่างด้านละประมาณ 90 เซนติเมตร เพื่อความสะดวกในการใช้อุปกรณ์ที่จำเป็น เช่น วางเก้าอี้ รถเข็นวีลแชร์ หรือให้สามารถดูแลได้อย่างสะดวกเตียงที่เลือกให้ผู้สูงอายุควรเป็นเตียงไม้ พื้นผิวเรียบ ลื่น ไม่มีเหลี่ยมเพื่อความปลอดภัย และ ควรมีราวจับที่ข้างเตียงหรือหัวเตียง เพื่อให้ผู้สูงอายุได้ใช้พยุงตัวลุกขึ้น ซึ่งมีความปลอดภัยมากกว่าการช่วยพยุงจากผู้ดูแลเตียงที่ดี ช่วยเพิ่มคุณภาพในการนอนหลับให้กับผู้สูงอายุ และช่วยลดอัตราความเสี่ยงในเรื่องของสุขภาพ และสุขภาพทางใจได้เป็นอย่างมาก ดังนั้น เรื่องเตียง เป็นเรื่องที่ลูกหลานไม่ควรมองข้ามในการดูแลผู้สูงของคุณอายุเด็ดขาดเลยนะคะ