ภูมิแพ้ หน้าฝน

โดยปกติ โรคภูมิแพ้เป็นโรคที่เกิดจากการตอบสนองของร่างกายต่อสารกระตุ้น สำหรับคนปกติจะไม่เป็นอันตรายต่อรางกาย แต่สำหรับคนที่เป็นภูมิแพ้ ร่างกายจะตอบสนองทำให้เกิดอาการผิดปกติต่างๆ โดยเฉพาะช่วงฝนตกบ่อยๆ ความชื้นในอากาศสูงเป็นสาเหตุของภูมิแพ้ทางเดินหายใจที่ทำให้เกิดอาการน้ำมูกไหล ระคายเคืองตา ไอ จาม ไม่สบายตัว รวมทั้งมีฝุ่นละออง มาดูกันว่าฝุ่นเหล่านี้มาจากอะไรบ้างที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดอาการภูมิแพ้ได้

สารจากเกสรดอกไม้ เป็นสิ่งแรกๆที่ทำให้เกิดอาการแพ้ และพบบ่อยมากที่สุดโดยเฉพาะช่วงฤดูฝน ละอองจากเกสรดอกไม้จะมีมากกว่าฤดูอื่น

หญ้า เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดอาการภูมิแพ้มากยิ่งขึ้น ถ้าแพ้ละอองเกสรดอกไม้แล้วเจอหญ้า ร่างกายจะเกิดการแพ้ที่รุนแรงกว่าเดิม

วัชพืช ฝุ่นละอองจากวัชพืชทำให้มีอาการแพ้ที่รุนแรงที่สุด

เชื้อรา เจริญเติบโตในพื้นที่ที่อากาศชื้น และมืด พบมากในฤดูฝน

ไรฝุ่น พบมากในอากาศชื้น และมักจะซ่อนตัวอยู่กับ พรม เตียง เสื้อผ้า เสื้อขนสัตว์

อาการแพ้นั้นสามารถรักษาด้วยการรับประทานยาแก้แพ้ หรือสามารถป้องกันได้ด้วยการสวมใส่เสื้อผ้าให้มิดชิด สวม Mask ปิดจมูกเวลาไปในที่ฝุ่นเยอะๆ ตลอดจนดูแลที่อยู่อาศัยให้สะอาดอยู่เสมอ

นอกจากนี้ยังสามารถแก้ปัญหาที่ต้นเหตุด้วยการรับประทานอาหารเสริมเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงยิ่งขึ้น โดยเลือก Vvin ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสำหรับผู้ที่เป็นภูมิแพ้โดยตรง มีสารสกัดจากธรรมชาติ จีเอ็ม-วัน แซคโพลีคาไรด์คอมเพล็กซ์ ช่วยเสริมสร้างและควบคุมเม็ดเลือดขาว Th1 และTh2 และปรับสมดุลระบบภูมิคุ้มกัน ทำให้ร่างกายไม่อ่อนไหวต่อสภาพอากาศที่แปรปวน มีฝุ่นละอองมาก เพื่อสุขภาพที่ดีตลอดไป