แอลกอฮอล์โทษของความดัน

หากใครที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง และยังชอบดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  ส่งผลต่อระบบหัวใจและหลอดเลือด ทำให้การทำงานของหัวใจเสื่อมลง และเกิดภาวะความดันโลหิตในเลือดสูง ทำให้หัวใจเต้นผิดปกติ หรือบางท่านอาจไปสู่การเสียชีวิตแบบเฉียบพลัน

 

หากดื่มมากความดันก็จะสูง ยิ่งดื่มมากยิ่งสูงมาก เมื่อความดันโลหิตสูงก็เป็นปัจจัยเสี่ยงทำให้เกิดโรคหัวใจ และโรคหลอดเลือดสมอง ผู้ที่ดื่มครั้งละมากกว่า 8 หน่วยสุราต่อครั้งจะมีโอกาสเป็นโรคหัวใจมากกว่าคนปกติ 2 เท่า ผู้ดื่มสุราเป็นปริมาณมากและเรื้อรังจะมีโอกาสเป็นโรคหัวใจวายหากปล่อยให้ร่างกายมีความดันโลหิตที่สูงเป็นระยะเวลานาน ๆ ร่างกายจะถูกทำลายลงไปเรื่อง ภาวะความดันโลหิตสูงถือเป็นสาเหตุที่บ่งชี้สัญญาณโรคร้ายต่าง ๆ ที่จะตามมา

 

ระบบหัวใจ เมื่อดื่มสุรามาก ๆ จะทำให้การเต้นและการบีบตัวของหัวใจไม่ปกติ หัวใจเต้นเร็วขึ้นและขณะเดียวกันถ้าดื่มสุรามากจะขาดวิตามินบีหนึ่ง ก็จะทำให้กล้ามเนื้อของหัวใจทำงานไม่ดี ปัจจัยเหล่านี้จะทำให้เกิดหัวใจโต ทำงานไม่ได้ตามปกติ จะมีอาการเต้นไม่ปกติได้

ระบบหลอดเลือด แอลกอฮอล์จะทำให้เส้นเลือดขยายตัวและทำให้ไขมันในเลือดสูงทำให้เส้นเลือดแข็งตัวง่าย ซึ่งจะทำให้เส้นเลือดในสมองแตกได้ง่าย