ข้อมูลเกี่ยวกับความดันโลหิต

Pressure values

การเต้นของหัวใจคนเราโดยปกติจะอยู่ที่ 60 – 80 ครั้งต่อนาที ความดันจะเพิ่มขึ้นขณะที่หัวใจมีการบีบตัวและลดลงในขณะที่หัวใจคลายตัว ความดันโลหิตจะขึ้น-ลง นั้นอยู่กับความเครียด การออกกำลังกาย และการพักผ่อน แต่ค่าความดันไม่ควรเกินที่ 140/90 หากค่าความดันสูงกว่านี้อาจเป็นปัจจัยเสี่ยงทำให้เกิดโรคหัวใจ โรคไต โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ และโรคอัมพาต

 

ข้อมูลเกี่ยวกับความดันโลหิต

ค่าความดันโลหิต (Blood Pressure) คือค่าที่แสดงความดันของโลหิตในร่างกายมี 2 ค่า คือค่าบน (Systolic Pressure) และค่าล่าง (Diastolic Pressure) มีหน่วยวัดเป็นมิลลิเมตรปรอท ค่าบน คือค่าความดันที่อยู่ในหลอดเลือดแดง ขณะที่หัวใจสูบฉีดเลือดอย่างเต็มที่  หลังจากนั้น กล้ามเนื้อหัวใจจะผ่อนคลายชั่วครู่ ให้ค่าแรงดันมีกำลังอ่อนลงที่สุด ซึ่งค่าที่ได้ก็คือ ค่าล่าง

 

ปัจจุบันเครื่องวัดความดันมีจำหน่ายทั่วไปตามท้องตลาด ส่วนใหญ่ที่นิยมใช้เป็นเครื่องวัดความดันโลหิตระบบอัตโนมัติ ที่หาซื้อได้ตามร้านจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ เพื่อช่วยการตรวจเช็คค่าความดันให้อยู่ในระดับมาตรฐาน ไม่สูง หรือ ต่ำ หมั่นตรวจสุขภาพเป็นประจำเพื่อสุขภาพที่ดี