สุขภาพดี 5 อย่างง่ายๆ

ดูแล 5 อย่างง่าย ๆ เพื่อสุขภาพที่ดีขึ้น

การปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ ห่างไกลจากโรคภัย เป็นสิ่งที่ทุกๆคนปรารถนา ช่วยให้มีชีวิตที่ยืนยาวเพื่อที่จะได้ใช้ชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ได้นานที่สุด วันนี้จะมาแนะนำการดูแลตัวเองง่ายๆ 5 อย่าง ที่ทำให้สุขภาพดี

  1. อาหาร จำเป็นต้องรับประทานทุกวันนั้น ถือเป็นแหล่งกำเนิดและหล่อเลี้ยงทุกเซลล์ในร่างกาย หากตั้งต้นไม่ดีแล้วเซลล์ในร่างกายก็พลอยย่ำแย่ไปด้วย ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่ของโรคร้ายมักเกิดจากการกินอยู่ของตัวเราเองทั้งสิ้น ดังนั้นควรเลือกกินอย่างฉลาดและมีประโยชน์ต่อร่างกายเป็นดี
  2. ออกกำลังกายสม่ำเสมอ ถ้าร่างกายแข็งแรงแล้วก็ไม่มีโรคภัย
  3. ทำจิตให้เบิกบาน ควรหาเวลาเพื่อผ่อนคลายความเครียดลงบ้างด้วยการทำสมาธิ หรือการออกไปเดินเล่นสวนสาธารณะ หยุดคิดเรื่องต่างๆลงบ้าง ปล่อยความวุ่นวายทั้งหมดออกไป
  4. ตรวจเช็คสุขภาพเป็นประจำทุกปี เพราะทุกวันนี้โรคมันมาแบบไม่รู้ตัวและมีสายพันธ์ใหม่ที่เรายังไม่มีวัคซีนป้องกันแต่ถ้าเราตรวจเจอโรคแต่เนิ้นๆก็อาจจะมีวิธีรักษาให้หายได้
  5. ดื่มน้ำให้เป็นนิสัย เพื่อสุขภาพที่ดีควรดื่มน้ำไม่น้อยกว่าวันละ 8 แก้ว หรือจิบเรื่อยๆ ตลอดวัน และดื่มน้ำอุณหภูมิห้องเพื่อร่างกายจะได้ดูดซึมไปใช้ประโยชน์ได้เร็วขึ้น

สุขภาพร่างกายของเราเป็นสิ่งที่สำคัญ หากเราดูแลรักษามันอย่างดีก็จะช่วยให้สุขภาพจิตใจของคุณดีตามไปด้วย แต่ถ้าหากคุณปล่อยปละละเลยมันก็อาจจะทำให้ทั้งกายและใจของคุณแย่ลง หลังจากนั้นโรคภัยต่าง ๆ ก็จะถามหา