ปัจจัยสำคัญในการเลือกรถเข็น

3 ปัจจัยสำคัญ ในการเลือกรถเข็น

ในการเลือกรถเข็นมี 3 ปัจจัยที่ต้องพิจารณาอย่างถี่ถ้วน เพราะผู้ที่นั่งรถเข็นนอกจากจะลำบากใจแล้ว ยังลำบากกายด้วย ดังนั้นการเลือกรถเข็นที่ตอบโจทย์การใช้งานจะให้ผลดีกับผู้ป่วยมาก โดยมี 3 หลักที่ต้องพิจารณา

 

การรองรับร่างกาย (Support)

ที่นั่งต้องเหมาะสมไม่เทอะทะ ความลึกของที่รองนั่งต้องเหมาะสม เมื่อผู้ป่วยนั่งแล้วข้อสะโพกและข้อเข่าควรงอประมาณ90 องศา และมีช่องว่างระหว่างขอบที่รองนั่งกับข้อพับเข่าของผู้ป่วยเล็กน้อย ( 3 – 5 ซม. ) อาจตรวจสอบโอยสอดนิ้วชี้และนิ้วกลาวงเข้าใต้ข้อพับเข้าของผู้ป่วย หากที่รองนั่งลึกเกินไป อาจเกิดการเสียดสีขนเป็นแผลบริเวณใต้เข่า หรือผู้ป่วยมักเลื่อนตัวมาด้านหน้าทำให้ตัวไหลตกจากรถนั่งคนพิการได้

 

ความปลอดภัย ( Safety )

ความสูงของพนักพิงต้องพอเหมาะเพื่อความปลอดภัย เหมาะสำหรับผู้ที่นั่งทรงตัวไม่ดีนัก แต่หากสูงเกินไปอาจเป็นอุปสรรคต่อการการเข็นรถด้วยตัวเองพนักพิงระดับต่ำ เหมาะสำหรับผู้ที่ทรงตัวดีและต้องการความคล่องตัวในการเข็นรถด้วยตัวเองอย่างไรก็ตาม เมื่อได้รับรถนั่งคนพิการแล้วผู้ป่วยควรได้รับการฝึกทักษะต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถใช้รถนั่งคนพิการได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

 

ความรู้สึกสบาย ( Comfort )

ตำแหน่งที่วางเท้าต้องพอเหมาะเพื่อความสบาย เมื่อผู้ป่วยนั่ง ข้อเข่าและข้อเท้าควรงอประมาณ 90 องศา ไม่งอ/เหยียดเกินไปและเข่าไม่ชันอาจตรวจสอบโดยสอดปลายนิ้วบริเวณใต้ส่วนปลายของต้นขา  ต้นขาผู้ป่วยควรวางราบกับที่รองนั่งหากที่วางเท้าอยู่สูงเกินไป อาจส่งผลให้เพิ่มแรงกดทับบริเวณก้นของผู้ป่วยซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดแผลกดทับและอาจเป็นสาเหตุให้ผู้ป่วยนั่งตัวงอและปวดหลัง