รถเข็นที่เหมาะสมคืออะไร

รถเข็นที่เหมาะสมคืออะไร

ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน

รถเข็นที่เหมาะสมควรช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถทำสิ่งต่างๆ ที่ต้องการได้ง่ายขึ้น ผู้ใช้รถเข็นควรสามารถเข้าและออกจากรถเข็น ปั่นและพับรถเข็นเพื่อเก็บ เดินทาง และทำกิจกรรมต่างๆ ในแต่ละวัน ประเภทของรถนั่งคนพิการที่เหมาะสม สามารถทำให้ผู้ใช้รถเข็นทำกิจกรรมต่างๆ ได้สะดวก

 

เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของผู้ใช้งาน

รถเข็นชนิดต่างๆ มีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน ลักษณะของรถเข็นที่ส่งผลต่อการใช้งานในภาพแวดล้อมที่ต่างกัน คือ

♦ ระยะระหว่างล้อหน้าและล้อหลัง (ระยะฐานล้อ/wheelbase) รถเข็นที่มีระยะฐานล้อสั้นเหมาะสมสำหรับการใช้งานบนพื้นเรียบหรือพื้นที่แคบ เช่น ในอาคาร รถเข็นที่ที่มีระยะฐานล้อสั้นมีแนวโน้มที่จะล้มไปทางด้านหน้าในขณะที่ลงเนินหรือเมื่อล้อหน้าชนสิ่งกีดขวาง รถเข็นที่มีระยะฐานล้อยาว จะมีความมั่นคงมากกว่าและมีการคว่ำไปข้างหน้าน้อยกว่า ซึ่งเหมาะสำหรับบุคคลที่ใช้เวลาส่วนใหญ่กลางแจ้งและใช้งานบนพื้นขรุขระหรือพื้นที่ไม่เรียบ

♦ ขนาดความกว้างของล้อ  ล้อหลังขนาดใหญ่และล้อหน้าที่หน้ายางกว้างและใหญ่จะช่วยป้องกันไม่ให้รถนั่งคนพิการจมลงไปในพื้นทรายหรือโคลน

 

มีขนาดเหมาะสมกับผู้ใช้งาน

ผู้ใช้รถเข็นแต่ละคนมีขนาดร่างกายแตกต่างกัน รถเข็นต้องขนาดพอดีกับขนาดของผู้ใช้งานเพื่อให้รองรับร่างกายอย่างเหมาะสม รถเข็นหลายชนิดที่ผลิตมาหลายขนาดหรือสามารถปรับขนาดได้ ซึ่งจะช่วยให้ปรับให้เหมาะสมกับผู้ใช้งานได้ง่ายกว่ารถเข็นที่มีเพียงขนาดเดียว

 

ช่วยรองรับท่าทาง (ช่วยให้ผู้ใช้งานนั่งในแนวตรง)

เพราะท่าทางการนั่งบนรถเข็นมีความสำคัญมาก การนั่งสบายๆที่ผ่อนคลายจะช่วยให้ลดการเกิดแผลกดทับ และโรคแทรกซ้อนอื่นๆได้

 

สามารถบำรุงรักษาและซ่อมแซมได้ในท้องถิ่น

เพราะรถเข็นก็เหมือนกับอุปกรณ์ทั่วไปที่ต้องมีการเปลี่ยนอะไหล่ตามอายุการใช้งาน ดังนั้นจึงควรเลือกรถเข็นที่มีศูนย์บริการอยู่ในประเทศไทย เพื่อให้สะดวกต่อการซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ได้ทันท่วงทีต่อการใช้งาน