เทคโนโลยี Gentle+คืออะไร

เกี่ยวกับเทคโนโลยี Gentle+

หลายท่านคงสงสัยว่าสัญลักษณ์นี้คืออะไรและมีดีอย่างไรทำไมถึงอยู่เฉพาะในเครื่องวัดความดันของไมโครไลฟ์ ?!

Gentle+  คือ เทคโนโลยีควบคุมความเร็วและแรงดันในการบีบตัวของคัฟฟ์ปลอกแขน จึงทำให้รู้สึกสบายในขณะทำการวัด ซึ่งสัญลักษณ์นี้จะมีเพียงในเครื่องวัดความดันไมโครไลฟ์ รุ่น A2 เท่านั้น

คนปกติทั่วไปที่วัดความดันเพียงวันละ 1-2 ครั้ง จะไม่เกิดความเจ็บปวดมากนัก เพราะทนเจ็บเพียงครู่เดียวก็หายแล้ว แต่สำหรับผู้ป่วยที่ต้องวัดความดันหนึ่งวันไม่ต่ำกว่า 5 รอบ จะเกิดความเจ็บปวดได้ โดยเฉพาะผู้ป่วยที่ไม่สามารถพูดหรือขยับเขยื้อนร่างกายได้ เช่น ไตวายขั้นรุนแรง เบาหวานระยะสุดท้าย มะเร็ง ฯลฯ กลุ่มผู้ป่วยเหล่านี้ต้องได้รับการวัดความดันตลอดเวลาเพื่อตรวจวัดความดันและชีพจร (ในหนึ่งวันอาจมากกว่า 10 รอบ) ทำให้ได้รับความเจ็บปวดจากคัฟปลอกแขนที่กดรัดแน่น

ดังนั้นในการเลือกซื้อเครื่องวัดความดันจึงควรมองหาสัญลักษณ์นี้   Gentle+  เพื่อเวลาทำการวัดความดันจะช่วยลดความเจ็บจากการบีบตัวของคัฟได้ ทำให้รู้สึกสบายในขณะทำการวัดหลายๆครั้ง