วิธีการใช้ปรอทวัดไข้ด้วยตัวเอง

วิธีการใช้ปรอทวัดไข้ด้วยตัวเอง

ปรอทวัดไข้เป็นอุปกรณ์วัดไข้ที่ช่วยตรวจดูว่าเด็ก และผู้ใหญ่เป็นไข้จริงหรือไม่ โดยปกติแล้วอุณหภูมิภายในในร่างกายของคนเรา 37.5 องศาเซลเซียส หากใช้ปรอทวัดไข้แล้วอุณหภูมิสูงเกิน 37.5 องศาเซลเซียสแสดงว่าเป็นไข้แล้ว โดยทั่วไปแล้วศัพท์ทางการแพทย์เรียกปรอทวัดไข้ว่า คลินิกคอลเทอร์โมมิเตอร์ (Clinical Thermometer)

 

ปรอทวัดไข้สำหรับวัดอุณหภูมิของร่างกายเรามี 2 ชนิด คือ

♦ ปรอทที่ใช้สำหรับวัดอุณหภูมิทางปากหรือทางรักแร้

♦ ปรอทสำหรับวัดอุณหภูมิทางทวารหนัก(ไม่ต้องไปหาคุณหมออีกต่อไปแล้ว ปัจจุบันมีปรอทแบบดิจิตอลที่วัดทางหูซึ่งใช้งานง่ายอีกชนิดหนึ่ง ซึ่งไม่ยุ่งยากในการทำความสะอาดอีกด้วย สบายเราคราวนี้) สำหรับการวัดปรอททางปากนั้น เหมาะสำหรับเด็กอายุเกิน 6 ปีขึ้นไปและใช้กับผู้ใหญ่ได้อีกด้วย แต่ไม่เหมาะสำหรับใช้ในเด็กเล็ก

 

วิธีวัดนั้น ทำได้โดย

♦ ใช้ปรอทที่ทำความสะอาดแล้ววัดไข้

♦ จับปรอทให้แน่น หลังจากนั้นก็สลัดปรอทลงสู่กระเปราะหรืออุณหภูมิต่ำกว่า 35 องศาเซลเซียส

♦ ถึงเวลาที่ต้องบอกให้ผู้ป่วยทราบแล้วว่า ให้อ้าปากกระดกลิ้นขึ้นเล็กน้อย แล้วก็วางปรอทไว้ใต้ลิ้นหุบปากไว้

♦ ข้อควรระวังอย่ากัดปรอทวัดไข้ เพราะจะเป็นอันตรายได้

♦ ควรวัดไข้หลังจากที่ผู้ป่วยดื่มน้ำร้อน หรือรับประทานอาหารเสร็จแล้ว ประมาณ 15 นาที

♦ ควรทิ้งไว้ประมาณ 3-5 นาที แล้วจึงนำปรอทออกจากปาก หลังจากนั้นก็อ่านผลที่วัดได้ โดยถือปรอทให้อยู่ในระดับสายตานะ ถึงจะได้ค่าที่ถูกต้อง

 

การวัดไข้ทางรักแร้นั้น มักใช้กับเด็กเล็ก วิธีวัดไข้คือ

♦ ใช้ปรอทชนิดเดียวกับปรอทปาก หลังจากทำความสะอาดก็สลัดปรอทลงสู่กระเปราะหรืออุณหภูมิต่ำกว่า 35 องศาเซลเซียส

♦ เสร็จแล้วก็ซับเหงื่อบริเวณรักแร้ให้แห้ง หลังจากนั้นก็วางปรอทไว้บริเวณรักแร้จับแขนแนบลำตัว วัดนานประมาณ 5-10 นาทีแล้วอ่านผล

♦ แต่อย่าลืมว่าค่าอุณหภูมิที่วัดได้จะต่ำกว่าการวัดปรอททางปากประมาณ 0.5 องศาเซลเซียสการวัดปรอททางทวารหนักนั้น มักใช้กับเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี เช่น ทารกแรกเกิด วิธีวัดก็คือ

♦ ควรใช้กับปรอทที่ใช้สำหรับวัดทางทวารหนักเท่านั้นนะ โดยสลัดให้ปรอทลงสู่กระเปราะหรือต่ำกว่า 35 องศาเซลเซียสเหมือนๆกับการวัดทางปากและรักแร่

♦ ควรทาวาสลินบริเวณกระเปราะประมาณ 1-1.5 นิ้ว เพื่อสะดวกในการสอดและลดการระคายเคือง โดยที่ ให้เด็กนอนตะแคงค่อยๆ สอดปรอทเข้าทางทวารหนักลึกประมาณ 1-1.5 นิ้ว

♦ ควรจับปรอทไว้ในลักษณะเช่นนี้จนกระทั่งวัดไข้เรียบร้อยแล้ว โดยวัดนาน 1 นาทีเมื่อนำปรอทออกจากทวารหนัก เช็ดด้วยสำลีแห้งหรือกระดาษชำระแล้วอ่านผลที่วัดได้ การวัดปรอททางทวารหนักนี้ค่าของอุณหภูมิจะสูงกว่าการวัดปรอททางปากประมาณ 0.6 องศาเซลเซียส