กายชำรุด…มนุษย์ค้างคืน

หวั่นกายชำรุด…มนุษย์ค้างคืน

หลายท่านคงจะรู้อยู่แล้วว่าการนอนน้อยมีผลเสียต่อสุขภาพอย่างมากแน่นอน ร่างกายขาดน้ำ โทรม สมาธิสั้น อ่อนล้าอ่อนเพลีย ส่งผลให้ร่างกายแปรปรวนไปหมดซึ่งอาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคต่างๆ ตามมาเช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโรคอ้วน ตลอดจนโรคมะเร็ง ดังนั้นการนอนหลับให้เพียงพอจึงเป็นสิ่งที่จำเป็น ไม่คิดเลยใช่ใหมว่าการพักผ่อนไม่เพียงพอจะมีโรคตามมาเยอะขนาดนี้

เอ้.. แล้วเราควรจะใช้เวลาในการนอนหลับนานเท่าใดถึงจะเพียงพอต่อความต้องการของร่างกายละ

จากการสำรวจของสถาบัน National Sleep Foundation ประเทศสหรัฐอเมริกาพบว่าความต้องการในการนอนหลับขึ้นอยู่กับช่วงอายุหรือวัย ซึ่งสามารถสรุปได้ตามตารางดังนี้

 

วัย ความต้องการในการนอนหลับ
แรกเกิด – 2 เดือน

3 – 11 เดือน

1 – 3 ปี

3 – 5 ปี

5 – 10 ปี

10 – 17 ปี

ผู้ใหญ่

12 – 18        ชั่วโมง

14 – 15         ชั่วโมง

12 – 14         ชั่วโมง

11 – 13        ชั่วโมง

10 – 11        ชั่วโมง

8.5 – 9.25    ชั่วโมง

7 – 9            ชั่วโมง

 

การพักผ่อนไม่เพียงพอก่อให้เกิดโรคความดันโลหิตสูงยังไง

เนื่องจากโรคความดันโลหิตสูงเกิดจาก ความเครียด ควบคุมอารมณ์ไม่ได้ ส่งผลให้มีการหลั่งสารเคมีมากระตุ้นให้หัวใจบีบตัวแรงขึ้นความต้านทานในหลอดเลือดแดงสูงขึ้น หรือทำให้หลอดเลือดแดงหดตัวทำให้มีขนาดเล็กลง ทำให้ง่ายต่อการ เกิดภาวะการอุดตันของเส้นโลหิตที่ไปเลี้ยงสมอง เรียกว่าเส้นเลือดในสมองแตก เพราะเมื่อความดันโลหิตสูงขึ้นผนังหลอดเลือดบริเวณที่ไม่แข็งแรงอาจแตกออกทำให้เลือดพุ่งออกมากดเนื้อสมอง หรือการไหลเวียนของเลือดลดลงทำให้สมองขาดเลือดอาจเป็นอัมพาตได้ ยังไม่พอยังจะทำให้การสูบฉีดของโลหิตไปเลี้ยงที่หัวใจไม่เป็นปรกติ ทำให้หัวใจขาดเลือดและส่งผลให้หัวใจทำงานหนัก ก่อให้เกิดหัวใจวาย หัวใจล้มเหลวได้ในที่สุด

…… รู้ยังงี้แล้วก็ควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกันสักใหม่หันมาใส่ใจสุขภาพกันมากขึ้นและชีวิตจะยืนยาว ……