ความดันอันตราย

ความดันสูง – อันตราย

ความดันโลหิตสูง คือ แรงดันของเลือดที่กระทำต่อผนังหลอดเลือด ซึ่งจะมีค่ามากหรือน้อยขึ้นกับแรงบีบตัวของหัวใจของแต่ละคน หากความดันสูงมากสามารถก่อให้เกิด  อัมพฤกษ์  อัมพาต เส้นเลือดแตก พิการ หัวใจวาย หรือไตวายได้

อันตราย จากความดันโลหิตสูงอาจทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อน ดังนี้

  1. สมอง ทำให้เกิดหลอดเลือดสมองแตกหรือตีบ เกิดเป็นอัมพฤกษ์หรืออัมพาต ซึ่งพบว่า 90 % ของผู้ป่วยที่เป็นอัมพฤกษ์ อัมพาต มีประวัติเป็นความดันโลหิตสูงที่ควบคุมไม่ดีมาก่อนและจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นอัมพฤกษ์ อัมพาตได้อีก 4- 6 เท่า หากควบคุมความดันโลหิตสูงได้ดีก็จะทำให้ลดอัตราการเกิดเส้นเลือดสมองแตกหรือตีบได้ถึง 40%
  2. หัวใจ ทำให้เกิดหัวใจโต เส้นเลือดหัวใจตีบตัน และเกิดหัวใจขาดเลือดและหัวใจล้มเหลว พบว่า 90 % ของผู้ป่วยที่มีหัวใจวายมีประวัติของความดันโลหิตสูงมาก่อนเช่นกัน ตามอุบัติการแล้วในผู้ป่วยหญิงที่มีความดันโลหิตสูงจะมีภาวะหัวใจวายเพิ่มขึ้นอีก 2 เท่านะคะ ส่วนผู้ป่วยชายที่มีความดันโลหิตสูงจะมีภาวะหัวใจวายเพิ่มขึ้นได้ถึง 3 เท่า
  3. ไต ทำให้เกิดไตเสื่อม และเกิดไตวาย พบว่า 80% ของผู้ป่วยที่มีความดันโลหิตสูงมีภาวะไตวายร่วมด้วย
  4. ตา ทำให้เกิดเส้นเลือดในตาตีบตันหรือแตก เกิดจอประสาทตาขาดเลือด และเกิดตาบอดได้
  5. หลอดเลือดแดง เกิดหลอดเลือดแดงตีบตัน ทำให้แขน-ขาส่วนปลายขาดเลือดและเกิดเนื้อตายได้

 

ที่มา คลินิกอายุรกรรม โรงพยาบาลกรุงเทพ