รู้ทันชีวิต…เทคโนโลยี Afib

การตรวจวัดความดันเดี๋ยวนี้ เค้าให้ค่าอะไรมากกว่าค่าความดันแล้ว เทคโนโลยีหนึ่งของแบรนด์เครื่องวัดความดันอย่าง Microlife ที่น่าสนใจมาก คือเทคโนโลยี เอฟิบ (AFIB) ซึ่งสามารถตรวจจับภาวะหัวใจสั่นพริ้ว สาเหตุหนึ่งของการเกิดโรคหลอดเลือด และพัฒนาสู่การเป็นอัมพฤกษ์อัมพาต
ภาวะหัวใจห้องบนสั่นพลิ้ว คือภาวะที่มีการกระตุ้นของหัวใจห้องบนแบบกระจัดกระจายไม่เป็นระเบียบ ทำให้การบีบตัวของหัวใจห้องบนเสียไป ส่งผลให้หัวใจเต้นเร็วและไม่สม่ำเสมอ ทำให้เลือดหมุนวนตกค้างในหัวใจห้องบนสามารถก่อให้เกิดลิ่มเลือด หากหลุดไปอุดตันที่สมองจะทำให้เป็นโรคหลอดเลือดสมองได้

เทตโนโลยี Afib มีการศึกษาและใช้งานทางการแพทย์ในหลายประเทศ รวมถึงมหาลัยวิทยาลัย Oxford ที่แนะนำ Microlife watch BP Home A ในการการตรวจจับภาวะ Atrial Fibrillation รวมถึงสถาบันสุขภาพแห่งชาติของประเทศอังกฤษเองที่แนะนำให้คนอังกฤษใช้ในการสกรีนภาวะ Afib เบื้องต้น เพื่อลดความเสี่ยงในการเป็น Stroke และช่วยลดค่าใช้จ่ายใหนการรักษาอีกด้วย (Nice Guideline, 2013)
นอกจากนี้ยังมีการศึกษาวิจัยอีกมายมาย

 

 

ในประเทศไทย ที่ศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดย อ.นพ.ไพโรจน์ ฉัตรานุกูลชัย ก็มีการใช้ เทคโนโลยนี้ในการสกรีนภาวะหัวใจสั่นพริ้วก่อนและขณะการรักษา (หลักการทำงานและการใช้เครื่องวัดความดัน Microlife ABPM ในการประเมินการรักษาผู้ป่วยความดันโลหิตสูง

 

 

ส่วนการใช้งานที่บ้านสามารถเลือกใช้เป็น HBPM ในการตรวจจับ Afib เบื้องต้น ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงในการเป็น stroke และลดคชจ.ในการดูแล stroke ได้

 

 

นอกจากนี้ทางโรงพยาบาลยังมีการใช้เทคโนโลนยี Afib ร่วมกับเทคโนโลย ioT ที่ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ด้านโรคหลอดเลือดสมองแบบครบวงจร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ นำโดย ศ.พญ.นิจศรี ชาญณรงค์ หัวหน้าศูนย์ ในโครงการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองต่อเนื่องถึงบ้าน โดย HomeHealth Care Robot  โดยใช้หุ่นยนต์คุณหมอขนาดเล็กในการประเมินและติดตามอาการของผู้ป่วยที่บ้านหลังได้รับการรักษาช่วงแรกในระยะเฉียบพลันที่โรงพยาบาลแล้ว รวมถึงผู้ป่วยที่ต้องเฝ้าระวังความเสี่ยงในการเกิดโรคซ้ำโดยเฉพาะภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะซึ่งอาจตรวจไม่พบขณะที่นอนรักษาตัวในโรงพยาบาล หรือบางรายอาจมีความพิการ อัมพฤกษ์ อัมพาต ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูในระยะยาว

การตรวจจับภาวะหัวใจสั่นพริ้วในขณะวัดความดันจึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้ที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงและทำการตรวจวัดความดันที่บ้าน ในการเข้ารับการรักษาเพื่อป้องกันการเป็นโรคหลอดเลือดสมอง รวมถึงใช้ในการติดตามอาการเพื่อป้องกันการเป็นซ้ำ

 

 

ข้อมูลอ้างอิง
https://www.bbc.com/news/health-21032588

NICE opens consultation on new device for measuring blood pressure and detecting atrial fibrillation


https: //academic.oup.com/ajh/article/22/8/848/151210
https://academic.oup.com/europace/article/20/suppl_4/iv45/5125775
https://mgronline.com/business/detail/9610000074133