เม็ดยาแข็ง ใช้มือหักเม็ดยาก็ไม่ได้

หักยากมาก.. เม็ดยาแข็ง ใช้มือหักเม็ดยาก็ไม่ได้

“เม็ดยาแข็งใช้มือหักแบ่งเม็ดยาก็ไม่ได้ รังแต่จะทำให้เจ็บนิ้วเองเสียอีก หรือต้องใช้กรรไกรตัดจนเม็ดยา กระจัดกระจายไปทั่วพื้นจนเม็ดยาเสียหาย หรือตัดแบ่งได้ก็ไม่เท่ากัน ครั้นจะเอามีดตัดก็กระเด็นตกพื้น ลำบากจริงๆเลย” เสียงบ่นจากผู้ป่วยเบาหวานและผู้ป่วยความดัน ซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นผู้สูงอายุและต้องรับประทานยาเป็นประจำและบางรายการต้องแบ่งครึ่งเม็ดในการทานในแต่ละมื้อ เนื่องจากต้องจำกัดปริมาณในการทานยา

 

ที่ตัดแบ่งเป็นยา อุปกรณ์ช่วยอำนวยความสะดวก

ปกติทั่วไปการตัดแบ่งเม็ดยา ซึ่งบางครั้งแบ่งเม็ดยาครึ่งหนึ่ง บางทีก็แบ่งเม็ดยากินครั้งละ 1/4 เม็ด ถ้าแบ่งเม็ดยาด้วยมือกระทำได้ก็เมื่อเม็ดยามีเส้นแบ่งตรงกลาง โดยให้หงายเม็ดยาด้านที่มีเส้นแบ่งขึ้นด้านบนจับปลายทั้งสองข้างของเม็ดยาโดยให้เส้นแบ่งเม็ดยาอยู่ตรงกลางระหว่างนิ้วทั้งสองแล้วออกแรงหักแบ่งเม็ดยาโดยดันขึ้นด้านบน หรืออาจใช้ที่ตัดแบ่งเม็ดยาและไม่ควรตัดแบ่งไว้เยอะๆ เพราะยาบางชนิดไม่คงตัวเมื่อสัมผัสความชื้นหรือถูกแสงแดด  จึงควรแบ่งเม็ดยาทีละครึ่งเม็ด แล้วส่วนที่เหลืออีกครึ่งหนึ่งต้องเก็บไว้ในฟอยด์ที่ห่อหุ้มให้มิดชิดเหมือนเดิม เพื่อป้องกันมิให้ยาสัมผัสกับความชื้น ทั้งนี้การจะใช้เครื่องตัดแบ่งเม็ดยาก็ใช่ว่าจะเหมือนกันไปทั้งหมด ต้องเลือกที่ตัดแบ่งเม็ดยารูปทรง V-Shape เพราะจะตัดแบ่งเม็ดยาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่า อีกทั้งไม่เปลือกแรงด้วย