กินแบบไหน เรียกว่าพอดี สุขภาพดี ไม่มีโรค

รศ.พญ.ปรียานุช แย้มวงษ์ จากสาขาวิชาโภชนศาสตร์คลินิก ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล แนะนำกินอาหารแบบพอดีโดยคำนึงถึงปริมาณอาหารที่ควรกินตามค่าดัชนีมวลการ (BMI) หรือดูจากเส้นรอบเอวผู้ชายไม่เกิน 90 เซ็นติเมตร และผู้หญิงไม่เกิน 80 เซ็นติเมตร

และปรับพฤติกรรมการกิน กินให้น้อยลงครึ่งนึงโดยต้องค่อยๆลดอาหารลง เช่น เคยกินข้าว 1 ทัพพี ให้นำข้าวออกไป 1 ใน 4 จนเหลือครึ่งนึง ค่อยๆปรับจนร่างกายชินกับการกินอาหารแค่ครึ่งทัพพี ควรทานอาหารให้ครบทุกมื้อ และหลีกเลี่ยงอาหารที่ไม่จำเป็น เช่น เบเกอร์รี่ ขนมปัง เครื่องดื่มผสมน้ำตาล ผลไม้ที่มีน้ำตาลสูง

พร้อมทั้งยังแนะนำให้ออกกำลังกายอย่างน้อยวันละ 30-45 นาที หนึ่งอาทิตย์ รวมแล้วได้ 150 นาทีขึ้นไป ออกกำลังกายและกินแต่พอดี เพื่อสุขภาพที่ดีลดเสี่ยงโรคเบาหวาน ความดัน ไขมันในเลือดสูง เส้นเลือดในสมองตีบ แตก โรคหัวใจ มะเร็ง ปวดข้อ และไขมันพอกตับกันนะ

 

ขอขอบคุณ
ข้อมูล Mahidol Channel