อาการปวดหลังในผู้สูงอายุ

การปวดหลังเป็นโรคทั่วไปที่พบในผู้สูงอายุ พบมากในผู้ที่อายุ 65 ปีขึ้นไป และมีแนวโน้มจะมีอาการปวดต่อเนื่องนานกว่า 3 เดือน ขณะที่ในกลุ่มวัยรุ่นถึงกลุ่มที่อายุ 60 ปี กลับพบว่าความปวดนี้มีความสัมพันธ์เชิงเส้นโค้ง คือ เพิ่มขึ้นในช่วงแรก และลดลงในช่วงหลัง ซึ่งคาดการร์ว่าเป็นเพราะผลของการทำงาน

นอกจากนี้อายุที่เพิ่มขึ้น ยังมีโอกาสปวดกล้ามเนื้อร่วมกับอาการปวดหลังเพิ่มเติมอีกด้วย โดยในปี 2017 ที่ประเทศจีน มีการศึกษาพบว่า ในกลุ่มคนปวดหลังที่อายุ 36 ปีขึ้นไปมีอาการปวดกล้ามเนื้อร่วมด้วย 70% และจะสูงถึง 85% ในกลุ่มที่อายุ 65 ปี

อาการปวดหลังล่างสามารถรักษาให้ดีขึ้นได้ภายในไม่กี่วัน จนถึง 1 เดือน แต่ผู้สูงอายุโดยมากมักไม่ได้รับการรักษา เพราะคิดว่าเป็นอาการปกติ ทำให้ในบางเคสส่งผลกระทบจนทำให้ไม่สามารถเคลื่อนไหวเองได้ นอกจากนี้การเข้ารับการรักษายังมีประโยชน์ในการป้องกันและการลดยาเพื่อใช้ในการบรรเทาอาการปวดอีกด้วย

 

Reference

Wong, A. YL., Karppinen, J. and Samartzis, D. 2017. Low back pain in older adults: risk factors, management options and future directions. Scoliosis and Spinal Disorders. 12:14.