คลิกเม้าส์ทั้งวัน เสี่ยงโรค CTS

CTS หรือ Carpal Tunnel Syndrome เป็นภาวะการกดทับเส้นประสาทบริเวณข้อมมือ พบมากในคนทํางานที่ต้องทํางานซ้ำๆซากๆ และใช้แรง ท่าในการทำงานเป็นปัจจับหนึ่งเช่นกัน โดยสัมพันธ์กับการนั่งทำงานนานๆและใช้คอมพิวเตอร์ คีบอร์ด และเม้าส์ในการทำงาน

สัญญาณและอาการของโรค
1. เจ็บผ่ามือ โดยเฉพาะบริเวณนิ้วโป้ง นิ้วชี้ และนิ้วกลาง
2. ชาและซ่า บริเวณนิ้วโป้ง นิ้วชี้ และนิ้วกลาง
3. รู้สึกไม่มีแรง บริเวณนิ้วโป้ง รวมถึงอาการอ่อนแรงที่ข้อมือและต้นแขน

รูป แสดงตำแหน่งของอาการปวดและชาของผู้ป่วย carpal tunnel syndrome

การรักษา บรรเทาอาการดังกล่าว สามารถทำได้โดยการเสริมวิตามิน บี6 และการนวด คลายกล้ามเนื้อ/เส้นเอ็น บริเวณที่ปวดด้วยตัวเอง หรือการลูบวนบริเวณที่ปวด 30 วินาที และนวดแบบกดลึกไปยังชั้นกล้ามเนื้อที่เนื้อเยื่อ 60 วินาที
ในส่วนการป้องกัน สถาบันโรคผิดปกติทางประสาทและสโตรคแห่งชาติ ของสหรัฐอมริกา (NIH) แนะนำว่า สามารถทำเองได้โดยการยืดร่างกาย ออกกำลังกาย พักเบรค ระหว่างการทำงาน และปรับท่านั่ง และตำแหน่งการวางข้อมือให้ถูกต้อง รวมถึงการหาอุปกรร์ช่วยทำมือให้อุ่นและยืดหยุ่น อย่างเช่น แผ่นให้ความร้อนไฟฟ้า ที่ใช้หินแร่ธรรมชาติให้ความร้อนคงที่ กระจายความร้อนได้ดี

 

Reference
Campara, M.T., Krupic, F., Biscevic, M., et al. 2014. Occupational Overuse Syndrome (Technological Disease): Carpal Tunnel Syndrome, a Mouse Shoulder, Cervical Pain Syndrome. Acta Inform Med: 22(5): 333-340.
Carpal Tunnel Syndrome Fact Sheet. (2020) Retrieved March 23, 2020, from https://www.ninds.nih.gov/Disorders/Patient-Caregiver-Education/Fact-Sheets/Carpal-Tunnel-Syndrome-Fact-sheet#3049_8