การตรวจน้ำตาลในเลือดด้วยตัวเอง

การตรวจน้ำตาลในเลือดด้วยตัวเอง

ในการตรวจน้ำตาลในเลือด ผู้ป่วยบางท่านไม่มีความจำเป็นที่ต้องเจาะเลือดด้วยตัวเองที่บ้าน แต่ผู้ป่วยบางท่านมีความจำเป็นต้องเจาะเลือดที่บ้านวันละ 2-3 ครั้ง สัปดาห์ละ 2-3 วัน เพื่อป้องกันโรคแทรกซ้อนจากโรคเบาหวาน การเจาะเลือดเพื่อตรวจน้ำตาลวันละหลายครั้งทำให้ท่านทราบว่า เวลานั้นระดับน้ำตาลของท่านเป็นเท่าใด หากตรวจน้ำตาลวันละหลายเวลายิ่งทำให้ทราบถึงการตอบสนองต่อการรักษาทำให้แพทย์สามารถปรับแผนการรักษาได้ดียิ่งขึ้น ควรที่จะมีการเปรียบเทียบระหว่างเครื่องตรวจน้ำตาลที่ใช้กับเครื่องตรวจน้ำตาลมาตรฐานว่าแตกต่างกันหรือไม่ น้ำตาลใน plasma จะสูงกว่าน้ำตาลในเลือดร้อยละ10-15

 

ใครควรได้รับการตรวจน้ำตาลด้วยตัวเอง

♦ ผู้ป่วยเบาหวานที่กินหรือฉีดยารักษาเบาหวาน

♦ ผู้ป่วยเบาหวานที่ตั้งครรภ์

♦ ผู้ป่วยเบาหวานที่คุมระดับน้ำตาลได้ยาก

♦ ผู้ป่วยเบาหวานที่มีระดับน้ำตาลต่ำมาก หรือสูงมาก

♦ ป่วยที่มีระดับน้ำตาลต่ำโดยที่ไม่มีอาการของน้ำตาลต่ำ

♦ ผู้ป่ายเบาหวานชนิดที่1

♦ ผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะเจ็บป่วย

 

ควรเจาะเลือดตรวจน้ำตาลเวลาไหนดี

ในการเจาะเลือดตรวจน้ำตาลให้ได้ค่าที่ถูกต้องนั้นมีหลายวิธี และมีข้อควรปฏิบัติดังนี้

♦ เจาะเลือดตรวจน้ำตาลก่อนอาหาร และก่อนนอน เป็นการตรวจน้ำตาลตามมาตรฐาน

♦ เจาะเลือดตรวจน้ำตาลหลังอาหาร 1-2 ชม.จะมีผู้ป่วยบางรายที่ระดับน้ำตาลตอนเช้าหรือก่อนอาหารปกติแต่มีระดับน้ำตาลหลังอาหารสูง ซึ่งต้องปรับเปลี่ยนการรักษา

♦ เจาะเลือดตรวจน้ำตาลเมื่อมีอาการผิดปกติ หรือเมื่อคุณรู้สึกใจสั่นหน้ามือ เหงื่อออก เป็นลม ปัสสาวะบ่อย อ่อนเพลีย ซึม จะต้องเจาะเลือดตรวจน้ำตาลเพื่อประเมินระดับน้ำตาลในเลือดโดยทั่วไปแนะนำให้เจาะก่อนอาหาร

 

เจาะเลือดตรวจน้ำตาลถี่แค่ไหนถึงจะดี

♦ ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่หนึ่งให้เจาะเลือดตรวจน้ำตาลก่อนอาหารและก่อนนอนวันละ 4 ครั้งหลังจากคุมระดับน้ำตาลได้ดีจึงลดความถี่ลงเหลืออาทิตย์ละ 2-3 ครั้งให้เจาะหลังอาหาร

♦ ผู้ป่วยชนิดที่สองให้เจาะเลือดตรวจน้ำตาลอย่างน้อยวันละครั้ง อาจจะก่อนหรือหลังอาหารหรือก่อนนอนก็ได้